Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
MØTES MÅNEDLIG: Leder av arbeidsgruppen Lars Frøyland (t.h.) sammen med deler av arbeidsgruppen. Foto: Per Corneliussen

Disse skal avgjøre hvor hemmelig prisene skal være

Denne arbeidsgruppen har fått i oppdrag å utrede hvordan hemmelig legemiddelpriser skal håndteres i sykehushverdagen.

Publisert: 2017-09-04 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Avtalepriser på legemidler har vært offentlige i over 20 år, men dette ble endret i mars i fjor etter en byråkratisk omorganisering. Hemmelighetslinjen har møtt massiv motstand fra blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, sykehusleger, jurister og politikere.

I februar i år vedtok RHF-direktørene likevel at prisene må holdes unna offentligheten.

Samtidig ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide nye rutiner som er tilpasset «en alminnelig sykehushverdag og den praktiske utleveringen av legemidler i apotek».

Disse sitter i arbeidsgruppen

 • Direktør for forretningsutvikling Sykehusinnkjøp HF, Lars-Johan Frøyland (leder)
 • Leder Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF, Øistein Winje
 • Assisterende generalsekretær Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei
 • Avdelingssjef Drammen sykehus, Einar Husebye
 • Enhetsleder Oversykepleier Diakonhjemmet sykehus, Sølvi Ristvedt Molvik
 • Overlege Oslo universitetssykehus HF, Gustav Lehne
 • Spesialrådgiver Oslo universitetssykehus HF, Andreas Undem
 • Regnskapsleder Helse Nord, Erik Arne Hansen
 • Fagsjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Unni Hjellupvik
 • Fagdirektør Helse Nord RHF, Geir Tollåli
 • Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes
 • Sykehusfarmasøyt Helse Bergen HF, Marion Netland
 • Enhetsleder Statens legemiddelverk, Helga Festøy
 • Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Karianne Johansen
 • Innkjøpsrådgiver legemidler Sykehusinnkjøp HF, Kjetil Flateby
 • Innkjøpsdirektør medisinsk utstyr og IKT Sykehusinnkjøp HF, Trond Skorstad

Kilde: Sykehusinnkjøp HF

Les også: Apotekene fulgte ikke opp krav om hemmelige priser

– Tar ikke stilling til om er fornuftig
– Vi legger mandatet vårt til grunn, og tar derfor ikke stilling til om hemmelighold er fornuftig eller ikke, sier Lars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling i Sykehusinnkjøp, og leder av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har hittil møttes to ganger, senest i forrige uke. Denne gangen er det en bredt sammensatt gruppe med 15 personer, der både leger, apotekene, brukerrepresentanter og innkjøpsaktører er invitert med inn. Også aktører som har vært kritiske til ikke-offentlige legemiddelpriser, blant annet avdelingssjef Einar Husebye ved Drammen sykehus, er representert i gruppen.

– Det har nok vært forskjellige forventninger i gruppen til hva vi skal levere fra oss, men vi har hatt gode diskusjoner og ryddet misforståelser av veien. Jeg opplever at arbeidsgruppen nå har en mer tydelig forståelse av oppdraget. Vi har gått gjennom mandatet og lagt en plan for arbeidet som skal gjøres i høst, sier Frøyland.

– Håndteres ulikt i dag
Gruppen har frist til 1. desember med å levere sitt arbeid til direktørene for de regionale helseforetakene. I rapporten vil de først beskrive hvordan praksisen er for håndtering av prisinformasjon i dag.

– Vi ser at prisinformasjon håndteres ulikt, også mellom ulike helseforetak, sier Frøyland.

Les også: MSD refser myndighetene for avtalebrudd

I tillegg vil rapporten inneholde råd om hvordan den nye rutinen for prisinformasjon bør se ut.

– Vi vil gjøre en god og bred drøfting, og gi så gode råd som vi kan.

Mange dilemmaer
– Hva blir mest utfordrende?

– Det er mange vanskelige hinder, men jeg vil ikke peke på noe spesielt nå. Vi er imidlertid opptatt av å synliggjøre dilemmaene som ligger i denne saken, sier Frøyland.

I mandatet til arbeidsgruppen går det frem at de skal utrede hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon, blant annet pasienter, helsepersonell, myndighetsorganer og apotek.

De skal også foreslå på hvilken måte aktørene skal ha tilgang og på hvilket tidspunkt, samt rutiner for rapportering av legemiddelstatistikk. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege X 04.09.2017 09.49.15

  "Også aktører som har vært kritiske til ikke-offentlige legemiddelpriser, blant annet avdelingssjef Einar Husebye ved Drammen sykehus, er representert i gruppen." Det er det som kalles alibi, er det ikke? Resten av utvalget er vel da valgt pga av at de bestemmer det som er ønsket eller at de allerede har uttalt seg i favør av det som er ønsket?

 • Lege Y 05.09.2017 17.48.55

  Det er helt riktig. Hele prosessen er bare et show. Har selv vært med i flere prosjekt som ble initiert og gjennomført av HDir og andre helsebyråkrater. De gjør uansett hva de vil, men for at det hele skal være legitimert, tar de noen fagfolk med inn som alibi. Jeg trakk meg hver gang fra disse verv så snart det gikk opp for meg at de var totalt uinteressert i hva jeg hadde å bidra. Har flere kollegaer som har opplevd det samme, men som ennå har nok idealisme til å tro at de kan bevege noe.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!