Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

–Når du som pasient har betalt skatt gjennom et helt liv, så inngår du også en avtale med staten om å få hjelp når du trenger det, sier Lise Askvik, leder av Helsepartiet. Her under partiets ekstraordinære årsmøte.

–Når du som pasient har betalt skatt gjennom et helt liv, så inngår du også en avtale med staten om å få hjelp når du trenger det, sier Lise Askvik, leder av Helsepartiet. Her under partiets ekstraordinære årsmøte. Foto: Vidar Sandnes

Ønsker å legge ned Beslutningsforum

– Beslutningsforum tar økonomiske hensyn i langt større grad enn pasienthensyn, sier Lise Askvik, leder av Helsepartiet.  

Annons:

– Hele Beslutningsforum, som består av fire sparebyråkrater, er jo en vanskapning som daværende helseminister Jonas Gahr Støre opprettet i sin tid for å slippe og ta beslutninger, og som Bent Høie dessverre har latt fortsette, sier Lise Askvik, leder av det relativt nystartede partiet Helsepartiet.

Helsepartiet stiller til valg til høsten, og har vedtatt i sitt partiprogram at de ønsker å legge ned Beslutningsforum, prioriteringsutvalget som bestemmer hvilke medisinske behandlinger som skal tilbys norske pasienter.

– Ville vesten-tilstander
Beslutningsforum, som ble opprettet i 2013, består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene og får blant annet medisisnk rådgivning fra Statens legemiddelverk. Denne sammensetningen mener Askvik er helt feil.  

– Beslutningsforum tar økonomiske hensyn i langt større grad enn de tar pasienthensyn. Det mangler vedtak på Stortinget for det og Anne Kjersti Befring (tidligere forhandlingssjef i Legeforeningen, nå doktorgradsstipendiat, journ.anm.) har skrevet om hvordan Beslutningsforum mangler juridisk forankring. Det er etter min mening helt ville vesten-tilstander, sier Askvik.

Kritikken mot Beslutningsforum er aktualisert etter at de nylig sa nei til brystkreftmedisinen trastuzumab-emtansin (Kadcyla) etter tre år med forhandlinger med produsenten. Vedtaket har møtt massiv kritikk i media.

– Industrien har selvsagt også et ansvar, men her vet vi at de har kommet med syv tilbud. Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke tilbyr denne medisinen. Når du som pasient har betalt skatt gjennom et helt liv, så inngår du også en avtale med staten om å få hjelp når du trenger det. Her har staten sviktet de som trenger det som mest fordi vi har et vanvittig økonomistyrt system, sier Askvik.

– Avskaff New public management
Hun mener et nytt beslutningsforum bør bestå av fagfolk med spisskompetanse og proffe forhandlere som skaffer medikamentene, gjerne i et nordisk samarbeid.

– Den økonomiske biten må være et virkemiddel, men ikke målet i seg selv. Beslutningsforum i ny form skal ikke ha til oppdrag å si ja eller nei, det er det fagfolkene som skal gjøre. De må ha til oppdrag å skaffe medisinene.

Askvik understreker at bedriftsøkonomi og new public management er en dårlig måte å styre norsk helsevesen på.

– I stedet burde man regnet på de totale utgiftene man sparer i samfunnet ved å innføre disse medikamentene. Hvis en pasient får det såpass mye bedre at han eller hun kanskje klarer å jobbe igjen, vil det ha enorme ringvirkninger, også for de 800.000 menneskene i Norge som er nære pårørende til pasienter totalt. Norge burde gjøre som Sverige og avskaffe New Public management som styringsmetode, avslutter Askvik. 

