Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VEDTATT NEDLAGT: Ullevål sykehus er ikke en del av Helse Sør-Østs plan for fremtidens Oslo universitetssykehus. Foto: Vidar Sandnes

Legene på OUS protesterer mot nedleggelse av Ullevål sykehus

Planene til Helse Sør-Øst vil splitte opp det akuttmedisinske miljøet på Ullevål og svekke beredskapen i hele regionen, advarer OUS-leger i et nytt opprop.

Publisert: 2017-09-20 — 07.46 (Oppdatert: 2017-09-20 — 07.59)

I juni besluttet Styret i Helse Sør-Øst å sette i gang såkalte konseptfaser for å bygge nybygg på sykehusområdene Gaustad og Aker i Oslo. Med denne beslutningen er man dermed ett skritt nærmere den vedtatte nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Ber om at prosessen stanses
Nå har legenes tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) publisert et opprop, der de ber om at planene stanses.

Dette er saken

I 2014 tok OUS-direktør Bjørn Erikstein til orde for at all virksomheten ved Oslo universitetssykehus burde samles på Gaustad. I dag er denne virksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad (Rikshospitalet) og Montebello (Radiumhospitalet). 

Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger, gikk OUS-ledelsen gradvis vekk fra den store samlokaliseringen. I januar i fjor vedtok styret at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus.

Ifølge denne planen skal det være lokalsykehus på Aker, sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad, og spesialisert kreftsykehus på Montebello.

Vedtaket innebærer dermed at sykehusdriften på Ullevål avvikles. Beslutningen ble bekreftet først av Helse Sør-Øst og deretter av helseminister Bent Høie i fjor sommer.

Oppropet er utformet etter tilbakemeldinger som kom frem under allmøter blant Legeforeningens medlemmer på Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

«De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akuttilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljøer, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess», heter det i oppropet.

Frykter at miljøet splittes opp
Helse Sør-Østs beslutning innebærer blant annet å flytte regionale funksjoner innen indremedisin og kirurgi, derunder traumesenteret, fra Ullevål til Gaustad. Sykehusene på Gaustad og Aker skal dessuten overta lokal akuttberedskap for bydelene som i dag ivaretas av Ullevål sykehus. På sikt skal tre bydeler inn under opptaksområdet til Gaustad, mens syv bydeler blir en del av opptaksområdet til Aker sykehus.

Ifølge legene ved OUS vil den planlagte bygningsmassen på Gaustad ikke kunne ivareta den beredskapsfunksjonen som dekkes av Ullevål i dag. De funksjonene som flyttes til Aker vil på sin side mangle flere akuttmedisinske støttefunksjoner, heter det i oppropet:

«De vedtatte planene vil føre til en oppsplitting av landets fremste akuttmedisinske kompetansemiljø, både på medisinsk og kirurgisk side og i de spesialiserte støttefunksjonene rundt denne virksomheten. Beredskapsfunksjonen vil splittes og dermed svekkes», skriver OUS-legene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Bjørn H Enger Loe 22.09.2017 15.05.25

  Helse sør-øst har tydeligvis ikke lært av sine feil, igjen skal de legge ned og omorganisere et sykehus som fungerer. Og de burde ta lærdom fra andre land om at gigant sykehus ikke er løsningen for hverken pasienter eller fagmiljøer.

 • T;B 21.09.2017 16.08.14

  En ting er sikkert og det er at der Kvinnsland har vært blir det mye rot det slår aldri feil

 • tk 22.09.2017 12.30.22

  Ikke mye rot på Haukeland da. Fantastisk service der for den som har opplevd å være pasient der. Teknisk avdeling/prosjektkontoret har full kontroll over bygninger og tekniske installasjoner.

 • Marianne Forsman 21.09.2017 11.39.13

  Norge trenger et internasjonalt ledende fagmiljø for akuttmedisin, dette finnes på Ullevål og kan ikke splittes. Et sykehus som skal ta imot hele spekret av akuttmedisinske pasienter trenger spesialkompetanse innen de fleste medisinske spesialiteter hele døgnet hele året. Kolossen Ullevål kan flyttes - som en samlad enhet, det blir dyrt !! Marianne Forsman Pensjonert Anestesilege

 • lege 20.09.2017 22.54.15

  Tomten på Ullevål Sykehus er verdt en hel del. Når det viste seg at tomten på Aker ikke kunne selges allikvel måtte jo pengene hentes et sted.

 • Ullevål lege 21.09.2017 07.33.10

  En rekke bygninger på Ullevål er fredet og bakken er full av infrastruktur som ingen har oversikt over. Salg av tomter på Ullevål blir sannsynlig like mislykket som på Aker. Vi ser at OUS ledelsen gang på gang lar seg blende av sine egne drømmeforestillinger, før de alt for sent i prosessene gjør jobben de burde ha begynt med, som å sjekke reguleringer, sjekke med veivesenet etc. Denne prosessen er dømt til å mislykkes. Ullevål kan ikke legges ned, men det vil man nok ikke innse før uoprettelig skade er gjort.

 • Lege 20.09.2017 18.00.03

  Det er bare trist at sykehusene ledes av så innompetente og arrogante folk. Prisen for absurditene i den nåværende styringmodellen må både skattebetalerene og pasientene betale. Det fremstår også for meg som helt meningsløst å ha et helsetilsyn når rammene for vår virksomhet dikteres av økonomer og byråkrater helt uten innsikt hva sykehus er og hvordan de fungerer i praksis. Når risiko akkumuleres i alle ledd pga av elendige forutsettninger for gode pasienforløp burde også selve styringsmodellen underlegges tilsyn. Jeg trøster meg med at slik det har utviklet seg må det komme en motreaksjon snart.

 • tk 20.09.2017 15.57.57

  Og c. Lofthus sin rolle? Hun jobbet i OUS med omstilling og sammenslåing, var vise adm. , men er nå direktør for helse Sør Øst (Helse Størst) og nå er det plutselig splitting som gjelder. Konsistensen? Først slå sammen fagmiljøer og så splitte fagmiljøer? En ting som er bra dog er at mastodont sykehuset på Gaustad ikke ble som planlagt. Pasienten ønsker ikke mastodonter, men oversiktlige sykehus hvor de møter omsorg og interesse og ikke systemer og skjema.

 • tk 20.09.2017 15.54.53

  Har ikke legene ved OUS deltatt i planleggingen av nytt OUS? bestemt hvordan virksomheten skal se ut? er det ikke OUS ansatte sitt ønske å "samles" på Gaustad og nå nye RAD? Akutten på Ullevål er vel viden kjent for sin kompetanse, og traumebehandlingen er vel genuint i sitt slag. Hvorfor skal 3 bydeler høre til på Riksen og 7 på Nye Aker? Man må ha dobbelt av alt da? Først slår man sammen Ullevål, RAD/Riksen og nedlegger Aker for å samle fagmiljøer og spare penger (er de spart?). Det bevilges 1,5 Milliarder + 300 mill kr i omstillingsmidler som er brukt på 5+ år til masse ombyggingstiltak. og 1,2 milliarder til forsømt vedlikehold. Deretter foreslår man å splitte fagmiljøer i et RIKSEN og RAD og nå NYE Aker (ikke Ullevål). Motivet? spare penger? De rådgivere som vedtok å slå sammen sykehusene og fikk bruke 1,8 milliarder på omstillingstiltak, er det de samme som har foreslått nå å splitte sykehuset og etablere Aker? I såfall bør de miste jobben sin.

