Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SKAL SAMARBEIDE: Det var lite kontakt mellom representantene fra Spekter og Legeforeningen under rettssaken i forrige uke. Da rettssaken var over ble det utvekslet et kort håndtrykk mellom Spekters prosjektdirektør Lars Haukaas og visepresident i Legeforeningen, Christer Mjåset. Til venstre Marit Hermansen.

SKAL SAMARBEIDE: Det var lite kontakt mellom representantene fra Spekter og Legeforeningen under rettssaken i forrige uke. Da rettssaken var over ble det utvekslet et kort håndtrykk mellom Spekters prosjektdirektør Lars Haukaas og visepresident i Legeforeningen, Christer Mjåset. Til venstre Marit Hermansen. Foto: Lasse Moe

Legeforeningen takker ja til RHF-initiativ

Legeforeningen, RHF-direktørene og Spekter skal i fellesskap utrede fremtidig arbeidstid og lønn for legene.

Annons:

Rett før rettssaken mellom Spekter og Legeforeningen startet i arbeidsretten, sendte direktørene i de regionale helseforetakene et brev til Legeforeningen med invitasjon til å delta i utviklingen av fremtidens tariffavtaler for sykehuslegene.

Dagens Medisin er kjent med at det har vært dialog mellom partene over tid, men Legeforeningen hadde tidligere denne uken ikke takket ja til invitasjonen.

– Alle vi fire RHF-direktørene arbeider aktivt for å få Legeforeningen til bords, sa Herlof Nilssen, styreleder i Spekter og administrerende direktør i Helse Vest, til Dagens Medisin da.

– Felles interesse av konstruktiv dialog
Nå har Legeforeningen akseptert tilbudet om å delta i prosjektarbeidet.

– I en krevende og konfliktfylt situasjon er det i alles interesse å ha en konstruktiv dialog. Vårt mål er å sikre løsninger som gir våre medlemmer i sykehus en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, sier Legeforeningens president Marit Hermansen i en felles pressemelding som ble sendt ut fra Helse-Midt fredag.

RHF-direktørene er glade for at Legeforeningen deltar i arbeidet.

– Det er positivt at vi nå setter oss ned ved samme bord for å finne løsninger som kan bli tjenlig framover for begge parter, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

Les DM-leder: En maktkamp ingen kan vinne

Spekter: Tilfreds med oppstart
Prosjekt 1 skal kartlegge eksisterende tjenesteplaner ved alle helseforetak og vurdere muligheten for at leger kan arbeide innenfor arbeidsmiljøloven. Prosjekt 2 er et utviklingsprosjekt som blant annet skal se nærmere på mulige endringer i legenes lønnssystem.

– Spekter ser frem til en konstruktiv prosess fremover, og er tilfreds med at disse prosjektene nå kommer i gang, uttaler administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, sier det er behov for å videreutvikle tariffavtalene for sykehusleger.

– De har i stor grad vært uendret siden 2002, sier han.

Ferdig innen utgangen av 2018
Arbeidet med prosjektene skal settes i gang umiddelbart, og det første prosjektet skal levere sin rapport 31. desember 2017. Dette prosjektet skal ledes av direktør ved Akershus universitetssykehus, Øystein Mæland. Legeforeningen skal delta som observatør, men foreningens foretakstillitsvalgte vil ha mulighet til å komme med innspill til oppsummeringen på sitt helseforetak, heter det i pressemeldingen.

Prosjekt 2 vil ta noe lenger tid, og skal levere sin rapport 31. desember 2018. Dette prosjektet skal ledes av i direktør i Helse Fonna, Olav Klausen. Her vil Legeforeningen delta aktivt med representanter i prosjektgruppen.

Gikk du glipp av rettssaken om tariffavtalen? Se opptak og bildeserie her.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • B:c 13.10.2017 16.24.43

  Nilssen har fått sitt første nederlag og det svir. spørs om ikke de fire region.dir bør personleg stå økonomisk ansvarleg for kostadene for dette ,er ikke riktig at pasientene må ta den økonomiske belastning for direktørenes stretskap.

Nyheter fra startsiden

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!