Kommentarer

 • Vebjørn 08.08.2017 10.11.17

  Lise Askvik mener et nytt beslutningsforum bør bestå av "fagfolk med spisskompetanse" og ikke "fire sparebyråkrater". For ordens skyld, dette er tre av de fire medlemmene i dagens besluttningsforum: Cathrine Lofhus, direktør i Helse Sør-Øst og medlem i besluttningsforum: - 2008: Medisinsk doktorgrad (dr.med.) - 2002: Autorisert lege etter gjennomført turnustjeneste - 1994‐2000: Embetsstudiet medisin (cand.med.) - 1996‐1998: Høyskolekandidat økonomi/administrasjon/ledelse Lars Vorland, direktør i Helse Nord og leder i besluttningsforum: • cand med 1975 • cand real 1982 • master of public health 1989 • dr. med 1999 • Spesialist medisinsk mikrobiologi 1983 Stig Arild Slørdahl, dirketør i Helse Midt-Norge og medlem i besluttningsforum: Tidligere dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU, professor i medisin (kardiovaskulær fysiologi) ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital. Utdannet cand.med. i 1985 og doktorgraden i medisin i 1992. Spesialist i indremedisin i 1998

 • Skeptiker 24.07.2017 10.05.49

  Hei Lise Aasvik: Jeg har følgende spm til deg: Å prioritere innebærer å rangere, det vil si å sette noe foran noe annet. Prioritering er utfordrende fordi konsekvensene er store, Siden Lønning I utvalget har vi brukt 3 viktige kriterier for prioriteringer i helsevesenet, som ble finpusset i Nordheims-utvalget: Helsegevinstkriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst (og annen relevant velferdsgevinst fra tiltaket) Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på Helsetapskriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst. Hvordan vil dere prioritere? Har vil uendelig med penger? Er du klar over at prisen på kreftmedisiner har gått opp med 10% hvert år i de siste 40-50 årene? Tror ikke du se hele bilde her. Hvordan skal en programleder for P4 kunne imøtekomme fremtidens helseprioriteringer??

 • Lege P 24.07.2017 10.40.38

  Til Skeptiker. Kritikken av Beslutningsforum og de Regionale Helseforetakene går i stor grad på at de er utenfor demokratisk kontroll. Helseministeren pusher trolig slike institusjoner til å mene det han mener (men det er nok unntaksvis). Det vanlig er nok at Helseministeren vet han sitter utrygt om han kødder med RHF'ene. Putekrigen mellom Arbeiderpartiet fungerer slik at mange tror det er valg mellom alternativ. Det er det ikke. Begge partier er sentralistiske og mangler innsikt og mot til å ta ansvar for en demokratisk styring av helsevesenet.

 • Lise Askvik 15.08.2017 21.27.49

  En programleder i P4 har nok ikke sjanse, så jeg sa opp. Som partileder har jeg fått være med å bygge parti, org og politikk og vi stiller til valg i 18 fylker. Det gir demokratiet en mulighet til å sende signaler om at liv og helse må prioriteres høyere. Og at Beslutningsforum er en fryktelig dårlig ide. Vi er mange om kritikken. De fire sparebyråkratene har utdannelse (selv er jeg bare cand mag) men det mangler på humanismen. Norge ligger i bunnen på hvor stor andel av helsebudsjettene som brukes til medikamenter. Og det har ikke vært noen økning på mange år, tvertimot en nedgang på 2,7% hvert år. Dette handler om at økonomi trumfer alle andre hensyn. Dette er et spm om menneskeverd, om betalingsvilje, om politisk mot - og at økonomi er et virkemiddel og ikke et mål. Vi har satt av 1000 mrd til vei de neste 12 år. Helse trenger anslått 200 mrd. Og du mener vi ikke har råd til liv og helse? Sparebyråkratene og foretaksmodellen må vekk. Nå kan demokratiet også stemme på det.

 • Øyvind 23.07.2017 20.02.38

  Hva er Helsepartiets alternativ for å forhindre at medisiner blir urimelig dyre? For det er vel tenkt ut et alternativ?

 • Lise Askvik 24.07.2017 21.29.07

  Ja, du vet når vi allerede har en avtale der alle blåreseptmedikamenter til Norge går for snittprisen av de tre billigste av de ni vest-europeiske landene, så har noen allerede tatt særskilt hensyn til vår lille befolkning og små pasientgrupper -og de har tilpasset systemet. Når betalingsviljen allikevel uteblir, for et helsevesen med få pasienter og Europas feteste lommebok, ja da har vi et problem: Det er ikke pengene som mangler, det er lojaliteten til pasientene. Norges Beslutningsforum skiller seg ut. Det finnes et utall modeller. For å finne vår modell må vi først feste lojaliteten i pasientens medisinske behov og så må fagekspertise ta avgjørelsen basert på forskning og evidens. Så må forhandlingsspesialister skaffe medikamentene til max presset pris. Kjapt. Det lar seg gjøre. Hvis økonomi er viktigere for deg enn at innbyggere med behov for nødvendig helsehjelp, ja så forstår jeg ditt synspunkt. Jeg er likevel uenig. Helsepartiet er et verdivalg: liv og helse først.

