Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bevilger 150 millioner til nasjonal helsedata-plattform

Helsedata skal gjøres lettere tilgjengelig for forskerne.

Annons:
Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto.

TROMSØ (Dagens Medisin): Det heter det fra regjeringen, som onsdag sier de lover penger til formålet:

– Norge er i en unik posisjon i verden med det kunnskapsgrunnlaget vi har samlet gjennom helseregistrene og andre kilder til helsedata. Den posisjonen må vi jobbe godt for å beholde fremover, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utvikle en helseanalyseplattform.

Det er nå satt av 50 millioner kroner årlig over Forskningsrådets budsjett i perioden 2018-2020 - til sammen 150 millioner - til arbeidet med å utrede og utvikle en nasjonal helseanalyse­plattform.

Tilgangen til helsedata i Norge er tungvint og krever mye ressurser, ifølge forskere og andre fagfolk, noe som var hovedtema ved Helse- og kvalitetsregisterkonferansen i Tromsø denne uken, der Dagens Medisin var til stede.

Les mer: Legemiddelindustrien vil ha dugnad for bedre helsedata

Bent Høie påpeker at dette særlig gjelder prosjekter som trenger data fra flere forskjellige kilder. I slike tilfeller må brukerne søke om tilgang fra hvert enkelt register og ingen har ansvar for å ivareta helheten.

– Regjeringen har derfor besluttet at det skal utvikles en helseanalyseplattform som skal forenkle og effektivisere tilgang til helsedata innenfor bredden av helseregistrenes formål, og sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for analyse.

Konseptvalget for plattformen er fremdeles under utredning.

Som Dagens Medisin skrev tirsdag, er nettstedet helsedata.org lansert, og det vil i første omgang omfatte 70 norske helseregistre – 16 lovbestemte nasjonale helseregistre og 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kommentarer

 • LykkeTil 22.03.2018 09.50.00

  Nok et megaprosjekt til Direktoratet for e-helse - men klarer de å levere denne gangen da? Ikke spesielt imponerende leveranser, hvis noen, de siste 4 årene - dessverre for pasienter og helsetjeneste.

 • Arne Westgaard 23.03.2018 07.12.52

  Jeg er lege og deltar i en av gruppene som skal gi innspill til Direktoratet for e-helse i dette arbeidet, og jeg må si at jeg så langt er imponert over det som gjøres av direktoratet med å utrede ulike konsepter for helsedataplattformen, og med involvering av helsepersonell, forskere og andre med bestillerkompetanse, for å få etablert en slik løsning for bedre tilgang til helsedata. Ingen skal tro at dette er en enkel jobb, og det er helt riktig å si at dette er et megaprosjekt. Likevel vil det uansett utfall være kjempestore gevinster av arbeidet når bedre forvaltning av helsedata er etablert, målt i kroner og øre, og målt i forbedringer for medisinsk forskning, utvikling av nye legemidler og bedre behandling for pasienter. Mvh Arne Westgaard

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!