Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Direktøren for Sørlandet sykehus går av

Jan-Roger Olsen går av som administrerende direktør ved Sørlandet sykehus etter 14 år.

Annons:
Jan-Roger Olsen
Foto: Sykehuset Sørlandet

Det er i samråd med styret for sykehuset at han har besluttet å fratre stillingen fra sommeren 2018, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Olsen har fått mye kritikk de siste årene,  og i høst stilte de ansatte ved alle de tre sykehusene i regionen mistillitsforslag mot ham, skriver NRK Sørlandet.

Styreleder Camilla Dunsæd medgir overfor NRK at mistillitsforslaget er en medvirkende årsak til at direktøren nå går av.

– Vi har hatt en dialog om hva som er den beste løsningen for sykehuset fremover og da har vi blitt enige om å gå over i andre oppgaver fremover, sier Dunsæd til NRK Sørlandet.

– Jan-Roger Olsen har vært øverste leder for sykehuset i en lang periode med store og tunge oppgaver. Jeg har stor respekt for at han nå i samråd med styret går over i en

annen rolle. Vi starter arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør umiddelbart og har som mål at denne skal være på plass til sommeren, uttaler styreleder Camilla Dunsæd ved Sørlandet sykehus.

Jan-Roger Olsen vil etter fratreden ha ett års lønnet studiepermisjon i henhold til avtale, opplyser sykehuset.

«Deretter vil han arbeide ett år med andre oppgaver ved Sørlandet sykehus før han går av med pensjon ved fylte 67 år», heter det videre.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege 30.11.2017 15.36.48

  Det er i beste fall naivt å tro at ny ad vil kunne gjøre endringer. En hver leder er underlagt foretaksmodellen, styret og oppdrag fra HOD.

 • Tidl leder 29.11.2017 22.33.19

  Å være leder i dag er umenneskelig krevende på alle nivå i foretaksmodellen. Å ha stått i denne posisjonen så lenge står det faktisk stor respekt av. Ledelse betyr i stor grad av tillit og kompetanse. Men foretaksmodellen og en unnvikende helseministers krav gjør dette til en lite tillitsvekkende stilling. Å komme seg vekk og langt under radaren er det beste alternativet. Levere på helseministerens og statens krav er umenneskelig i et helseforetak. Det er det norske systemets krav og ikke adm dir som er skyldig. Det er staten og helseministers krav som bør forfølges.

 • N.n 01.12.2017 20.22.44

  Halloen Adm.dir Kan bare si seg opp om han vill ingen tvinger dei og stå i stillingen så det du sier er bare tøv dei elsker og klippe snorer og da må dei ta dritten og.

 • SpotBayCowboy 29.11.2017 17.20.27

  Hvis vi for argumentets skyld later som om Norge ikke var et blandingsøkonomisk styrt land, så ville Flekkefjord hatt en eller annen inpatient care, på den ene eller andre måten. Det er pasientgrunnlag for å ha en stor døgnbemannet enhet i Agder for generell-medisinske problemstillinger. Men man må skjønne spillet her. Ettersom vi i Norge har besluttet for gammelt av å ha en slags millitærtjeneste for leger som kalles turnus, så må man ha både kirurgisk og medisinsk avdeling for å ha turnuslege. Og et sykehus som ikke har turnusleger, får man ikke til å gå rundt i Norge, fordi man ikke får overleger til å gå turnusvakter, eller jobbe som mottaksslaver, og man har ikke lønn å bruke som incitament, fordi lønn er sentralstyrt. Videre er utdanningsmulighetene begrensende på hvem som jobber et sted. Et lite sted gir deg fritt spillerom. Du får gjøre ultralyd som LiS indremed, men det teller ikke mot en spesialisering. Det gjør at små steder ikke får spille fritt på sine sterke kort.

 • SpotBayCowboy 29.11.2017 17.37.05

  *korreksjon - skulle stå er behov/markedsetterspørsel for å ha FLERE døgnbemannede lokale enheter i Agder Ift Kristiansand, så ser det ut som om de forsøker å samle mest mulig pasientgrunnlag til SSK. Det er i det hele tatt rart at man har en organisasjon hvor enkeltleddene ikke har noen fordel av hverandre, og aktivt motarbeider hverandre. De små sykehusene burde sannsynligvis ikke være haleheng på større sykehus i samme region, men samlet seg i et foretak på tvers av regioner som tok hensyn til deres felles interesser.

 • SpotBayCowboy 29.11.2017 17.30.19

  Ta en enkel lungebetennelse, uten respiratorisk acidose, og med lite multimorbid pasient. Rent servicemessig, så er det neppe utbredt ønsket blant pasienter og pårørende at alle vanlige lungebetennelser skal kjøres til rikshospitalet fra agderfylket, selv om norges presumptivt flinkeste leger jobber på riksen. Så spm blir: Hvilke tilstander kan man behandle på hvor lokalt nivå/hvilket pasientgrunnlag. Dette kompliseres ytterligere av at svaret også reflekterer preferanseforskjeller, på tvers av interessemotsetningene mellom innbyggerene i forskjellige byer, som hver ønsker økonomisk vekst og unngåelse av nedgangstider. Det du derimot kan ta for gitt, er at svaret på spm avhenger av helt andre kriterier, enn hva som er faglig bra. Svaret gis ut ifra hva som tjener de egoistiske interessene til styremedlemmer, direktører og politikere, hvordan de kan skaffe seg et ettermæle, hvordan de kan berike seg selv, og hvem de har godt av å holde seg inne med.

 • Lege 29.11.2017 13.48.53

  Nå er det viktig at det kommer inn noen nye ansikter i toppledelsen, og at ny direktør ikke blir ansatt ved en form for arverekkefølge valgt fra en av undersåttene i dagens organisasjon. At Olsen skal fortsette som konsulent i sykehuset gir en viss grunn til bekymring for et slikt scenario

 • Ansatt 29.11.2017 09.27.15

  Slitasjen i slike stillinger er stor, og det er lite hensiktsmessig at samme person skal stå i flere ti-år i stillingen. Det har utviklet seg en usunn kultur i foretakene ved at ledere både på regions og foretaksnivå blir stående alt for lenge i stillingene. Helse Nord og UNN er eksempler, men også helse vest.

 • ?? 29.11.2017 21.48.11

  I et foretak gikk først direktøren av så vart økonomidirektøren ansatt som direktør så gikk styreleder av .Rekkefølgen med avganger og ansettelser var nøye planlagt . En kan stille spørsmålet om hvorfor det var så viktig og ansette økonomidirektøren som direktør før den nye styreleder var på plass fire måneder seinere.

 • Håkon 28.11.2017 22.44.03

  Hva skal han med studiepermisjon for så og jobbe et år. Mannen kan vel gå av med AFP slik som andre i lik situasjon. Så håper eg at sykehuset nå utlyser årmålstilling 14 år i denne jobben er ikke bra.

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!