Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VURDERER: – Det var på tide, sier Inger-Lise Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet om at Anne Farseth og Helsedirektoratet nå vil vurdere lisens til psykologistudentene fra Polen på nytt.

VURDERER: – Det var på tide, sier Inger-Lise Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet om at Anne Farseth og Helsedirektoratet nå vil vurdere lisens til psykologistudentene fra Polen på nytt. Foto: Privat / Helsedirektoratet

Mener Helsedirektoratet har fått flere brev om Polen-studentene

Styremedlem Inger-Lise Bråthen i Psykologiforbundet påpeker at Helsedirektoratet måtte motta flere brev, før de godkjente psykologiutdanningen fra Polen. I mellomtiden har søkerne ventet.

Nylig ble det klart at psykologistudentene som har studert i Polen, får revurdert om de kan få lisens og autorisasjon som psykologer i Norge.

– Det var absolutt på tide at Helsedirektoratet snudde i denne saken. Informasjonen som førte til at de nå vurderer disse studentene på nytt, har direktoratet sittet på i lang tid før de ga Polen-studentene avslag, sier styremedlem Inger-Lise Bråthen i Psykologiforbundet. Hun er selv tidligere psykologistudent ved ELTE-universitetet i Budapest.

Psykologiforbundet har jobbet for at de tidligere Polen-studentene skal få lisens.

– Åtte brev
– Det er snakk om åtte brev over en periode på flere måneder, hvor polske myndigheter bekrefter overfor direktoratet at yrket er regulert. Hvorfor denne informasjonen ikke har blitt tatt i betraktning tidligere, er uvisst, men det har fått alvorlige konsekvenser for dem som er rammet.

Er dere fornøyd med utfallet?

– Psykologiforbundet har bistått Polen-studentene med å klage saken deres inn for ESA, samt bidratt med info vi har sittet på i forbindelse med ELTE-saken, som rullet ut noen måneder i forveien. Polen-studentene har stått på, og vi er glade for å se at Helsedirektoratet endelig ser ut til å ta rett beslutning.

HÅPER: Madeleine Pochylski er tidligere psykologistudent ved universitetet i Warzawa. Hun håper på raskere saksgang ved revurderingen av hennes søknad om lisens. – Helsedirektoratet skulle behandle søknaden min innen 4 måneder, men det det tok mer enn 9 måneder, og så fikk jeg avslag, forteller Pochylski om sist søknad om lisens.

Konsekvenser
– Tidsbruken har ført til at lisenser har gått ut på dato eller nærmet seg utløpsdato, som igjen har ført til avslag på forlengelse av lisens og vansker med å få seg jobb, sier Bråthen, som viser til at saken har påvirket tidligere studenter som har ventet på autorisasjon med utdanning fra Polen, eller dem som søkte om en lisens for å få autorisasjon.

Bråthen peker på at saken har vært en stor psykisk påkjenning for de berørte, og det har vært flere tilfeller hvor folk har blitt sykmeldte.

– I tillegg vil de berørte partene ikke komme i gang med spesialisering til normert tid, og de blir hengende etter i karrieremessig progresjon. Saken har ført til store økonomiske tap, da folk har måttet vente i opptil 17 måneder på svar, sier hun. 

Flere mistet stillingen
– Mange av de som var på lisens, mistet psykologstillingen og måtte gå over i konsulent- eller andre stillinger, sier Madeleine Pochylski, tidligere psykologistudent som har gått i Warzawa, til Dagens Medisin. 

Hun er en av studentene ikke fikk godkjent sin psykologiutdanning for å jobbe med lisens i Norge. Nå har hun fått beskjed fra direktoratet om at søknaden hennes skal revurderes. Pochylski forteller at resultatet av å vente på behandlingen av søknaden, var tapt arbeidsinntekt.

Hadde ikke Nav-rettigheter
– Ikke hadde jeg rettigheter i Nav heller. Jeg kunne ikke søke på stillinger, da jeg aldri visste når svaret kom, sier Pochylski. Hun påpeker at hun og andre studenter krysser fingrene for at det ikke kommer andre kompenserende tiltak  enn veiledet praksis som psykolog.

Helsedirektoratet meldte i går at det ikke har avklart hva slags utjevningstiltak studentene som har gått i Polen, må gjennomføre, og viser til at direktoratet vil hente inn fagråd om dette.

Reagerer på «ukorrekt informasjon»
I gårsdagens pressemelding presiserte Helsedirektoratet at revurderingene ikke gjelder søkere med ungarsk masterutdanning. «Ungarske myndigheter har tvert imot presisert at masterutdanningen i psykologi ikke gir rett til å jobbe selvstendig under lovregulert tittel som psykolog i Ungarn», skriver direktoratet på sine sider.

Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet, stiller seg imidlertid uforstående til at Helsedirektoratet fortsatt «sprer ukorrekt informasjon om utdanningen i Ungarn».

– Direktoratet har gjentatte ganger blitt informert av ungarske myndigheter om at utdanningen er lovregulert i tråd med EØS-regelverket, og at studentene kan jobbe selvstendig som psykolog i Ungarn.

– Polen-saken er et viktig steg i riktig retning for utenlandsstudentene, og Norge er heldig som får dyktige psykologer hjem fra Polen. Vi håper de blir mottatt med åpne armer av landets helseforetak. Så håper vi på tilsvarende konklusjon for ELTE-psykologene.

