Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
TØR IKKE LOVE: Slik svarer helseminister Bent Høie på spørsmålet om når fastleger som har en tøff hverdag vil merke en forskjell: – Det er det vanskelig å svare på. Foto: Vidar Sandnes

Høie: – Dette viser det fastleger har fortalt oss

Helseministeren var ikke overrasket over svarene fra undersøkelsen om fastlegenes tidsbruk.

Publisert: 2018-03-06 — 17.18

HELSEDIREKTORATET: Tirsdag ble rapporten om fastlegenes tidsbruk lagt frem på Helsedirektoratet. Undersøkelsen ble initiert av Helse- og omsorgsdepartementet i fjor. Helsedirektoratet fikk oppdraget, og Nasjonalt kompetansesenter for legevakt har gjennomført undersøkelsen.

Ett av hovedfunnene i undersøkelsen var at blant de 1755 fastlegene som svarte, jobber disse i gjennomsnitt 55,6 timer i uken. Men det var store variasjoner. Én av fire jobber over 62 timer i uken.

Les saken: Kartlegging: Fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uken

– Dette viser det fastleger har fortalt oss, med lengre arbeidsdager og flere oppgaver, sa helseminister Bent Høie etter å ha blitt overrakt rapporten.

Vi er nødt til å ha flere fastleger hvis arbeidsmengden til den enkelte fastlege skal gå ned.
Bent Høie, helseminister

Han viste til at rapporten nå skal diskuteres i trepartssamarbeidet mellom departementet, KS og Legeforeningen.

– Rapporten viser at fastlegene jobber mye, og sammenlignet med andre undersøkelser tidligere, har arbeidstiden økt de siste årene, Nå skal vi bruke tid på å analysere de ulike sidene ved rapporten, og Nasjonalt kompetansesenteret for legevaktmedisin har mye spennende grunnlagsmateriale som vil bli diskutert videre i trepartssamarbeidet, sier Høie til Dagens Medisin.

– Var situasjonen for fastlegene verre enn du hadde forventet?

– Det er vanskelig å si, men rapporten er i hvert fall tydelig på at arbeidsmengden er blitt større.

Pasientrettet arbeid

– Hva var det mest overraskende i rapporten?

– Det var positivt å se at veldig mye av arbeidet til fastlegene er pasientrettet og at det brukes mye tid på de pasientgruppene som har store behov. En del av diskusjonen har vært at fastlegene ikke bruker mye tid på pasientene, men det tilbakevises av denne rapporten. Fastlegenes samlede arbeidsmengde er høy og viser at det har vært grunnlag for tilbakemeldingene vi har fått fra fastlegene om et stort arbeidspress, sier statsråden.

Fastlegene bruker gjennomsnittlig 77 prosent av tiden sin på pasientrettet arbeid, definert som ansikt til ansikt konsultasjon, skriving av henvisning, journalføring, bearbeidelse av prøveresultater og telefonkontakt med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Mest tid bruker fastlegene på kronisk syke – i gjennomsnitt 8,5 timer per uke, fulgt av tid til pasienter med psykiske lidelser/ruslidelser og skrøpelige eldre. For de sistnevnte bruker legene henholdsvis 4,3 og 3,8 timer ukentlig.

– KS ønsket at de hadde vært mer involvert i utforming av spørsmålene og mente rapporten ga et unyansert bilde av arbeidsbelastningen. KS etterlyste mer dokumentasjon. Hva gjør dere med det?

– Disse spørsmålene er det grunnlag for å finne svar på i det materialet som foreligger, og er blant de tingene vi nå skal diskutere i trepartssamarbeidet. Vi vil se på bakgrunnsanalyser, som det er behov for, svarer Høie.

Usikkert tidsperspektiv
– Du sa selv at dere lenge har kjent til fastlegenes utfordringer. Burde dere ha satt i gang denne undersøkelsen tidligere?

– Det kan man alltids si, men vi bestilte denne i 2017 fordi jeg mente rapporten var viktig. Nå har vi fått den, og det passer godt med tidspunktet for en større evaluering av fastlegeordningen som vi skal gjennomføre og som blir en del av diskusjonene i trepartssamarbeidet som vi nylig har gjenopptatt.

– Hva kan du love de fastlegene som bare venter på hva som vil være de første tiltakene?

– De første tiltakene er allerede satt i gang på rekruttering, gjennom forsøket med ALIS-stillinger i Helse Vest og tilskuddsordningen på 14 millioner kronersom er utlyst til kommuner som strever med rekrutteringen. I bunn handler dette om rekruttering. Vi er nødt til å ha flere fastleger hvis arbeidsmengden til den enkelte fastlege skal gå ned.

– Når tror du fastleger som har en tøff arbeidshverdag vil merke en forskjell?

– Det er det vanskelig å svare på, sier helseministeren.

Relaterte saker
Kartlegging: Fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uken
KS kritisk til fastlege-kartleggging

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!