 • Sondre Myklebust 26.07.2017 11.37.09

  Kva for argument skal forhandlingsspesialistane bruke overfor industrien når fagekspertisen har vedtatt at Norge skal bruke medisinen?

 • Radikal Lege 23.07.2017 02.25.02

  Enig med "Uoversiktlig Populisme" Jeg er lei av å se familiemedlemmer bli skamfert av LiS, og jeg er lei av at det er så dyrt og vanskelig å betale for å få høyest mulig kompetanse. Jeg har selv mine svin på skogen, har behandlet pasienter som om de var forsøkskaniner, slik man vanligvis gjør, for å fylle listene sine når man først en sjelden gang får holde kniven. Byråkrater har egeninteresser, samfunnsagenda, ikke individuell agenda, mindre IQ/mindre skoleflinke og mangler detaljkunnskap om områdene hvor de detaljstyrer til det syke. Folk er enda mer kunnskapsløse, enda dummere og fullstendig uegnet til å kontrollere byråkratiet, i et demokrati hvor alt av korrektiver drukner i en saus ved valg. Privatiser mest mulig i samfunnet, la oss som har peiling dra nytte av markedsmakt. Slå sammen med hele norden, for å redusere oligopol-ulempene.

 • William Jørgen Koren 23.07.2017 01.17.39

  For å sitere litt av siste avsnitt i "Helsefeltets strateger" så er det en kjennsgjerning at de som sitter i besluttende og gjennomførende posisjoner ikke har den kunnskap, innsikt og evne til å møte de utilsiktede følgene av de omfattende, ukloke beslutninger de foretar seg. Og når de ikke makter å møte havet av komplikasjoner, velger de å kutte forbindelsen med fagfolkene, som ikke bare er representanter for legeprofesjonen, men nødvendige for pasientbehandlingen. Økonomene, NPM og de fire RHF'ene er i ferd med å kjøre sykehusene og Helse-Norge i senk.

 • Petter 23.07.2017 22.08.52

  Var det ikke en liten direktør i Bergen så anmeldte en haug med forskere for og skjule sin egen uduglighet.

 • Lise Askvik 22.07.2017 12.52.21

  Viser også til denne gode ytringen på NRK fra onkolog og kreftforsker Oluf D. Røe (Helsepartiet) https://www.nrk.no/ytring/kalkulert-liv-og-dod-1.13611984

 • Lise Askvik 22.07.2017 12.27.58

  Hei Phil! Ikke prioritere? Hvor har du det fra? Helsepartiet er mye tøffere til å prioritere -vi krever en klar og ny prioritering av helsesektoren. Fordi liv og helse er grunnleggende for all samfunnsdeltakese. Du behøver hverken nye veier, næringstiltak, kulturtiltak, arbeid eller noe særlig annet hvis du ikke får nødvendig helsehjelp. Derfor må vi prioritere og dimensjonere tilbudet så det primære dekkes først. Befolkningen er vår nasjonalformue og hver har menneskeverd. Det må politikere ta konsekvensene av. Det gjør Helsepartiet. Ved en helseprioritering får vi midler til at et forhandlingsforum kan skaffe de immunpreparater som resten av Europa tilbyr sine syke. Til bedrede arbeidskår for helseansatte og derigjennom bedre helsehjelp til innbyggerne. Vi er ambisiøse på vegne av helsesektoren. Men du synes det er ikke å være ved sine fulle fem? Hva jobber du med? Økonom? HP er et korreks til dagens enøyde økonomifokus. Det er et verdivalg om pris eller verdi er viktigst.