– Vurderte informasjon på nytt
– Hva førte til at Helsedirektoratet nå endret sin vurderingspraksis – fikk dere pålegg om dette fra departementet?

– Vi har ikke fått beskjed om å endre praksis. Vi har vurdert informasjonen fra polske myndigheter igjen, og vi har konkludert med at vi må følge det de stadfester, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Peker på praktiske løsninger
Vi hører at polske myndigheter har sendt åtte brev om at adgangen til å praktisere som psykolog er lovregulert i Polen. Hvorfor har dere ikke hørt på det?

– Det er ikke antallet brev som har gjort at vi har endret vår vurdering. Våre avslag var tidligere begrunnet i at Polen ikke hadde på plass de praktiske løsningene for å håndheve reguleringen. Derfor har ikke vi betraktet reguleringen som iverksatt. Ut ifra den dialogen vi nå har hatt, så har vi endret den vurderingen, sier avdelingsdirektøren.  

Har ikke vurdert erstatningsansvar
Vi hører påstander om at noen får store økonomiske tap. Hva slags erstatningsansvar har dere som autorisasjonsmyndighet?

– Vi har ikke vurdert det i det hele tatt.

Farseth avviser også påstanden om at de sprer uriktig informasjon om ELTE-studentene.

– Vår informasjon er basert på vår forståelse av regelverket. Vi vet at det foreligger ulike oppfatninger om dette og at det er en sak som behandles i ESA. Vi sprer ikke uriktig informasjon, men informasjonen vi kommer med, er basert på vår regelverksforståelse.

Kommentarer

 • Kjell O.Skavdal 19.10.2017 23.09.19

  Anne Farseth har bevist sin inkompetanse. Hun bør nå få avløsning!

 • Tidl leder 15.10.2017 16.34.01

  Helsedirektoratet har viklet seg inn i et hjørne. Psykologutdanningen fra Ungarn og Polen er faglig bedre enn den konservative norske profesjonsutdanningen, den er gått ut på dato og trengs og moderniseres.Her i Norge gir universitetene "liksom" helsehjelp til pasienter av uautoriserte studenter for at de skal øve seg i ferdighetstrening. ELTE og Polen psykologer får kvalifisert oppfølging og veiledning av kliniske utøvende psykologspesialister i spesialisthelsetjenesten i lovregulerte former i lisens/ferdighetstreningsperioden, på samme måte som LIS leger. Det er Helsedirektoratet som må ha kompetansehevende tiltak, ikke psykologer utdannet utenfor Norge.

 • V:D 15.10.2017 11.29.39

  Hvorfor forsvinner kommentarene er de hacket kan mail.addr. som er brukt komme i feil hender. Bør vi bekymre oss admistrator?

 • Kjell O.Skavdal 14.10.2017 15.52.08

  Når Heksedirektoratet setter egen forståelse fremfor fakta gitt av utdanningsmyndighetene i hhv Polen og Ungarn, må det jo bære galt av sted, Avd.dir.A. Farseth har jo også uttalt at hun ser bort fra de nyeste opplysningen fra myndighetene i Ungarn vedr.utdanningen av psykologene. Det passer mao ikke i hennes kram. At hoder må rulle etter den skandaløse behandlingen i Helsedirektoratet synes jeg er klart, likeså at de blir erstatningspliktige. Men det er juss. Det skal bli interessant hva ESA kommer til!

 • Lei og oppgitt 14.10.2017 10.15.27

  "Vår informasjon er basert på vår forståelse av regelverket...........Vi sprer ikke uriktig informasjon, men informasjonen vi kommer med, er basert på vår regelverksforståelse"- Sier Anne Farseth i Helsedirektoratet. Nå skal jeg ikke spre uriktig informasjon her, men som det virker som om helsedirektoratet har innsett at de har behandlet disse sakene katastrofalt dårlig og helt sikkert med veldig veldig onde intensjoner, og nå er redd for at hoder innad i direktoratet vil rulle. Denne informasjonen er ikke uriktig informasjon, men en tolkning basert på min egen forståelse av hvordan sånne regelverkting fungerer.

 • Autorisasjonsskandalen 13.10.2017 19.47.07

  Basert på vår regelforståelse sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet. Rettssikkerheten til psykologene mangler. Helsedirektoratet handler ikke etter norsk lovverk og gjeldende avtaler hverken forvaltningsmessig eller i forhold til legitimitet for yrkesutøvelse. Dette er ren trakassering fra norske myndigheter. Det kan virke som at unge nordmenn som har tatt psykologutdanning i utlandet har begått landsforærederi og skal straffes deretter. Forferdelig sak.

 • Idiota 13.10.2017 20.15.51

  Fordi disse folka i departemange aldri var modig nok til og reise ut og høste erfaring så skal dei som ønsket og reise til utlandet bli straffet ,det er ikke til og tro. Høie ty jestes idiota .Bartzo idiota.

 • POLITIET 13.10.2017 19.16.28

  Politiet bør gå inn her av almenne hensyn her har noen hold opplysninger tilbake og forvoldt mennesker urimelige skader.

 • Sjokkert 13.10.2017 19.01.00

  Denne fadesen er bare helt vanvittig. Helsedirektoratets inkompetanse gjør helsepersonell syke. Morn'a Farseth!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!