Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORSVARER BRUK: Nestleder i Norsk Nevrologisk Forening og overlege på Haukeland universitetssjukehus, Kjell-Morten Myhr, støtter bruken av rituksimab (MabThera) for å behandle multippel sklerose (MS).

FORSVARER BRUK: Nestleder i Norsk Nevrologisk Forening og overlege på Haukeland universitetssjukehus, Kjell-Morten Myhr, støtter bruken av rituksimab (MabThera) for å behandle multippel sklerose (MS). Foto: Marit Hommedal

Tror aldri rituksimab blir godkjent for MS

– Jeg tror ikke at det vil bli søkt om markedsføringsgodkjenning for rituksimab mot MS av noen legemiddelselskaper, sier Haukeland-overlege, Kjell-Morten Myhr.

Annons:

Nylig ble det kjent at legemiddelselskapet Biogen trakk forskningsstøtten sin til Norsk Nevrologisk Forening på grunn av det de opplever er en «utstrakt bruk» av «off label»-behandling med legemiddelet rituksimab (MabThera) for pasienter med multippel sklerose, i Norge.

– Det er noen selskaper som har reagert på bruken av rituksimab. Men Roche som er produsent av både rituksimab og det nye MS-legemiddelet, okrelizumab (Ocrevus) har ikke reagert, sier overlege Kjell-Morten Myhr på Hakueland.

Kontroversiell behandling
«Off label»-behandling med rituksimab for å behandle multippel sklerose (MS) er omdiskutert blant MS-legene.

Mens noen MS-leger er kritisk til å bruke legemidler utenfor indikasjon, mener blant annet leger ved Haukeland universitetssjukehus og Akershus universitetssykehus, at behandlingen er god.  

Myhr, som er nestleder i Norsk Nevrologisk Forening forsvarer også bruken av rituksimab for å behandle MS.  

– For øyeblikket er rituksimab den eneste anti CD-20 behandlingen som i praksis er tilgjengelig, sier Myhr og påpeker at vanlig «off label»-bruk ikke krever noen søknad, da det er innenfor forskrivningsretten til nevrologene.

– Informerer grundig
Myhr forteller at de ved oppstart av all «off label»-behandling informerer pasientene grundig om tilgjengelige behandlingsalternativer og at eventuelt rituksimab er «off label».

Han fremholder at det gis grundig informasjon om effekt og mulige bivirkninger.

– Pasientene er i stor grad positive til å få «off label»-behandling, og vår erfaring er at det generelt sett er lite bivirkninger med denne behandlingen.
 
– Vi har enda ikke gjort de systematiske erfaringsanalysene som svenskene har gjort, men alle pasienter registreres systematiske i MS-registeret, som er nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Våre kliniske erfaringer passer imidlertid godt med det som svenskene beskriver.

Tror ikke noen søker
Myhr tror ikke at rituksimab noen gang vil få markedsføringsgodkjenning, slik at det blir godkjent for å behandle MS.

– Jeg tror ikke at det vil bli søkt om markedsføringsgodkjenning for rituksimab mot MS av noen legemiddelselskaper. Roche vil nok ikke søke på grunn av deres nye anti CD-20 legemiddel okrelizumab (Ocrevus), påpeker han.

De norske MS-spesialistene i LIS-spesialistgruppe har imidlertid sendt en forespørsel til Statens Legemiddelverk slik at helseforetakene kan metodevurdere rituksimab for bruk i MS-behandlingen.

UTVIKLER: - For Roche har målet hele tiden vært å utvikle en best mulig behandling for pasienter med MS basert på solid vitenskapelig dokumentasjon, og det er hva vi har fokusert på, sier Heidi Ramstad, medisinsk direktør i Roche Norge.
Foto: Roche Norge

Vil utvikle best behandling
– Hvorfor har ikke Roche reagert på off label-bruken?

– For Roche har målet hele tiden vært å utvikle en best mulig behandling for pasienter med MS basert på solid vitenskapelig dokumentasjon, og det er hva vi har fokusert på, sier Heidi Ramstad, medisinsk direktør i Roche Norge.

Direktøren viser til at et legemiddel under utvikling må utprøves over mange år og gjennom ulike faser for å sikre trygg og effektiv behandling.

– Vi forholder oss til og stoler på myndighetenes regulatoriske prosess for godkjenning av nye medisiner - som er basert på solid vitenskapelig dokumentasjon.

Forstår legenes avveining
– Vi vet at innen enkelte fagområder kan det være krevende å finne optimal behandling. Det er opp til legen å forskrive den behandling han eller hun mener er riktig for den enkelte pasient, basert på sine kliniske vurderinger og hva som er tilgjengelig, sier Ramstad.

– Et legemiddelfirma er underlagt strenge regler med tanke på informasjon om våre legemidler. Vi kan formidle vitenskapelig data omkring våre medisiner innenfor den bruken som er godkjent av myndighetene, sier hun.

Interessekonflikter: Kjell-Morten Myhr har mottatt foredragshonorar, reisestøtte og/ eller forskningsbidrag fra de fleste legemiddelprodusenter som jobber med MS-legemidler.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Tk 19.04.2018 00.17.19

  Biogen trakk forsknings støtten. Sykehuset sparer 40 mill PR år på de 200 pasienter ved å bruke rituximab som pasientene ønsket. De lan bruke de 40 mill de sparer på ny forskning.

 • Balle 13.04.2018 21.04.10

  Ikke så rart La Roche har reagert. Det eies vel nå av Staten Norge.

 • tk 09.04.2018 16.48.38

  Ikke rart Biogen er sure. De har utviklet Zinbryta etter alle spillets regler, og fase 3 studier etc. og dette produktet ble dokumentert å være med både bra effekt og bra for pasienten. Men uff da- legemiddelet ble tatt i bruk, fikk alvorlige følger for pasientene og ble trukket fra markedet nesten med en gang. Da har de jo bare Tecfidera og Avonex å tilby og de er jo ikke så gode, så klart man heller foretrekker Rituximab som virkelig gjør en god jobb for pasienten. Utrolig hvor lavt man kan synke.

 • tk 09.04.2018 16.42.19

  fra Biogen sin hjemmeside;Globalt behandles mer enn én av tre MS-pasienter for tiden med et Biogen-produkt. (EN AV 3.., hva syter de for da?) Nå som flere biologiske legemidler nærmer seg slutten av patentperioden, mener Biogen at biotilsvarende legemidler er sentrale for å sikre fremtidig helseinnovasjon. Ved å redusere kostnadene, kan biotilsvarende legemidler redusere en del av byrden på helsevesenet og fremme bærekraftig tilgang til behandling. Biotilsvarende legemidler kan også utvide behandlingstilbudet og gi leger flere muligheter til å møte pasientens behov. Biogen har kompetansen til å produsere og pålitelig levere biosimilarer. Våre biotilsvarende legemidler er produsert i vårt topp moderne anlegg i Hillerød, Danmark der også våre originalpreparater er produsert. Å redusere kostnader, å finne "biotilsvarende", mener de det seriøst? Neppe.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter