Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

"ALLE" I STREIK: Fra slutten av september er svært mange av sykepleierne i Kreftlinjen tatt ut i streik. Nestleder i Sykepleierforbundet, Solveig K. Bratset, varsler opptrapping av streiken.

"ALLE" I STREIK: Fra slutten av september er svært mange av sykepleierne i Kreftlinjen tatt ut i streik. Nestleder i Sykepleierforbundet, Solveig K. Bratset, varsler opptrapping av streiken.

Sykepleierforbundet trapper opp streiken

Fra slutten av september vil 29 av Sykepleierforbundets totalt 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik. Kreftforeningen kaller dette "trist på flere plan".

Annons:

Sykepleierne i Kreftforeningen har streiket siden 22.mai, nå blir flere tatt ut.

Derfor streiker sykepleierne:

 •   Norsk sykepleieforbund (NSF) og NHO Abelia ble i vår ikke enige om ny tariffavtale.

 •  Det var i fjor at Kreftforeningen meldte overgang til arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, etter at de tidligere hadde vært medlem i Virke. 

 •   Da Kreftforeningen meldte overgang til Abelia, ble det også forhandlet mellom NSF og NHO Abelia om ny tariffavtale for de 34 sykepleierne som er ansatt i Kreftforeningen: Flere av dem jobber på Kreftlinjen, en hjelpetelefon for pasienter, pårørende og annet helsepersonell, mens andre jobber som rådgivere og ledere lokalt. 

– Svekker tilbudet
Nå sier Sykepleierforbundet at de mener Kreftforeningen svekker det helsefaglige tilbudet til norske kreftpasienter og deres pårørende, ved å ikke anerkjenne sykepleierkompetansen ved Kreftlinjen.

Kreftforeningen kaller utspillet om opptrapping av streiken "trist på flere plan". les hele svaret fra Abelia og Kreftforeningen nederst i saken.

Trapper opp
To spesialsykepleiere i Stavanger går ut i streik allerede fredag, og onsdag varsler Sykepleierforbundet også ytterligere opptrapping av streiken ved å ta ut to av sine medlemmer ved distriktskontorene i henholdsvis Tromsø og Kristiansand.

Disse vil da være i streik 28. september og fra da vil 29 av NSFs totalt 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.

Provosert
Norsk Sykepleierforbund og nestleder Solveig K. Bratseth uttaler i en pressemelding at de er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at jurister, sosionomer eller andre yrkesgrupper, like gjerne som en sykepleier med spesialisering på feltet, kan svare de som kontakter Kreftlinjen med helsefaglige spørsmål.

 –  Kreftlinjen er et viktig tilbud for både pasienter og pårørende. At de får helsefaglige råd og veiledning fra kvalifisert helsepersonell er viktig, både for dem og for alle oss andre i norsk helsevesen som skal sørge for at hver enkelt får best mulig oppfølging.

Bratseth mener videre at Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel «har vært så godt som usynlig» i debatten:

 – Vi utfordrer henne på å svare på om hun faktisk mener at det ikke er nødvendig med spesialsykepleiere i Kreftlinjen for å gi et forsvarlig, helsefaglig tilbud til norske kreftpasienter, sier Bratseth.  

Kreftforeningen:  – Trist på flere plan

 –  Dette utspillet fra NSF, er trist på flere plan. Både fordi det de sier er direkte feil, og fordi partene nylig har vært i dialog og samtalene har vært konstruktive.  

 – Derfor reagerer vi også på at vi først får høre om opptrapping gjennom Dagens Medisin, og ikke fra NSF slik spillereglene er, sier Jacob Conradi organisasjonssjef i Kreftforeningen.

 – Det er feil at Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter ved at det ikke er sykepleiere som besvarer helsefaglige spørsmål, sier Conradi. 

 –   På Kreftlinjen i dag sitter det spesialsykepleier som svarer på helsefaglige spørsmål under hele åpningstiden. Alle får svar, selv om kan det ta noe lenger tid nettopp på grunn av streiken.  Vi har ikke satt denne jobben til jurister og sosionomer. De svarer på spørsmål rundt sitt fagfelt – som de alltid har gjort, sier Conradi.   

