Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Setter ned utvalg for ytringsfrihet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Annons:
Erna Solberg (H) setter ned nytt utvalg som skal se på ytringsfrihet og pressefrihet i blant andre helse- og omsorgssektoren. Arkivfoto: Øyvind B. Engen

– Åpenhet og innsyn er med på å gjøre offentlige tjenester bedre. Det er viktig at mediene undersøker om lovene blir fulgt og pengene blir brukt etter intensjonen. Det er viktig at de som mottar tjenester kan fortelle hva som fungerer og hva som ikke fungerer i sosiale medier, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressmelding.

Film og foto på offentlige institusjoner
– Men noen ganger kan fotografering og filming på offentlige institusjoner komme i konflikt med retten til personvern og privatliv. Regjeringen har satt ned et utvalg som har fått i oppdrag å bidra til offentlig debatt om disse problemstillingene og foreslå retningslinjer som ivaretar de ulike behovene, heter det fra Høie.

– Mange medier setter søkelys på offentlige tjenester og hvordan de oppleves av dem som mottar dem. Sosiale medier har gjort det mulig for mange å dele både meninger og bilder fra sykehus og sykehjem, barnevern, barnehager og skoler.

I utvalget sitter både representanter for dem som mottar offentlige tjenester og dem som yter tjenestene. Presse, helsetjeneste, barnevern, skoler og barnehager er også representert. Flere av utvalgsmedlemmene er jurister.

 • Utvalget skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten, barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre og andre deler av barnevernstjenesten, barnehager og skoler.

 • Utvalgets arbeid skal basere seg på dagens lovverk. Det skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester.

Leder av utvalget er Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ski.

Her er medlemmene:

 • Pasientombud og juridisk rådgiver Atle Larsen. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ FFOs rettighetssenter. Oppegård.
 • Erfaringskonsulent Elsa Veronica Berg Christiansen. Landsforeningen for barnevernsbarn. Sør-Varanger.
 • Barnehagelærer Heidi-Kristin Lilleng Ringstad. Foreldreutvalget for barnehagene. Skiptvet.
 • Kommunikasjonssjef Lisa Bang. Bærum kommune. Bærum.
 • Assisterende fagdirektør Pål Iden. Helse Vest RHF. Stavanger.
 • Avdelingsdirektør Øystein Stokvold. Bufetat. Ski.
 • Jurist Kristine Foss. Norsk presseforbund. Oslo.
 • Journalist Thomas Ergo. Stavanger Aftenblad. Stavanger.
 • Rådgiver Andreas Kikvik. Fellesorganisasjonen. Oslo.
 • Spesialsykepleier Hilde Silkoset. Oslo universitetssykehus HF. Oslo.
 • Førsteamanuensis Bjørnar Borvik. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Bergen.

 

Kommentarer

 • Hvor interessant er dette? 15.10.2017 07.59.18

  Film og foto fra sykehjem, skoler, barnehager, sykehus: Ikke publisere uten tillatelse fra de (eller pårørene) som er filmet/fotografert. Enkelt og greit. Regjeringen burde heller sette ned et utvalg som kan se på ytringsfrihet i arbeidslivet. Hard HR i arbeidslivet gir dårlig ytringsklima. Dårlig ytringsklima gir dårligere tjeneste og mindre innovasjon. Innovasjon er blitt et populært honnorørord blant folk høyt oppe i administrasjon og ledelse, men de glemmer at det er de ansatte som sitter på ideene. Da må de ansatte ha rom, tid og trygghet på jobb.

 • V:GA 09.10.2017 09.49.20

  Problemene her er jo at en del sykehus har jo så store kommunikasjons avd. at Nrk ikke kan måle seg i enkelte regioner og deres jobb er og slå ned all kritikk med og lagre i forkant gode historier som blir sendt ut når kritikken rammer. Så her er det kommunikasjons.avd som må granskes ikke en mor eller far som tar et bilde, for ikke og snakke om hvor mye dette koster som kunne vært brukt til nye medisiner feks.

 • Ann Kathrine Lund 07.10.2017 19.09.10

  Enda mer teori og synsing......Eller skal de finne en lur måte å kneble folk på?

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!