Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Odd Terje Brustugun mener resultatene fra en ny studie på et lungekreftlegemiddel er gledelige. Arkvifoto.

Odd Terje Brustugun mener resultatene fra en ny studie på et lungekreftlegemiddel er gledelige. Arkvifoto.

Gode resultater for lungekreft-medisin

Nye resultater på et lungekreftlegemiddel legges fram på den europeiske kreftkongressen ESMO mandag.

Annons:

Fase 3-resultatene fra en studie på legemidlet alectinib (Alecensa), som brukes i behandlingen av ALK-positiv lungekreft, legges fram på den europeiske kreftkongressen ESMO i Madrid mandag.  

Dagens Medisin vil være tilstede på ESMO i Madrid.

Redusert risiko
Studien, kalt ALUR, viser at behandling med alectinib ga en statistisk siginfikant redusert risiko for sykdomsforverring eller død med 85 prosent, sammenlignet med cellegift-behandling.

 • Rundt fem prosent av alle med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) har forandringer i ALK-genet.

 • Dette er oftere yngre pasienter og ikke-røykere, sammenlignet med en gjennomsnittlig NSCLC-pasient.

– Studien har veldig gode data, mener kreftlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus.

– Denne behandlingen dekker et behov hos pasienter som har denne genforandringen. Denne studien viser at medikamentet er betydelig mer effektivt enn cellegift hos pasienter som tidligere er behandlet med en annen ALK-hemmer, crizotinib.

 – Skjer mye
– Men vi vet også at alectinib er svært effektivt som førstelinjebehandling av denne gruppen. I tillegg erfarer vi at dette medikamentet gir lite bivirkninger, sier Brustugun til Dagens Medisin.

 Han peker på at det nå skjer mye innen ALK-feltet, og at det er flere ALK-hemmere under utvikling.

– Det blir nå viktig å finne ut av hvilken rekkefølge disse medikamentene skal gis i. Vi må oftere ta ny vevsprøve ved tilbakefall for å få informasjon som kan hjelpe i valget av neste terapilinje, og det samme gjelder for også andre kreftpasienter.

Krever ressurser
– Dette vil kreve ressurser fra både avdelinger som tar prøvene, og fra patologiavdelingene som får repeterte prøver fra samme pasient til analyse.

 •  Legemidlet fikk i mars i år såkalt betinget markedførsingstillatelse i Norge som monoterapi for voksne med ALK-positiv, avansert, ikke-småcellet lungekreft som tidligere er behandelt med crizotinib. Den betingede godkjenningen kom fordi denne kreftmedisinen er ansett å møte et udekket medisinsk behov.

 • Legemidlet er til vurdering hos norske helsemyndigheter for en eventuell bruk i offentlige sykehus i Norge.

 • ALUR-studien ble gjennomført med pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som hadde progrediert etter tidligere behandling med både kjemoterapi og crizotinib.

Odd Terje Brustugun opplyser at han, eller hans arbeidsgiver på vegne av ham, har mottatt honorar, reisestøtte og forskningsbidrag fra de fleste legemiddelfirmaene som har legemidler innen lungekreft.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!