Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
NY RETTSSAK: Toppledelsen i Akademikerne og Legeforeningen samlet på første bank da saken var oppe i Rikslønnsmenda. I neste uke møter de Spekter i arbeidsretten. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Dette vil kampen stå om i arbeidsretten

Spekter og Akademikerne har spisset argumentene før de møtes i arbeidsretten neste uke.

Publisert: 2017-09-26 — 08.48
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I fjor høst streiket legene i fem uker før regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Bakgrunnen for streiken var legenes krav om at «rullerende arbeidsplaner» skulle inn i tariffavtalen, noe Spekter nektet.

Etter nederlaget i Rikslønnsnemnda, valgte Akademikerne og Legeforeningen å stevne Spekter for Arbeidsretten. Mandag i neste uke møtes partene i retten, og det er satt av fire dager til saken.

Nylig leverte partene sine såkalte sluttinnlegg til Arbeidsretten, hvor de kort oppsummer sine påstander og informerer om hvilke vitner som føres.

Les også: Streiken kostet Legeforeningen 25 millioner

– Uforsvarlig
Akademikerne hevder at Rikslønnsnemnda «har gått utover sin kompetanse» når de videreførte en tariffavtale med unntak fra arbeidsmiljøloven, som sier at legene kan jobbe utover det som er vanlig arbeidstid, uten samtykke fra Legeforeningen.

De mener det er snakk om en «inngripende beslutning» som det ikke finnes lovhjemmel for. Foreningen viser til at «nemnda ikke besitter kunnskap og kompetanse til å overprøve Legeforeningens forsvarlighetsvurdering». Derfor krever de at deler av kjennelsen til Rikslønnsnemnda skal kjennes ugyldig.

– Diskriminering
Spekter mener derimot at Rikslønnsnemnda har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser, og viser til flere lovarbeider. Dersom Arbeidsretten skulle komme til noe annet vil det «sette en vesentlig begrensning på meklingsinstituttets mulighet til å fungere etter sin hensikt», skriver Spekters advokat Tarjei Thorkildsen. De viser til at det ikke er Legeforeningen, men helseforetakene, som står ansvarlig for at arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Les også: Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar

Dersom Legeforeningen ikke vinner frem med sitt prinsipale krav, vil foreningen hevde at vedtaket er i strid med Arbeidsdirektivet, griper inn i foreningsfriheten og «medfører indirekte diskriminering av Dnlfs medlemmer». Alt dette blir avvist av Spekter.

Dersom Legeforeningen likevel skulle få gjennomslag for at arbeidstidsordningen i tariffavtalen kjennes ugyldig, mener Spekter at avtalen som helhet må kjennes ugyldig. «Noe annet ville forrykke forholdet mellom partene», skriver arbeidsgiverorganisasjonen. Spekter har tidligere påpekt at legene har flere motytelser som kompensasjon for lange arbeidsuker.

Les også: Spekter vil fjerne «lege-goder» om legene får medhold

Krever saksomkostninger dekket
Legeforeningen bestrider at det er grunnlag for å kjenne hele tariffavtalen ugyldig. De kaller blant annet inn foretakstillitsvalgt Kristin Utne ved Sykehuset Østfold, OUS-lege Christian Grimsgaard og helsejurist Anne Kjersti Befring som vitner når saken skal opp.

Spekters påstand er at de frifinnes, og at motparten må betale deres saksomkostninger i saken. Arbeidsgiverforeningen varsler at de kaller inn sin egen prosjektdirektør, sjeføkonom og tidligere fagsjef som vitner.

Dagens Medisin følger rettssaken når den starter 2. oktober.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Doktern 26.09.2017 23.10.54

  Hvis er ikke kommer ut av den tariffavtalen får en danne en ny fagforening som ikke har tariffavtale med staten. Så kan en forhandle frem en ny tariffavtale der en avviser alle forsøk på brudd på arbeidsmiljøloven annet enn der arbeidstaker eksplisitt godkjenner bruddene.

