Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ENKLE LØSNINGER: – Vi trenger ikke en enorm helseanalyseplattform, men vi trenger enkle løsninger for å komme i gang, mener UiO-professor og direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin. Foto: Vidar Sandnes

ENKLE LØSNINGER: – Vi trenger ikke en enorm helseanalyseplattform, men vi trenger enkle løsninger for å komme i gang, mener UiO-professor og direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin. Foto: Vidar Sandnes

– Vi må ikke tro at vi løser alt med helseanalyseplattformen

– Mer data raskt inn i registrene, det er dette folk etterspør. Helseanalyseplattformen vil ikke løse dette med data inn, sier UiO-professor Giske Ursin.

Annons:

DM ARENA/DIAKONHJEMMET SYKEHUS: – I helsedataene ligger det mye gull, men når vi setter det sammen i en helseanalyseplattform, blir det da enda mer gull? Ligger det mye gull skjult? Jeg vil si tja, sa UiO-professor og direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin på DM Arena fagseminar om helsedata onsdag ettermiddag.

Ursin presiserte at hun fortrinnsvis snakket som forsker og at synspunktene ikke er uttrykk for Kreftregisterets syn.

– Vi må ikke tro at vi løser alt med helseanalyseplattformen. Mer data raskt inn i registrene, det er dette folk etterspør. Helseanalyseplattformen vil ikke løse dette med data inn. Vi trenger ikke en enorm helseanalyseplattform, men vi trenger enkle løsninger for å komme i gang, sa Ursin og viste frem bilde av en oljeplattform.

Den nye nasjonale helseanalyseplattformen skal, ifølge Direktoratet for e-helse «gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder».

Regjeringen har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utvikle en helseanalyseplattform, og det er satt av 50 millioner kroner årlig over Forskningsrådets budsjett for 2018-2020 - til sammen 150 millioner - til arbeidet med å utrede og utvikle en nasjonal helseanalyse­plattform.

Les også: Bevilger 150 millioner til nasjonal helsedataplattform

"Oljen må opp"
– Jeg vil at dere skal huske dette bildet. Det er ikke nok med en fin plattform, oljen må opp, understrekte Ursin.

Hun poengterte at oljeeventyret ikke ventet.

– Toget går. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må nå jobbe for å få mer data inn i registrene. Spør registrene og fagmiljøene om hva som nå trengs, var Ursins klare oppfordring til Direktoratet for e-helse.

Milliardspørsmålet
Hun poengterte at det alle etterspør er data på kreftsvulstens genetikk og data på medikamentell behandling på sykehus.

– Det vi trenger er persontilpasset kreftbehandling. Dette er milliardspørsmålet, det alle jobber for, sa Ursin.

Hun etterlyser også mer data om livsstil og gener.

– Dette er vår svakhet internasjonalt. Vi har gode registerdata, men har for lite livsstildata og genetikk.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Paneldebatt DM Arena Vaksine: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

ETTERLYSER KOMMUNEANSVAR FOR MASSEVAKSINASJON

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år4

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!