Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PRESENTERTE FUNN: – Vi har sett på endring i fysisk form over en gitt periode betyr for risikoen for å få hjerneslag i fremtiden. Dette har tidligere ikke vært sett på på verdensbasis, sier Erik Prestgaard. Her legger han frem dataene på ESC i Barcelona.

PRESENTERTE FUNN: – Vi har sett på endring i fysisk form over en gitt periode betyr for risikoen for å få hjerneslag i fremtiden. Dette har tidligere ikke vært sett på på verdensbasis, sier Erik Prestgaard. Her legger han frem dataene på ESC i Barcelona. Foto: Målfrid Bordvik

Norsk studie: Aldri for sent å trene

Middelaldrende menn som bedret sin fysiske form, har samme risiko for hjerneslag som de som alltid har vært i god fysisk form.

Annons:

BARCELONA, DAGENS MEDISIN: Det viser en norsk studie som doktorgradsstipendiat Erik Prestgaard ved Oslo Universitetssykehus presenterte under verdens største kardiologiske konferanse, ESC, i Barcelona.

Det er tidligere vist at måling av fysisk form ved en enkelt test forutsier risiko for hjerte- og karsykdom, men man har ikke visst hvordan endring av fysisk form over en gitt periode påvirker slagrisiko.

For å finne ut av dette har Prestgaard og kollegene gjennomgått materiale fra en studie som ble gjennomført på 1970- og 80-tallet. 2014 friske menn deltok i studien, som pågikk helt frem til 2007.

To tredjedel svekket formen
– Vi målte fysisk form ved bruk av en ergometersykkel med syv års mellomrom og fulgte mennene i totalt 28 år. I tillegg undersøkte vi variabler som blodtrykk, kolesterol og røykevaner. Informasjon om hjerneslag ble samlet inn fra flere hold, blant annet ved å gå gjennom journaler fra samtlige norske sykehus, sier Prestgaard.

Resultatene viser at 35 prosent av deltakerne økte sin fysiske form, mens 65 prosent reduserte sin aldersjusterte fysiske form. 177 menn, 13 prosent av deltakerne, fikk slag i løpet av oppfølgingsperioden.

– Vi fant at de som økte mest i fysisk form, uavhengig om man var i dårlig form eller i toppsjiktet da man startet, hadde halvparten så stor risiko for å få hjerneslag sammenlignet med det som tapte seg mest, sier forskeren.

Fakta om ESC

* Verdens største hjertekongress med cirka 33.000 deltakere fra mer enn 140 land.

* Over 4500 abstrakter med forskningsnyheter presenteres under kongressen, som strekker seg over fem dager i Barcelona. Blant dem er flere norske bidrag.

* Årets tema er «40 år med PCI», for å markere effekten av PCI (perkutan koronar intervensjon), en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer.

Kilde: European Society of Cardiology

Stor helsegevinst ved moderat bedre form
Analysene er justert for andre variabler som kunne tenke seg å være de egentlige underliggende årsakene, som blodtrykk, kolesterol og røyking. Prestgaard sier funnene er viktige fordi det viser at selv moderat økning i fysisk form hos middelaldrende menn har stor helsegevinst.

– Hvis du er i dårlig form kan du, ved å bedre formen din, ha samme risiko for slag som de som alltid har vært i god form. Det er altså aldri for sent å begynne å trene når det gjelder risiko for hjerneslag, oppsummerer Prestgaard.

Han understreker at funnene gjelder for hjerneslag, og ikke sier noe om hvordan endring i fysisk form påvirker risiko for andre sykdommer, som hjerteinfarkt og kreft.

– Kan ikke surfe på god form ved 50
Samtidig kan funnene tyde på at nedadgående form-kurve varsler økt risiko for hjerneslag.

– Hvis du er i god form når du er 50 år kan du ikke surfe på det resten av livet, påpeker han.

Han trekker frem følgende styrker og svakheter ved studien:

– En av de store metodiske styrkene til denne studien er den lange oppfølgingstiden og det faktum at samtlige er gjort rede for etter 28 års oppfølging. En åpenbar svakhet er at vi kun har menn av kaukasisk etnisitet samt et moderat antall deltagere.

Presenterte på ESC
Prestgaard presenterte studien muntlig på ESC fremfor kolleger fra hele verden. Han fikk flere oppfølgingsspørsmål.

– Det var spennende, og jeg merket at det var stor interesse for funnene. Trening er jo noe alle kan forholde seg til, sier doktorgradsstipendiaten.

Etter presentasjonen fikk han ros fra sin veileder, Sverre Kjeldsen, for klar og tydelig tale.

PÅ KONFERANSEN: Erik Prestgaard (t.h.) fikk ros av sin veileder, Sverre E. Kjeldsen.

Les abstraktet her.

Relaterte saker
Ny kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!