 • Lege 26.09.2017 21.01.59

  Spekters hus-jurist prosederer også i denne saken https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/25/166783/sokkrike-advokater-krever-lonnskutt-utlendinger

 • Lege 26.09.2017 21.01.18

  Betyr ideen om at helseforetakene står ansvarlig for at arbeidstidsordingene er forsvarlige at arbeidstidsbestemmelsene per definisjon er forsvarlige dersom foretaket har fastsatt bestemmelsene, eller betyr det at helsetilsynet skal ilegge fortakene og ikke legene sanksjoner dersom legen hevder at stress og utbrenhet var medvirkende til evt feilbehandling. Jeg kan ikke fatte og begripe hvotfor Spekter fortsatt får ture frem. Det vitner om komplett mangel på evne til prinsippiel tenkning både i embetsverk/regjering og på Stortinget generelt. Gleder meg til neste streik!

 • Doktern 26.09.2017 23.16.20

  Forsvarligheten etter hpl §4 har vi derimot et delansvar for og der kan vi ikke overkjøres.

 • Lege 27.09.2017 10.01.34

  Ja selvfølgelig har vi et lovmessig ansvar. Men når Spekter gjentatte ganger påstår at dette ikke er tilfelle, og staten forholder seg passiv så fører det til en helt uholdbar situasjon. Dersom arbeidstagere skal møtes med administrative sanksjoner for feil som begås, uten å ha noen innvirkning på rammeverket, så betyr det at en opphøyer det å rette baker for smed til standard praksis i embetsveket. Vi kan selsagt innføre et helt nytt system hvor for elsempel forsikringsselskapet får en mere dominerende rolle når feil begås i sykehus, men det medfører neppe noen fordeler for noen andre enn forsikringselskapene.

 • Loven er ikke lik for alle 26.09.2017 14.18.02

  Helsebyråkratiet vokser og Norges lover ser ut til ikke å gjelde for dem, bl.a blir Forvaltningsloven og til og med Grunnloven brutt uten at det får konsekvenser for byråkratene i H.dir og HOD. Jfr saksbehandlingstid på lisenser, autorisasjoner, spesialistgodkjenning og usakelig forskjellsbehandling som pågår.

 • Ap tapte nok en gang... 26.09.2017 11.46.12

  Den fortsatt dype tillitskrisen i sykehus-sektoren, har Ap mye av skylden for. Gahr Støres ensidige flørting med Spekter, og NHO, er en av årsakene til at Ap tapte valget. Tapte nok en gang. Ap forstår ikke lenger hvilken side av bordet de sitter. Hvorfor trenger arbeidertakersiden Ap for tiden ?

 • lege 26.09.2017 10.20.17

  Hva er poenget med en arbeidsmiljølov og demokrati om arbeidsgiver på egen hånd kan bestemme at denne ikke skal gjelde for en yrkesguppe? Er det flere lover som enkeltparter kan bestemme ikke skal gjelde?

 • Ikke lege 26.09.2017 11.12.07

  Dei med mest penger bestemmer og det er helsetoppene dei kan bruke ubegrenset av helsekassa sine penger uten personlig økonomisk risiko.

 • Monster 26.09.2017 10.13.58

  Diktatorene i helse sektoren kommer aldri til og gi seg om dei taper her. Dei vil mæle på med jurister og andre syndere og pøse på med felleskapets penger og om ikke det hjelper vil dei finne noe og ta bråkmakerene på slik som i Gulsvik saken som dei tapte i alle instanser og skal nå ta han på alder. Eriksen,Støre og nå Høie har skapt et monster i staten der en kan kappe et hode og det vokser opp sju nye.

 • Lege 26.09.2017 11.29.45

  Dette vil åpenbart ha innvirkning på tilliten mellom partene, og derpå følgende skade for pasientene. Hvem gidder å legge inne ekstra innsats for en ignorant arbeidsgiver?

 • Lege 27.09.2017 12.11.06

  Jeg er enig med deg i at det ikke er fristende å yte noe særlig overfor arbeidsgiver. Vår proffesjonsetikk pålegger oss i midlertid et ansvar overfor pasientene. Utvidelsen av dette anvaret er at vi må stå på barikadene for å redusere skaden de de destruktive vedtakene basert på sviktende grunnlag, våre ignorante arbeidsgivere fatter. Det kan i midlertid føles håpløst når ignoransen ser ut til å være nærmest total. Ref https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/02/14/spekter-vil-fjerne-lege-goder-om-akademikerne-far-medhold/

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!