Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Paneldebatt under Forbrukerrådets presentasjon av fastlege-undersøkelsen. Fra venstre: Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin, helseminister Bent Høie (H), kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland. Foto: Vilde S. Baugstø

Fastleger er lite digitale: – Bekymringsfulle funn

27 prosent av fastelegekontor har ikke egen nettside, ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført.

Publisert: 2017-10-17 — 11.13 (Oppdatert: 2017-10-17 — 11.32)

Dagens Medisin kunne tidligere i år fortelle at flere fastlegekontor hadde fått en forespørsel fra det som tilsynelatende var en pasient, som lurte på om de tilbød prøvetime.

Det viste det seg imidlertid den gang at det var Forbrukerrådet som sto bak forespørselen, i forbindelse med en undersøkelse de var i gang med for å teste hvor tilgjengelige fastlegekontorene var for pasientene.

Tirsdag fremla Forbrukerrådet resultatene, og de konkluderte med at informasjonen de hadde funnet om fastlegekontorene på nett var alt for tynn.

Gode på telefonen
1374 fastlegekontor rundt om i landet har blitt testet, og blant dem har 27 prosent ikke egen nettside. 39 prosent har ikke digital timebestilling og 48 prosent har ikke informasjon om legene på nett.

– Dette er bekymringsfulle funn. Vi så også etter informasjon om universell utforming og om det var mulig å få informasjon om hvilke konsultasjoner fastlegen ikke tilbød, men dette var det lite av på nett, sa Randi Flesland, direktør for Forbrukerrådet under fremleggelsen.

Hun poengterte imidlertid at fastlegekontorene er gjennomgående gode på kontakt via telefonen.

– De var raske til å svare og man fikk en god og imøtekommende tilbakemelding.

– Trenger ett system
Flere samfunnsaktører var hentet inn for å debattere og diskutere resultatene, blant dem helse- og omsorgsminister Bent Høie, kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen og Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets nye helsepolitiske talsperson.

– Jeg er glad for at telefontilgjengeligheten er god, for det er der de fleste pasientene fortsatt kontakter oss, sa Petter Brelin under paneldebatten.

Han refererte til at når allmennlegeforeningen hadde innhentet spørreundersøkelser gjennom Senter for kvalitet i legekontor, så kom de til at mellom 80 og 90 prosent av dem tilbød timebestilling på nett, altså langt bedre enn Forbrukerrådets undersøkelse.

Brelin innrømte likevel at legekontor kunne bli bedre til å gi informasjon utad til pasienter som var ute etter å bytte lege.

– Vi trenger imidlertid ett digitalt kommunikasjonssystem. Digitaliseringen har kommet langt, men den er alt for fragmentert, sa Brelin.

Øyeblikkelig hjelp
Bent Høie påpekte at det er vesentlig at fastlegeordningen blir mer fremoverlent, men ønsket likevel ikke en oppbygging av en legetjeneste som var mer spredt og der det var flere såkalte engangsleger.

– Da mister man noe grunnleggende viktig, nemlig at fastlegen din skal kjenne deg og din sykdomshistorie over tid.

Petter Brelin understreket på sin side at det ikke er noe mål at fastlegene skal bli en vinner i et tradisjonelt marked.

– Vi skal ikke selge helsetjenester, men gi trygge tjenester til de som trenger det. Direktoratet for forvaltning og IKT har gjort en undersøkelse på de mest populære offentlige tjenestene i Norge, og der kommer fastlegene ut som nummer to. Vi har snakket om drop-in-leger her i dag, og vi har allerede dette hos fastlegene, men vi kaller det for øyeblikkelig hjelp. 30 prosent av de timene en fastlege har i løpet av en dag er dette, påpekte han.

– Like naturlig som nettbank 
Eva Grinde i Dagens Næringsliv ble spurt av debattleder Randi Flesland om hvordan hun trodde fremtidens helsetjeneste ville bli.

– Jeg tror på mer differensiering i tilbudet etter hva som feiler deg i tillegg til mer tilgjengelighet og åpenhet.

Det sa helseministeren seg enig i.