Abelia: - NSF må bære ansvaret

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, sier de at de tar til etterretning at "NSF stadig fremmer nye påstander om hvorfor streiken fortsatt pågår. "

 –  Det er heller ikke riktig at vi snakker ned sykepleierkompetansen i Kreftforeningen. Våre sykepleiere er like viktige bidragsytere, på samme måte som alle andre yrkesgrupper bidrar med sin unike kompetanse i vår organisasjon. For oss er tverrfagligheten en styrke, og vi er skuffet over at NSF forsøker å sette våre ulike profesjoner opp mot hverandre. Dette er ikke en konflikt som handler om kompetanse, men politisk uenighet om hvor fremtidig lønnsdannelse skal skje, sier Haugli.

 – Streiken handler naturligvis ikke om hvorvidt Kreftforeningen anerkjenner sykepleiernes kompetanse. Det er det ikke noen tvil om at de gjør. Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning, uttaler Haugli.

 – Streik er arbeidslivets sterkeste virkemiddel. Det fortvilende i denne saken er at NSF velger å bruke streik i en situasjon der ingenting endres for de streikende sykepleierne, sier han.

 – Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen. De mister selvsagt heller ikke den lovregulerte streikeretten. 

  – Streiken handler ikke om sykepleiernes vilkår i Kreftforeningen. Den handler om at NSF sentralt ikke har tillit til lokale parter, og forsøker å presse gjennom et offentlig avtaleverk i privat og ideell sektor. Det kan vi naturligvis ikke gå inn på, sier Haugli.

Han mener NSF må bære ansvaret for denne langvarige konflikten.

  – Vi har vanskelig for å forstå de stadige angrepene på Kreftforeningen, en seriøs arbeidsgiver som opprettholder alle lønns- og arbeidsvilkår, som kun er egnet til å ramme kreftsaken og gjøre det stadig vanskeligere for de streikende å komme tilbake på jobb. Av hensyn til alle involverte, vil jeg be NSF tenke seg om og ta i mot vår invitasjon om dialog. 

 

 

Kommentarer

 • Psykolog 19.09.2017 11.15.48

  Full støtte til NSF og de streikende sykepleierne og i Kreftforeningen. Det at Kreftforeningen har byttet arbeidsgiverorganisasjon kan bare forstås ut fra at de vil spare penger! Det er helt hårreisende måte å ta fra dere opparbeidede rettigheter! Stå på!

 • Helsekollega 14.09.2017 15.20.59

  Det er så en må gni seg i øynene når en leser forsøkene på svar fra Kreftforeningen/Abelia her. «NSF velger å bruke streik i en situasjon der ingenting endres for de streikende sykepleierne» «Streiken handler ikke om sykepleiernes vilkår i Kreftforeningen. Den handler om at NSF sentralt ikke har tillit til lokale parter.» NSF, med over 110.000 medlemmer og utallige tariffavtaler i privat, ideell og offentlig sektor er ikke i noen andre konflikter. Men de skulle altså velge en konflikt «der ingen ting endres» eller «det ikke handler om sykepleiernes vilkår»? Det hevdes at NSF ikke har tillit til lokale parter. Så vidt jeg har sett i ulike medieoppslag så er det jo sykepleierne lokalt som her har bedt om og prisverdig fått hjelp av sin fagforening fordi de har opplevd at fagre løfter på arbeidsplassen ikke er verdt noe, hvis de ikke står i en avtale. Jeg forstår at omdømmet er i fritt fall, men Kreftforeningen/Abelia må slutte å tro at folk er stokk dumme.

 • Lege 14.09.2017 14.33.25

  Det er trist at Kreftforeningen har havnet i denne situasjonen, og det er litt vanskelig å forstå om det er Abelia og Haugli eller Kreftforeningen som driver denne konflikten. Abelias fremstilling av at implikasjonene av deres posisjon er ingen endring for de ansatte er lite troverdig

 • Lege 14.09.2017 12.04.55

  Forsøker kreftforeningen seg på samme strategi som de offentlige helseforetakene! Utrolig kortsiktig og selvdestruktivt å underkjenne kompetansen til helsepersonel. Hvorfor byttet Kreftforeningen arbeidsgiverorganisasjon? Var det ut i fra et ønske om å svekke sykepleierenes possisjon? Kreftforeningen virker like amatørmessig som helseforetakene. Lykke til med streiken kjære kollegaer.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!