Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
PARTENE IKKE ENIGE: Legepresident Marit Hermansen og leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, møtte Spekter-direktørene dagen etter dommen i Arbeidsretten. Nå har Legeforeningen kommet med et forslag til løsning, som Spekter ikke har godtatt. Partene er imidlertid enige om at de ønsker en forhandlingsløsning fremfor ny behandling i nemnda. Foto: Målfrid Bordvik

Legene har sendt løsningsforslag til Spekter

Legeforeningens krav er nøyaktig det samme som før, nemlig kollektivt rullerende arbeidsplaner.

Publisert: 2017-11-20 — 14.22 (Oppdatert: 2017-11-20 — 14.22)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Før helgen kom Legeforeningen med et løsningsforslag til Spekter i den fastlåste sykehuskonflikten. Slik håper Legeforeningen å unngå at saken igjen skal behandles i Rikslønnsnemnda etter dommen i Arbeidsretten.

Ønsker ro
– Vi mener det vil være bra for begge parter og sykehusene hvis vi blir enige, fremfor å møtes på nytt i Rikslønnsnemnda. Dette har vært en lang og vanskelig konflikt, så nå er det avgjørende at vi skaper ro i sykehusene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Da Legeforeningen gikk til streik i fjor høst var det fordi de ønsket å tariffeste praksisen med «rullerende arbeidsplaner». Over ett år senere er det fortsatt det samme kravet som gjelder: Legenes forslag til løsning er at arbeidsplaner skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet.

– Løsningsforslaget vårt er skrelt helt ned til det som var kjernen i konflikten, nemlig å sikre kollektivt vern. Vi vil stadfeste den praksisen som har vært med kollektive, rullerende tjenesteplaner. Vi legger selvfølgelig også opp til at man kan avtale andre løsninger lokalt, sier Hermansen.

Dette er saken

* Sykehuslegene streiket fra 7. september til 11. oktober i fjor, da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Konflikten handlet om legenes arbeidstidsordninger.

* Leger har frivillig avtalt Norges mest omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven med 60 timers arbeidsuker og 19 timers vakter. 

* Legeforeningen streiket for å tariffeste «rullerende arbeidsplaner» som vilkår for den utvidede arbeidstiden, noe Spekter nektet.

* I februar i år ble konflikten behandlet i Rikslønnsnemnda. Legene tapte, og tariffavtalen ble videreført som før.

* I april stevnet Akademikerne helse Spekter for retten.

* Akademikerne hevder at Rikslønnsnemnda hadde «gått utover sin kompetanse» da de videreførte avtalen med unntak fra arbeidsmiljøloven, uten samtykke fra Legeforeningen. De krevde at denne delen av tariffavtalen skulle kjennes ugyldig.

* Saken ble behandlet i Arbeidsretten 2. til 5. oktober.

* Dommen slår fast at Rikslønnsnemnda ikke hadde lovhjemmel til å videreføre arbeidstidsunntakene. Hele tariffavtalen ble kjent ugyldig.

* Rikslønnsnemnda skal nå behandle saken på nytt, med mindre partene selv kommer til enighet. Inntil videre gjelder tariffavtalen fra 2014.

– Ikke i tråd med signaler
Søndag fikk Legeforeningen svar fra Spekter på løsningsforslaget.

– Svaret fra Spekter er ikke i tråd med signalene vi har fått fra helseforetakene, sier Hermansen.

Mens Legeforeningen ikke ser behov for flere forhandlinger, mener hun at Spekter legger opp til en omfattende meklingsrunde.

– Jeg hører fra ulike hold at man ønsker å legge dette bak seg og gå videre. Konflikten har allerede kostet mye. Tillitten er brutt ned og det har påvirket samarbeidsrelasjonene i sykehusene. Vi har vært hos megler, i streik, i nemnd og i Arbeidsretten, så det er ingen grunn til å starte på nytt. Vårt løsningsforslag løser konflikten, så vi kan legge den bak oss, sier Hermansen.

– Må se fremover
– Regner dere med at Spekter ville gå med på løsningen, som er nøyaktig det samme dere har krevd før?

