Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Et lungekreftsmessig høyesterettsmøte

Skal pasienten med lungekreft få operasjon eller annen behandling? Dette
blir diskutert på møter der flere spesialister deltar. Det såkalte MDTmøtet
er av avgjørende betydning for pasientens vei videre.

Publisert: 2018-02-08 — 16.00

I et møterom på Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet sitter seks leger rundt et bord og ser opp på en skjerm med røntgenbilder. Bildene viser en pasient som har fått påvist lungekreft.

Til venstre for legene sitter toraksradiolog Einar Vigeland. Han forklarer detaljene i bildene for de andre.

– Pasienten har også en fortetning i den høyre lungen som har vært diskutert, og den oppfattes å være helt uendret. Vi har bilder tilbake til 2010, så den kan vi vel se bort fra i denne sammenhengen. Hun har vært til PET (radioaktiv billedfremstilling red.anm.), og som vi ser har hun et kraftig opptak i denne tumoren på venstre side. Det er ikke funnet lymfeknutemetastaser, sier Vigeland.

– En T2aN0M0-situasjon her da, følger lungelege Lars Fjellbirkeland opp med.

De andre nikker. Etter en kort diskusjon blir legene enige om at pasienten skal få operasjon som behandling for lungekreften, og neste pasient presenteres og diskuteres blant legene. 

 

MØTE: Legene er samlet for det ukentlige MDT-møtet på Rikshospitalet. Fra høyre: Lungelege Solrun Runnarsdottir fra Bærum sykehus, torakskirug Steinar Solberg, onkolog Vilde Haakensen, assistentlege Ulrikke Røed-Fauske, lungelege Lars Fjellbirkeland og toraksradiolog Einar Vigeland bak skjermene.

MDT-møte

 • MDT står for multidisiplinært team. 
 • Holdes ukentlig på Rikshospitalet. 
 • Formålet er å bestemme behandling for pasienter med lungekreft, enten operasjon eller annen form for behandling. 
 • Disse deltar: lungelege, torakskirurg, onkolog, enkelte ganger anestesilege og lungelege fra pasientens lokalsykehus.

 

Spesialistteam samles
For utenforstående kan disse samtalene være vanskelige å følge med på, men for legene i rommet er dette en etablert del av jobbhverdagen. De er samlet til et multidisiplinært team-møte, som stort sett kalles for et MDT-møte.

Slike møter arrangeres ukentlig på Rikshospitalet, og her samles et spesialistteam bestående av en radiolog, en lungelege, en torakskirurg som er den som til sist utfører operasjonen, en onkolog og tidvis også en anestesilege. I tillegg er en eller flere lungeleger fra pasientens lokalsykehus med på videooverføring.

Pasienten, som har blitt henvist fra sitt lokalsykehus, blir presentert av sin lokale lungelege, og spesialistteamet på Radiumhospitalet diskuterer ut ifra opplysningene som legges frem fra legen og hva røntgenbildene viser. Sammen blir de enige om den videre behandlingen for pasienten. 

RØNTGENBILDER: Disse bildene gir en del av grunnlaget for diskusjonen mellom legene på MDT-møtet. De kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten skal få.

 

RADIOLOG: Thoraksradiolog Einar Vigeland forklarer detaljene i røntgenbildene av for de andre legene som er til stede på MDT-møtet. Bildene viser pasienter som har fått påvist lungekreft.

 

 

– Grundig gjennomgang
Torakskirurg Steinar Solberg ved OUS Rikshospitalet sier til Dagens Medisin at han er veldig fornøyd med MDT-møtene, og beskriver det som et av de mest nyttige møtene han deltar i.

– Her er det veldig mange flinke og erfarne folk, og det foretas en grundig gjennomgang av pasienten. De som presenterer pasienten, er i tillegg veldig godt forberedt. Jeg gleder meg til disse møtene, for de er faglig givende og meningsfylte å være med på, sier Solberg.

Han er én av legene som deltar i MDT-møtet Dagens Medisin får overvære, og forteller at møtet også er veldig viktig for den enkelte pasient. I møtet bestemmes det nemlig om pasienten skal få operasjon eller en annen form for behandling.

– Litt sånn innad på huset, så kaller jeg dette møtet for et lungekreftsmessig høyesterettsmøte. Møtet er ganske avgjørende for pasienter med lungekreft. I og med at kirurgi er den beste og mest etablerte behandlingen, blir det ofte det viktigste temaet. Etter min mening er det også det beste tilbudet til mange av pasientene. De som kan opereres, bør det, sier Solberg.

 

DISKUSJON: Selv om det ikke nødvendigvis er mye uenighet mellom de ulike spesialistene på MDT-møtet, er det likevel viktig med forskjellige synspunkt. Fra venstre: thorakskirurg Steinar Solberg, onkolog Vilde Haakensen og assistentlege Ulrikke Røed-Fauske.

Grensesituasjon
Selv om pasienten ikke skulle bli være aktuell for operasjon, finnes det også andre behandlingsalternativer som blir drøftet under møtet, blant annet strålebehandling.

– Det vi kaller for stereotaktisk strålebehandling, har jo kommet som et godt alternativ til dem som er i grenseland for om de tåler en operasjon, forklarer Solberg.

På Rikshospitalet er det pasienter fra fylkene i den gamle helseregionen Helse Sør som blir diskutert. Det gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Lungelege

Lars Fjellbirkeland, som er ansvarlig for MDT-møtene ved Rikshospitalet, forteller til Dagens Medisin at noen pasienter kan være vanskeligere enn andre når det gjelder valg av behandling.

– Alle pasientene som blir tatt opp på møtet, er forskjellige. Da kan det ofte bli litt diskusjon fordi noen pasienter kommer i en grensesituasjon, hvor man skal diskutere om de er teknisk operable, det vil si om kirurgen kan fjerne svulsten. Noen pasienter har kanskje en tilleggssykdom som gjør at de ikke vil tåle en operasjon. Så de vanskelige tilfellene blir ofte da hvor disse to hensynene møtes og krasjer mot hverandre, forklarer han.

Viktig videooverføring
Lars Fjellbirkeland mener den samlede kompetansen fra flere fagmiljøer, samt den brede diskusjonen som foregår på MDT-møtene, er nyttig både for legen ved pasientens lokalsykehus og for pasienten.

– Da kan pasienten være sikker på at det blir tatt en mest mulig nøytral og uhildet vurdering og kompetent beslutning, sier han.

Fjellbirkeland trekker også inn videooverføring med legene på lokalsykehuset som svært viktig for at MDT-møtene fungerer godt.

– Legen som har sett, snakket med – og som kjenner pasienten – legger frem pasienten for oss Oslo-spesialistene. Det er en stor fordel fremfor at han eller hun sender oss et brev som vi må lese opp fra. Det betyr at pasienten har en ekstra ambassadør med på møtet, og det gir bedre pasientsikkerhet, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!