Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
DOMMERNE FIKK BREV: Bildet er fra rettssaken mellom Spekter og Akademikerne helse i oktober. Akademikerne reagerer på statlig innblanding i tvisten. Foto: Anette Andresen

Reagerer på «svært uheldig» innblanding

Akademikerne har bedt om et snarlig møte med Arbeidsdepartementet etter omstridt brev.

Publisert: 2017-11-06 — 13.21 (Oppdatert: 2017-11-06 — 13.22)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

For om lag én måned siden ble rettssaken mellom Spekter og Akademikerne helse avsluttet i Arbeidsretten. Dagens Medisin er kjent med at dommen kommer mandag.  

Under rettssaken ble et statlig brev til Arbeidsretten et sentralt tema. Bare to uker før rettssaken grep Arbeidsdepartementet inn ved å sende et brev til Arbeidsretten, som støtter Spekters sak. Professor emeritus Stein Evju, tidligere leder av Arbeidsretten, omtalte brevet som «meget spesielt».

Nå har Akademikerne sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet, hvor de ber om et snarlig møte for å diskutere saken.

REAGERER: Olav Ulleren, generalsekretær i Akademikerne. Foto: Akademikerne

«Svekker tilliten»
«Akademikerne finner handlemåten prinsipielt svært uheldig. Vi mener det er egnet til å svekke tilliten til Arbeidsrettens praksis og til rettssikkerheten ved de avgjørelsen som fattes etter slik innblanding», skriver Akademikerne i brevet.

I september ble partene varslet om at departementet ville komme med et skriftlig innlegg i saken. Ifølge departementet skulle brevet redegjøre for Rikslønnsnemndas funksjon på et generelt grunnlag. Akademikerne mener de gjør mye mer enn som så.

– Departementet går langt inn i den konkrete saken og anførsler som var viktige i rettssaken. Brevet fremstår som et partsinnlegg for den ene siden, sier Olav Ulleren, generalsekretær i Akademikerne til Dagens Medisin.

Første gang
Akademikerne kjenner ikke til tidligere saker der et offentlig organ har sendt et innlegg til Arbeidsretten i en sak domstolen skal behandle. Dette er i tråd med uttalelsene fra tidligere leder av Arbeidsretten.

Akademikerne viser videre til at departementet ikke har opplyst om hva det rettslige grunnlaget for innlegget er, og hvilken funksjon vurderingene skulle ha. De mener det også er problematisk at innlegget ble oversendt kort tid før fristen for sluttinnlegg i saken.

Akademikerne mener saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til ulike aktørers rolle i et tariffoppgjør og eventuelle etterfølgende rettstvister, og ber departementet om en klargjøring.

ASD: Behandles på vanlig måte
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) mottok brevet fra Akademikerne fredag i forrige uke.

– Arbeids- og sosialdepartementets syn kommer fram av brevet som er sendt. Utover det vil ikke departementet uttale seg om en pågående sak. Brevet fra Akademikerne til departementet vil bli behandlet på vanlig måte, uttaler ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeidsdepartementet til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ludvig 07.11.2017 14.38.04

  Hele departementets brev er gjengitt i dommen. Det kan kort oppsummeres slik: "Vi er helt nøytrale og tar ikke parti hverken for Spekter eller Akademikerne. Vi oppfordrer retten til å dømme i favør av Spekter, men presiserer at det er helt nøytrale, upartiske grunner til at vi sier dette."

 • Til DM: hvor blir det av dommen? 06.11.2017 17.29.27

  Det står på nettsidene til arbeidsretten at dom kommer 6 november, men hvor er den ?

 • pingle 06.11.2017 16.03.58

  Hvordan var det der med lovgivende, utøvende og dømmende makt igjen? Hadde man etter Utøya "gjort rede for sitt syn" om for eksempel hvordan man mente tilregnelighet skulle vurderes, satt inn i aktuelle kontekst, ville Norge blitt dømt så det sang i menneskerettighetsdomstolen. Her er det visst grei forvaltningspraksis. Synd at denne saken kommer etter valget, ellers ville jeg ha stemt på en annen måte.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!