 • Rikshospitalet-lege 20.09.2017 12.01.45

  Av alle de ulike planene som har vært fremmet i denne prosessen må dette være den dummeste. Å splitte opp akuttsykehuset, og legge en liten bit til Rikshospitalet og det store volumet til Aker er å planlegge for et dårligere tilbud. Å legge ned Ullevål sykehus i en region i sterk vekst, og med store kapasitetsutfordringer er så uklokt at det er vanskelig å ta alvorlig. Men dette er faktisk alvor, og hvis ingen snart tar til vettet risikerer vi at denne feilavgjørelsen vil prege de neste ti-årenes sykehusutvikling i regionen.

 • Ullevål lege 20.09.2017 13.02.59

  Støttes. Dette er helt klart det dårligste av en rekke dårlige forslag i OUS sin triste og slitsomme historie. Jeg trodde egentlig at alle lavmål var passert, men nei.

 • lege 20.09.2017 11.16.12

  Godt forsøk. Hovedpoenget med nedleggelse av Ullevål er å spare penger, som er den overordnede målsettingen til Helse SØ. Et svekket akutt-tilbud er da en akseptabel bivirkning som ikke kan tillegges vekt.

 • lege 20.09.2017 11.15.52

  Godt forsøk. Hovedpoenget med nedleggelse av Ullevål er å spare penger, som er den overordnede målsetteingen til Helse SØ. Et svekket akutt-tilbud er da en akseptabel bivirkning som ikke kan tillegges vekt.

 • Jonas 20.09.2017 19.24.27

  Har noen av dere som protesterer mot dette kjennskap til hvordan bygningsmassen på Ullevål er ? Vet dere hvor mye som er fredet ? Hvordan det ser ut under Ullevål ? Fakta er at det er umulig å få bygget nok nytt på Ullevål. Det er hverken underlag til å bygge noe der, bygg synker hvert år på grunn v underlaget. Det er også så mange fredede bygninger der at det er nesten umulig å bygge nytt. Og det er ingen mulighet til å utvide på grunn av bebyggelsen rundt Ullevål. Noen ganger er det greit å undersøke fakta først..

 • Ja 21.09.2017 10.09.25

  Det er ca 10 ganger større utbyggingsbar tomt på Ullevålområdet enn på Gaustad. På Gaustad har OUS tatt med i sine planer at de får bygge på/rive fredede Gaustad psykiatrisk, dette kommer de selvfølgelig ikke til å få lov til. Hvis det er så dårlige grunnforhold på Ullevål som du sier, så er jo ikke tomten verdt noe for fremtidige kommersielle utbyggere heller...

 • TK 22.09.2017 12.27.19

  en sannhet med modifikasjoner. det er jo relativt store areal på "nordområdet" til et "lokalsykehus" i stedet for Aker kanskje? Parkering i dag og barnehage etc. Det har vært vist utbygging der i alle fall. Men nå legges jo legevakten på Aker så da er vel det løpet kjørt?

 • Lege 25.09.2017 11.33.20

  De som planlegger har minimal forståelse for hva et sykehus er og hvor komplekse organisasjoner vi snakker om. Sykehus er nærmest "organiske" organisasjoner som utvikler seg over tid. De ansatte tilegner seg spisskompetanse ut over fatteevnen til byråkratene. I byråkratenes modeller/organskart passer det best at alle aktørene kan gjøre alt som tilsynelatende er innefor aktørens fagfelt. Men at f.eks alle kirurger ikke er traumekirurger og at alle traumekirurger ikke kan stå for all videre kururgisk behandling av teaumepasienter blir for vanskelig å ta inn over seg. Bygninsmassen er viktig men verdiløs uten gode og komplette fagmiljøer. Byråkratene et også så omtrentlige med fakta, umotagelige på selvinnlysende inspill, og opptatt av makt og possisjonering på bekostning av pasientbehandling at tilitten er borte. Jeg kan ikke fatte og begripe at noen ønsker å være sykehusleder i vårt system. Jeg hadde ikke hatt samvittitighet til å arbeide i ett så destruktivt maskineri.

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!