Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ETTERLYSER TILTAK: Daglig leder Arpa Garay i MSD ber om umiddelbare tiltak for å sikre pris-konfidensialitet. Det kommer ikke. Foto: Vidar Sandnes

MSD refser myndighetene for avtalebrudd

Legemiddelselskapet MSD truer myndighetene med erstatningskrav og straffeansvar dersom prisen på kreftmedisinen pembrolizumab ikke holdes hemmelig.

Publisert: 2017-04-17 — 05.58
Denne artikkelen er over fem år gammel.

De øverste lederne for de regionale helseforetakene har, til tross for kraftige protester, vedtatt at legemiddelpriser i anbud skal være hemmelige. Derfor sladdes anbudsdokumenter og pressen blir utestengt fra møter der anbudsvinnerne presenteres.

Praksisen er bekreftet av helseminister Bent Høie, som nylig avslo klage om innsyn i kreftanbudet. Samtidig er de samme prisene lett tilgjengelig på apotek for de som spør, slik Dagens Medisin tidligere har omtalt.

«Dersom dette er korrekt, er det etter vårt syn et alvorlig brudd på den avtalte konfidensialiteten, og på forvaltningslovens regler om taushetsplikt», skriver Arpa Garay, daglig leder i MSD, i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Hun viser til at HOD, som overordnet myndighet og eier, har en plikt til å påse at deres underliggende foretak respekterer inngåtte avtaler.

Vurderer å stå utenfor anbud
«Dersom HOD og dets underliggende etater ikke gjennomfører tiltak som gjenoppretter den skade som har inntruffet, og etablerer prosedyrer som sikrer at slike hendelser ikke inntrer på nytt, vil dette ikke bare underminere løpende anbud og avtaler som sikrer norske pasienter tilgang til behandling, men kan også etablere ansvar for de regionale helseforetakene som kontraktspartner», varsler legemiddelselskapet. 

MSD-sjefen viser til at brudd på lovpålagt taushetsplikt kan lede til straffeansvar i tillegg til at de regionale helseforetakene kan holdes ansvarlig for økonomiske tap som firmaet påføres.

Dersom konfidensialiteten ikke respekteres, vil det i fremtiden også svekke selskapets mulighet til å «gi de mest fordelaktige tilbudene», skriver Garay. 

Etterlyser tiltak
Hun ber om en rask avklaring fra HOD om omfanget av konfidensialitetsbrudd, og etterspør hvilke tiltak HOD og dets underliggende foretak «umiddelbart vil iverksette for å unngå at dette skjer igjen».

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at de mottok henvendelse fra MSD Norge 13. mars, men har foreløpig ikke besvart henvendelsen.  

Også legemiddelselskapet BMS reagerte etter at de ble kjent med at prisen på kreftlegemiddelet deres, nivolumab, er tilgjengelig på apotek. Sykehusinnkjøp ble kontaktet umiddelbart.

– Vi har fått bekreftelse på at de tar dette alvorlig, og forventer at dette følges opp og at prisene i fremtiden holdes konfidensielle, sier Steinar Bustad, direktør for markedstilgang i BMS Norge. 

Ingen umiddelbare tiltak
Men Sykehusinnkjøp, som har ansvar for legemiddelinnkjøp i sykehusene, kan ikke love noen umiddelbar endring. Nylig var det også en hendelse der de hemmelige prisene ble utlevert til aktører som jobber med statistikk.

– Vi tar fatt på oppgaven fra RHF-direktørene om å utarbeide et mandat for en arbeidsgruppe som skal tilpasse rutinene til regelverket. Mange er involvert i håndtering av priser, og vi må ha med oss hele bransjen; både klinikere, apotek, pasientorganisasjoner og aktører som benytter legemiddelstatistikk, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp.

– Industrien etterlyser umiddelbare tiltak for å sikre konfidensialitet av prisene. Hva vil dere gjøre?

– Vi har ingen umiddelbare tiltak. Vi jobber så raskt vi kan for å finne en løsning som ivaretar både industrien, apotek og helsepersonell, sier Hayes. 

Som før i apotekene
– Når vil løsningen være klar?

– Det kan jeg ikke besvare på det nåværende tidspunkt. Jeg skjønner at industrien reagerer, og vi ser alvorlig på saken. Men hvordan dette skal håndteres, er en utfordring, og vi ber om arbeidsro til å gjøre en god jobb.

Enn så lenge fortsetter de hemmelige prisene å være tilgjengelige på apotek. 

– Vi har ikke blitt kontaktet av Sykehusinnkjøp om en videre prosess, og vi har ikke grunnlag for å jobbe med endrede rutiner i apotek før vi har hatt en dialog med dem, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • pst 20.04.2017 12.28.24

  At det i et reelt demokrati er slik at produkttilbyder skal "styre skuta" er ikke akseptabelt. Denne praksisen må selvfølgelig opphøre.

 • Apotekfarmasøyt 18.04.2017 17.07.55

  Priser som står på felleskatalogen.no: 25 mg/ml - 100 mg (hettegl.) - 40687,90 50 mg - 50 mg (hettegl.) - 19868,10 Samme priser står i FarmaPro for tilsvarene pakninger. Felleskatalogen er eid av LMI. Hva klager de over egentlig?

 • NN 18.04.2017 23.45.44

  Prisene i Felleskatalogen er maks AUP. Disse er offentlige og ikke gjenstand for hemmelighold. Finnes også på SLV sine sider. Det er rabatten selskapene ønsker skal være hemmelig.

 • Stud med 17.04.2017 15.31.49

  Vårt (MSDs) samfunnsansvar ble tydeligst beskrevet av vår daværende sjef, George W. Merck, i 1950: "We try never to forget that medicine is for the people. It is not for the profits. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear" (msd.no). Godt å vite at engasjementet rundt hemmelighold av priser skyldes at man setter allmennhetens interesser først.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!