– Vi har fått signaler om at det er et ønske om ro i sykehusene. Da mener vi at Spekter må se fremover. Nå har vi en prinsipiell og endelig dom i Arbeidsretten som sier at det er vi som fagforening som må gjøre disse vurderingene. Vi sier at vi vil videreføre disse unntakene, som er helt nødvendige i sykehusene, men at vi må ha dette sikkerhetsnettet som kollektivt, rullerende arbeidsplaner gir.

– For å finne en løsning må vel også Legeforeningen være villig til å gi noe?

– Vi har ikke krevd noe annet enn dette. Vi har konsentrert oss om det som Arbeidsrettens dom vektlegger, og lagt alt annet til side, sier Hermansen.

RHF-samarbeid i stampe
Legeforeningen reagerer på at svaret fra Spekter kom dagen før Spekter møter de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i et møte på Gardermoen.

– Jeg tar for gitt at vårt løsningsforslag diskuteres og realitetsbehandles på dette møtet. Her møtes de som driver sykehusene og faktisk har kjent konflikten på kroppen, sier Hermansen.

I løsningsforslaget stiller Legeforeningen seg positive til å delta i et prosjekt igangsatt av RHF-ene om legenes lønns- og kompensasjonsordninger. Dette ble klart allerede før dommen i Arbeidsretten. Legeforeningen krever nå at prosjektgruppen skal ha like mange deltakere fra hver av partene for å gå videre i dette samarbeidet, som hittil ikke har kommet i gang.

Spekter: Vil ikke diskutere i media
Spekter svarer slik på løsningsforslaget fra Legeforeningen:

– Vi tok dagen etter Arbeidsrettens dom et initiativ overfor Akademikerne/Legeforeningen for å diskutere veien videre. Vi har blant annet foreslått at partene gjenopptar forhandlinger, og eventuelt ber om frivillig mekling for å komme fram til en forhandlingsløsning om ny overenskomst. Vi vil diskutere denne saken videre i partsrelasjonen med Akademikerne/Legeforeningen, og ikke i media eller det offentlige rom. For øvrig er alle Spekters posisjoner vedtatt hos våre oppdragsgivere, i dette tilfellet de fire RHF-sjefene, skriver kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i en e-post til Dagens Medisin.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sykehuslege 21.11.2017 18.42.01

  Synes det blir litt passivt å gå til forhandlinger med kun et minimum som utgangspunkt. Å tariffeste rullerende planer er jo bare å tariffeste en årelang praksis. Forhandlinger krever jo at man forhandler, så bør gå til bordet med i tillegg krav om å få tilbakebetalt lønnstillegget for hele året da streiken var et resultat av spekters feiloppfatning (retten ga medhold i det), samt er skikkelig lønnsløft da vi år etter år har ligget milevis bak eksempelvis spesialistsykepleier som snart tjener mer enn LIS (husk at LIS har 38t uke som utgangspunkt for årslønn og sykepleier kun 35,5)

 • Kommunelege 21.11.2017 15.13.10

  Nå har Legeforeningen for en gangs skyld overtak i konflikten. I ny nemdbehandling vil AML måtte følges. Det vil bli kjempekostbart for arbeidsgiver. Legeforeningen må nå ikke signere noen avtale eller bøye av indet hele tatt. Det er Staten som har latt dette gå så langt, og dette er bare en av flere saker. Nå må legene holde seg harde og ikke la seg lure av ønske om "samtaler" eller fellesprosjekter med Spekter. Tilliten er borte for den slags, og legene har ingenting å vinne på å unngå ny behandling i nemda.

 • lege 22.11.2017 09.03.26

  Dette vet nok legeforeningen. Om de bøyer av nå vil det bli massiv oppstandelse blandt legene, og også legeforeningen vil miste tillit. Og spekter vet nok også at de kun har to alternativer, et som er dyrt; avtale med DNLF, og ett som er mye dyrere; AML.

 • B:T 21.11.2017 10.48.22

  Det rare her er at gjør de på legesiden en dårleg jobb eller Høie blir dei valgt ut mens spekter sine folk blir sittende uansett.

 • lege 21.11.2017 18.38.34

  Dette kan du få svar på ved å google "Helsefeltets strateger" av Rune Slagstad.