– Jeg har et mål om at det skal være like naturlig for pasientene å bruke fastlegen digitalt som vi bruker nettbank i dag. Fordelen med helsetjenesten er at digitaliseringen vil ikke gjøre fagpersonene arbeidsledige, men de får gjort betydelig mer jobb med gode digitale løsninger. Vi er nå i gang med flere felles nasjonale løsninger og tar tydelige grep, sa Høie. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • legespesialist 22.10.2017 20.02.55

  De fastleger jeg kjenner har mer enn nok å gjøre med å behandle sine pasienter og holde i tillegg driften gående. Det koster tid og engasjement å lage en nettside og vedlikeholde den. Spørsmålet er hva som er virkelig viktig til slutt for pasienten. En god nettside er selvfølgelig verdifullt, men det kan rask ta flere uker å lage den. De kanskje 40-80 timer kan nok brukes bedre på pasientene.

 • fastlege 21.10.2017 08.17.21

  Det ville ikke vart noe problem om dette hadde vart en seriøs og god undersøkelse. Vi trenger alle tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på. Men det forbrukerrådet har gjort er mer som skikkelig dårlig tabloid-journalistikk for å få oppmerksomhet uten å vare interessert i å finne ut noe som helst! Det største problemet er vel at denne undersøkelsen er gjort på en veldig dårlig måte, uten kjennskap til hva det er det skal sjekke, hvordan og hvilke regler som gjelder for fastlegene. Dessuten ser det ikke ut som om forbrukerrådet tar til seg kritikken i det hele tatt. Sørgelig at mine skattepenger skal gå til slikt. Dette ser mest ut som en svertekampanje av fastlegene, av hvilken grunn dette er gjort er uklart...

 • forvirret 20.10.2017 18.09.49

  Jeg skjønner ikke hvordan man skal gjennom videokonsultasjon eller sms undersøke pasienter? Hvordan skal du lytte på hjerte, kjenne på magen, ta temp og blodtrykk? Og blodprøver? Blir jo bare dobbelt arbeid; først videokonsultasjon, så får å komme inn på personlig konsultasjon.....

 • Lege 20.10.2017 18.43.44

  Videokonsultasjoner kan brukes til å demonstrere synlige funn, feks utslett og feilstillinger i kroppen, når en har behov for rådføring med speisialister. Dette utgjør vel ca 0,5% av mine konsultasjoner. Resten av arbeidsdagen har videokonsultasjoner eller annen digital kommunikasjon svært liten plass. Noen har fortalt Høie at mange av våre oppgaver kan løses med digitale løsninger, og avlaste oss, og han tror tydeligvis på dette. Det er alltid trist med kunnskapsløshet, og i dette tilfellet blir det også dyrt og bortkastet.

 • Egil 18.10.2017 22.39.47

  Ved mitt lokale DPS ble det i lederens stab tatt inn rådgiver som tilfeldigvis også eier/utvikler tekniske løsninger (tqm bl.a). Disse selges til sykehuset. Jeg tror vi har en situasjon hvor en svak helseminister gjør seg sårbar for krefter som ikke nødvendigvis har pasientens interesse som første prioritet. Da skal det selges dataløsninger. Jeg har vansker med å forstå hvor mistilliten til legene kommer fra. Jeg er kommet til at mennesker med integritet og genuin interesse for å løse andres problemer må oppleves fremmed i dagens samfunn og derved skummelt.

 • lege 19.10.2017 10.43.28

  Høie er som du sier en svak helseminister, uten andre utspill enn det andre forteller ham han skal gjøre. Disse andre har sine egne interesser, uten særlig faglig kompetanse. Regjerningen skal nå ommøbleres noe i følge media. Vi får håpe på en ny oppegående helseminister.

 • Morten Skaret Mathisen 18.10.2017 16.19.46

  OMSORG KAN IKKE DIGITALISERES Synes jeg burde kunne være et godt slagord i en kamp jeg synes Legeforeningen burde fronter som motsvar til Høie, som nok bestilte Forbrukerrådets undersøkelse, og Høies nesten religiøse tro på at flere digitale plattformer kan redde fastlegeordningen og gi befolkningen en god omsorg. Folk er fornøyde med oss fastleger, og det vil etter min mening være de ressurssterke, som gjerne har mer bagatellmessige plager som såkalt krever dette, men ingenting kan erstatte magien i møte mellom mennesker. OMSORG KREVER FLERE HENDER OG HJERTER (Les; flere fastleger)

 • Pasient 18.10.2017 07.21.14

  Min fastlege er ikke digital. Takk og lov. Jeg ringer og får time og bra service, og har en strålende lege. Forbrukerrådet er opptatt av uviktige ting. Burde vært mer opptatt av ventetid fordi det er mangel på fastleger.