 • Øystein Fløtten 23.07.2017 08.55.20

  Hva vil Helsepartiet prioritere ned?

 • V:T 23.07.2017 13.22.03

  Det er vel ikke noe og prioritere ned om en legger ned helse regionene da vil det være penger i søk og kav

 • Lise Askvik 24.07.2017 09.24.09

  Hei Øystein. Hva sa regjeringen vi skulle prioritere ned når vi nå skal bruke 1000 mrd på samferdsel? Helsepartiet vil prioriteres helse mye høyere fordi liv og helse kommer først og er helt grunnleggende. Vi både finansiere et løft med å ta fra andre sektorer som er mindre prekære, eller vi kan øke finansieringen til behandling ved å kutte fra ledd i helsesektoren der kronene ikke i så stor grad går til nettopp liv og helse. Deler av helsesektoren brukes som sysselsettingsarena - noe som tar seg pent ut for sittende regjeringer, men som ikke kommer pasientene til gode. Med Helsepartiets modell går konsulentkorpset, revisjonsgigantene og helsebyråkratiet en kraftig omlegging i vente. Mens helseansatte og pasienter får mer av de ressursene de burde hatt hele tiden. Synes du alt annet i samfunnet er viktigere enn liv og helse, så det er umulig å finne noe mindre viktig i dagens budsjetter? Ville ikke du kuttet i NOEN sektor for å prioritere helse høyere?

 • Lege P 22.07.2017 07.54.29

  PUTEKRIGEN MELLOM HØYRE OG ARBEIDERPARTIET er trolig problemet. Disse partiene er enige om at det faktiske politiske ansvaret skal kamufleres. Ved å la organ som Beslutningsforum og RHF'ene bestemme, kommer statsråden seg unna med å vise til at "Noen" har bestemt og at helseministeren har full tillit til "Noen".

 • Phil N 21.07.2017 22.56.50

  Lise. Hva slags system ønsker du? Et uten prioritering? Jeg blir forundret over den forenklingen du representerer. Ingen ved sine fulle fem kan vel vurdere å gi dette partiet sin stemme? Eller er det jeg som er på jordet?

 • N.N 22.07.2017 09.45.39

  Phil N Eg vurderer og gi min stemme og er vel snitte av en nordmann når det gjelder fulle fem. Hvorfor skal ikke kvinnene få prioritert bryst medisin for kreft nå resten av europa får det. Og hvorfor skal vi ha fire helse regioner som koster milliarder når vi kan klare oss uten. Et system uten helse regioner hadde vært kjempebra for de syke.

 • lege 22.07.2017 12.15.45

  Jeg skal stemme Helsepartiet. Jeg er lege. Mange leger vil stemme Helsepartiet. Det handler om verdier.

 • Vegard 21.07.2017 21.13.46

  Hvem rådførte Støre seg med da han ga dei fire denne voldsome makta som en må tilbake til J. S tiden for og finne maken til. Både gi og ta imot slike råd skulle vært straffbart på et slikt høyt nivå.

 • Uoversiktlig populisme 21.07.2017 21.02.59

  Hvorfor stoppe der? Legg like gjerne ned hele det offentlige helsesystemet, refunder skattepengene, så kan jo folk heller kjøpe den medisinen de selv vil?

 • Leder 21.07.2017 18.26.16

  Stortinget må ta ansvar! Mener dagens Storting at de fire økonomidirektøren for de regionale helseforetak skal kunne begrense behandlingstilbudet på denne måten? Hvorfor skal norske pasienter ha et dårligere tilbud når det bevilges mer enn mange andre land?

 • Magne K 21.07.2017 18.23.35

  Jeg er redd helseforetaksordningen fører til at for mye av sykehussengene går til godt betalte stillinger i RHF systemet, konsulentfirmaer og økonomer. Her er det få grenser. Samtidig spares det på livreddende behandling til pasientene. Hvor mye sløses på dårlig planlagte prosjekter?

 • Overlege 21.07.2017 18.18.54

  Stortinget har i lov bestemt at pasienter skal få nødvendig behandling ved behov for det. Jonas Gahr Støre som helseminister satte denne rettigheten tilside da ha ga de fire RHF direktørene myndighet til å bestemme om vi skal ta i bruk metoder. Hvorfor skal ikke norske kvinner få samme tilbud som danske og svenske kvinner?

