Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Ledelsen bestemmer seg stort sett ut ifra egne idéer

Aasmund Bredeli sier han har forsøkt å si ifra om kritiske faser i byggingen av storsykehuset i Oslo, men opplever å bli ignorert av ledelsen.

Publisert: 2017-09-22 — 11.00 (Oppdatert: 2017-09-22 — 11.00)

Tidligere denne uken leverte leger ved Oslo universitetssykehus et opprop der de protesterer mot at Ullevål sykehus legges ned. I denne ukens utgave av DMTV-debatt snakker flere foretakstillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus om hva de ønsker å oppnå med oppropet.

Dagens Medisin har forsøkt å få ledelsen i Helse Sør-Øst til å stille opp for å diskutere saken, men de har ikke mulighet eller ønske om å delta i debattinnslaget.

Dette er saken

I 2014 tok OUS-direktør Bjørn Erikstein til orde for at all virksomheten ved Oslo universitetssykehus burde samles på Gaustad. I dag er denne virksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad (Rikshospitalet) og Montebello (Radiumhospitalet). 

Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger, gikk OUS-ledelsen gradvis vekk fra den store samlokaliseringen. I januar i fjor vedtok styret at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus.

Ifølge denne planen skal det være lokalsykehus på Aker, sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad, og spesialisert kreftsykehus på Montebello.

Vedtaket innebærer dermed at sykehusdriften på Ullevål avvikles. Beslutningen ble bekreftet først av Helse Sør-Øst og deretter av helseminister Bent Høie i fjor sommer.

– Utallige reaksjoner
– Det har kommet utallige reaksjoner fra fagmiljøene, som er bekymret for de negative konsekvensene dette kan få for pasientbehandlingen, fagutviklingen og beredskapen som Ullevål har for både Oslo og Helse Sør-øst og nasjonalt, sier Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for Den norske legeforening ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Dette dreier seg om en faglig bekymring for hvordan man kan ivareta øyeblikkelige funksjoner både på medisinsk og kirurgisk side.

Støtter oppropet
Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet, støtter oppropet.

– Vi mener å legge ned Ullevål sykehus er feilslått i denne sammenheng. Dette er en akuttsløyfe som er utrolig bra, sier Wølstad-Knudsen.

– Å gamble på at den skal rives i stykker er jeg sterkt i mot, sier han og peker på at han mener Ullevål er fremtidens sted å bygge sjukehus.

Sykepleierforbundets tillitsvalgte, Svein Erik Urstrømmen, peker på at de støtter tenkningen bak protesten opplyser at de ikke har gått aktivt inn for å støtte selve oppropet legene kom med denne uken.

Vil ha risikovurdering

– Vi ønsker å få ledelsen til å tenke seg til en gang til. Man har laget en plan for sykehusbygninger hit og dit, men ingen virksomhetsplan, sier Bredeli.

Legeforeningens tillitsvalgte mener at det derfor mangler en plan for hvordan sykehuset skal organiseres i årene fremover.

– Dette stiller vi oss sterkt kritiske til. Vi ønsker at man stopper opp og gjennomgår en risikovurdering av hele prosjektet og starter prosessen med reell involvering av fagmiljøet og brukere. Slik at vi får en god prosess. Vi er også kritiske til at man bruker så mye ressurser på planlegging av en fremtid som neppe er gjennomførbar, sier Bredeli.

Sykepleierforbundet mener også at virksomhetsbeskrivelser er fraværende i debatten om planene for fremtidens OUS.

– Det kan også bli en arealutfordring med hvor man skal plassere de enkelte funksjonene, peker Urstrømmen på.

Mener innspill ignoreres
Bredeli fremholder at de tillitsvalgte siden dag én har forsøkt å si ifra om de kritiske fasene i prosjektet.

– Selv om vi har en dialog med ledelsen, så opplever vi at våre synspunkter og analyser har blitt ignorert underveis.

Han viser til at det lå et alternativt vedtaksforslag som pekte på «den risikoen som nå blir synlig, i forbindelse med at det er bestemt at akuttsykehuset ved Ullevål skal legges ned».

– Men dette ble ikke diskutert eller vurdert. Så man bestemmer seg stort sett ut fra egne ideer, sier Bredeli.

De tillitsvalgte sier også at de mener fremtidens planer må ivareta de funksjonene Oslo universitetssykehus har og være realistiske. Gå tilbake til toppen av artikkelen for å se hele innslaget!

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tidl leder 23.09.2017 11.16.42

  NPM styring, lederne på toppen bestemmer og beslutter, så må ansatte være lydig og gå i takt. Saken er allerede vedtatt av ledelsen. Medvirkning og gode prosesser er ute av arbeidslivet. Ledelsen beslutter først så kan en begynne diverse skinn prosesser som ikke fører fram siden det allerede er bestemt. Kjent NPM styring.

 • Ullevål består 22.09.2017 17.42.50

  OUS ansatte har vært igjennom en årelang ørkenvandring hvor det ene dårlige forslag avløser det andre. Ingen av de storslåtte planene har blitt gjennomført, så vi kan være trygge på at Ullevål ikke blir nedlagt. Spørsmålet er hvor mye skade og kostnader våre ledere påfører organisasjonen, før de nok en gang endrer kurs.

 • tk 26.09.2017 16.21.57

  bare i omstillingsmidler til bygningsmessige endringer er det jo brukt 1,8 milliarder Manglende vedlikehold på Ullevål (skal jo ikke bestå) her fikk man 1,2 milliarder nå nylig. Og så alle forstyrrelser i tillegg, som påvirker effektivitet og virksomhet. Tålmodige har de ansatte vært.

 • Lege P 22.09.2017 12.46.08

  Er dette svartmaling? kfr siste leder i Dagens Medisin. Nei, dette er nok ikke svartmaling. Kfr siste leder i DM. Dette tar nok utgangspunkt i en virkelighetsbeskrivelse mange fagpersoner deler. Godt at DM lar det komme til uttrykk foran kamera. At OUS og Helse Sør Øst avstår fra å uttrykke seg offentlig og debattere, er beskrivende. First House og andre hemmelighetskremmere er foretrukne samarbeidsparter.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!