 • Silje. 17.10.2017 18.56.50

  Her må kommunene ta mer ansvar og sørge for drift. I praksis betyr dette flere faste stillinger. Fastlegere må godta å ikke tjene 2,5 millioner og svelge den bittre pillen om at goodwill og verdien på private praksiser faller bort. Though luck dinosaurs must go away.... En akseptabel lønn er kanskje 800-900K eller noe i den duren... Der jeg jobba var det mye ukultur da økonomi trumfet kvalitet på tjenester. For å si det sånn, tilsynsmyndighetene hadde hatt nok å sette fingeren i...

 • lege 17.10.2017 20.21.39

  Mange misforståelser her. En start kan være å sette seg inn i hva en gjennomsnittlig fastlege tjener på dagtid, dvs eks legevakt på natt/helg og annen overtid. Så korrigere innetkten for gjennomsnittlig arbeidsuke, som er ca 45 timer, (legevakt kommer i tillegg). Riktig at faste stillinger er nødvendig, slik at legene kan gå hjem etter 37,5 timers uke, og avspasere overtid / legevakt.

 • Doktern 17.10.2017 23.49.09

  Tror det er endel fastleger om ville byttet 70 timers arbeidsuker mot 37,5 timers arbeidsuke, 5 ukers ferie, feriepenger og pensjon betalt av arbeidsgiver.

 • Dr. knut 17.10.2017 17.50.28

  Er det så rart da? En betydelig andel fastlege var godt voksne allerede da internett ble oppfunnet. Og nå skal de, som selvstendig nærignsdrivende, også utvikle og tilby internetttjenester som gjør den unge digitaliserte pasienten fornøyd. Mange mulige løsninger sikkert. Med en bølge av fastlegepensjonister i vente bør det opprettes flere faste stillinger innen allmennmedisin. Da vil man rekruttere flere unge lege (som har internett som en like naturlig del av hverdagen som pasienten) og informasjon på nett kan standardiseres og styres av kommunen.

 • Pårørende 17.10.2017 15.05.27

  Fastlegeordningen er i tenårene. De gamle legene fra 70-tallet er på vei ut, og man får tro at kommunene også begynner å følge opp lover og forskrifter nå som det er 33 år siden de overtok ansvaret for primærhelsetjenesten. Og så merker man at kritikken fra Flesland blir møtt med likegyldighet. Man skal ikke komme her....Når skal legesentrene begynne å samarbeide? Kruttet er oppfunnet.,

 • Fastlege 17.10.2017 18.41.32

  Som kjent var det allmennlegene / fastlegene som først tok i bruk datajournaler / EPJ. (f.eks Profdoc / Infodoc på 80-tallet) Det var fastlegene som først tok i bruk e-resept. Det var fastlegene som først tok i bruk timebestilling via SMS. Det var fastlegene som først tok i bruk PLO-meldinger med kommunale samarbeidspartnere. Kommunene og sykehusene har hele tiden hengt etter, også nå.

 • Sykehuslege 17.10.2017 12.53.29

  Pasienter er ikke kunder. Pasientbehandling er ikke kundepleie. Å omtale pasienter som kunder/forbrukere er en perverterting av pasientautonomibegrepet. Pasient/legeforholdet fungerer best når partene har gjennsidig respekt for hverandre. Pasientens kunnskap om egne symptomer er vårt viktigste verktøy for diagnostikk og behandling. Pasienten bør også i størst mulig grad ta ansvar for behandlingen fra dag til dag. ( f.eks boldsukkerkontroll ved diabetes).Leger kan ikke velge bort pasienter, men pasienter kan rimelig fritt bytte fastlege. Dette burde pasientene gjøre dersom relasjonen til fastlegen oppleves som dårlig. Dette er mekanismen som gjør oss i stand til å finne riktig fastlege for oss. Dersom prøvetime skal etableres som obligatorisk ordning må legeforeningen og staten avklare det etiske og økonomiske rammeverket. Det er etter mening etisk feil å prioritere friske fremfor syke. Å velge fastlege basert på reviews og standard på nettsiden syntes jeg virker fåfengt.

 • lege 17.10.2017 13.11.30

  Forbrukerrådet har tydligvis lite å gjøre for tiden, og vurderingsevnen er svak. Da får vi slike undersøkelser. Jeg håper min fastlege avviser forespørsler om "vurderingstime", og isteden bruker tiden på å følge opp sine egne pasienter. En fastlege som er åpen for "vurderingstime" ville jeg byttet bort,

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!