 • Hva blir veien videre, oppfordning til DM? 21.11.2017 09.17.04

  Når Spekter nå ikke viser vilje til enighet, hva blir da veien videre? Hvilke framtidsscenarioer kan en se for seg? Er det fare for at beskyttelsen som ligger i AML vil forsvinne, dvs at en høyre/frp-regjering tar initiativ til en lovendring? Hva med å spørre noen arbeidslivsforskere med forståelse for jus og offentlig arbeidsliv/helse (finnes vel andre steder enn på fafo, og fafo har vel andre enn Seip å by på)?

 • Lege 22.11.2017 08.56.39

  En regjerning som fjerner vernet i AML signerer samtidig sin egen avskjedserklæring. Så dum er ikke Erna.

 • Patience Lister 20.11.2017 21.35.24

  Til LiS som stiller sp. ved AML: Flytt til England! Hilsen, en som rømte derifra fordi ukentlig arbedistid på i snitt 80 timer, ikke var så greit.

 • Lege 20.11.2017 20.07.01

  Spekters nåværende ledelse har løyet systematisk som ledd i en svertekampanje mot legene. De ser knapt forskjell på en smørrfabrikk og et sykehus, og tror tydeligvis på liksombutikkillusjonen sykhusene styres etter. Dette er ikke en vanlig interessekonklikt. Det handler om at en gruppe mennesker uten innsikt i hverken pasientbehandling eller sykehusdrift, og uten noe som helst meningsfult personlig ansvar for pasientbehandlingen ønsker all makt i sykehusene. De skaper konflikt som ledd i sitt maktspill og risikerer heller ikke noe hverken økonomisk eller på annen måte. Pasientene og skattebetalerene tar kostnaden for arbeidsgiversiden. Tilitten til folk som Bratten er borte for alltid. Dersom vi skal ha trygge rammer for pasientehandlingen må disse konfliktskaperene bort og erstattes av folk som forstår mer av hvordan sykehusene fungerer og forstår verdien av tilitt. De aller fleste leger føler et enormt personlig ansvar for pasientene sine. Dette er en utrolig ressurs for sykehusene.

 • Skifte ut 20.11.2017 19.21.10

  Som eg sa tidlegere dei kommer aldri til og gi seg nederlaget var for tung og svelge. Høie må enten skifte ut alle regions direktørene ellers så må han leve med ei uløselig sak til han blir skifta ut og neste minister arver regions direktørenes stretskap. Og overlate dette til neste minister er mildt sagt feigt.

 • Lege 20.11.2017 17.06.51

  En kommer ingen vei med Spekter før dagens dysfunksjonelle ledelse er byttet ut. Inntil dette skjer bør det være AML som gjelder.

 • LiS 20.11.2017 20.28.31

  Er det så fint egentlig med AML? Jeg er hypp på å spesialist før jeg er halveis til pensjonsalder...

 • Ansatt 20.11.2017 21.40.28

  LiS - man kan ikke få i både pose og sekk. Men, vil tro at helsevesenet også har interesse av at du også blir spesialist innen rimelig tid. Så om man skulle finne på å måtte arbeide innenfor aml., så blir det sikker en løsning på spesialiseringen uansett.

 • lege 20.11.2017 22.01.51

  Inntil du blir spesialist kan du jo glede deg over mere fritid med 37,5 timers arbeidsuke. Noe av denne fritiden kan også brukes til å ta noen av alle ekstravaktene som sykehusene må ha for å dekke opp alle hullene i vaktplanene som oppstår når en jobber etter AML. Disse ekstravaktene vil jo bli godt lønnet.

 • LiS 21.11.2017 09.47.33

  Ja løsningen fra departement for å bli spesialist i rimelig tid er jo å redusere kravene, det prøver jo departementet på seg regelemessig. Det er ikke så interessant. Mer fritid til å ta ekstravakter er lønnsomt, men man må poliklinikk og sengeposttjeneste for å få tellende tjeneste til spesialisering. Det er faktisk viktigere enn å tjene maks mulig. Vi ber ikke om noe mer enn hva som har blitt praktisert i flere tiår - vi kan jobbe utenfor AML, men det skal være forsvarlig og tillitsvalgt skal kunne sette ned foten ved behov.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!