 • Lege P 21.07.2017 14.31.01

  Før han ble valgt snakket Bent Høie om "de ansiktsløse byråkratene". Benevnelsen skulle vel vise hvordan disse byråkratene ikke sto til ansvar for noen velgere. Høie ville legge ned de regionale helseforetakene. Da de regionale Helseforetakene ikke ville legges ned, hadde de i praksis veto mot regjeringsplattformen. For nedleggelse var ikke noe Høyre hadde problem med å få med seg et flertall på, det var vitterlig en del av plattformen for nåværende regjering. I samme kategori er beslutningsforum. Valget vil vise om Høyre nå beholder RHF'enes tillit og mister velgernes.

 • N:N 21.07.2017 17.14.51

  Første den nye helseministeren etter valget må ta tak i er og vingeklippe regiondirektørene og det kan gjøres med og gjøre om stillingene til åremålstillinger og deretter gå løs på de regionale helseforetakene.

 • Lise Askvik 21.07.2017 20.12.22

  Absolutt. Helsepartiet vedtok i februar vårt prinsipp-program der vi har nedfelt åremål for byråkrater i ledende stillinger. Det vil begrense noe av det enøyde fokuset. Makt som sementeres har mange svakheter. Vi er mange -og stadig flere- som ser disse i dag. Men ikke i Ap, H og Frp. De tillater økonomiens evangelium år etter år. Nå kan i det minste demokratiet gi utrykk for det om de er uenige. Økonomi er et virkemiddel, ikke målet. Stem Helsepartiet.

 • Økonom 2 21.07.2017 12.07.16

  Lise Askvik, kjøpt og betalt av industrien! Du er jammen den rette personen til å styre over skattepengene våre!

 • Terje 21.07.2017 12.51.28

  Kraftige ord dette du skriver som du sikkert har full belegg for

 • Lise Askvik 21.07.2017 12.57.40

  Du er klar over at du må ha beviser for slike påstander? Lykke til med det. Jeg har selvsagt aldri mottatt en krone fra LMI. Vår lojalitet ligger kun hos pasientene og helseansatte som trenger medisinene. Om det tilfeldigvis også går i favør av forskere og produsenter så tåler vi det. Inkludert dine tåpligheter og løgn. Jeg registrerer også at du ser for deg meg som finansminister. Takk for tilliten men det skjer aldri.

 • lege 21.07.2017 16.45.14

  Hei Økonom 2. Dette er drøyt å beskylde en så dedikert person som Lise Askvik for. Hvis alle hadde bidratt slik som hun gjør, for å gi mennesker rett til et verdig liv, så hadde vi ikke hatt behov for Helsepartiet. Vi er mange som ønsker kreftbehandling, mer penger til fysioterapi, rehabilitering, univsersell utforming osv. Men vi er ikke kjøpt hverken av legemiddelindustrien, fysioterapiforbundet, ergoterapeutene eller av byggindustrien for å få til universell utforming - eller av drosjenæringen, for den saks skyld, for å få til nasjonal TT-ordning for alle som har behov for det osv.

 • Klinikkleder 21.07.2017 18.52.50

  Er dessverre alt for mange økonomer som er "kjøpt og betalt" av RHFene på bekostning av pasientene. Nå går snart 2 milliarder av våre skattepenger til konsulentfirmaer. Det sløses vilt gjennom at råd fra konsulentfirmaer følges. Burde brukt kompetansen i virksomhetene.

 • Økonom 21.07.2017 11.37.57

  Det er i teorien det regnestykket industrien leverer fra seg og som slo vurderer. Imidlertid: betydningen av ny behandling på arbeidsevnenoe skal verken beregnes eller hensyntas (prioriteringsmeldingen). I tillegg er det vanskelig å vite om slv opptrer som uavhengig evaluator av innsendt dokumentasjon eller som innkjøper og hevder at denne er for dårlig så prisen må ned. Fremfor å legge ned burde i stedet slv få et rent evalueringsansvar slik at det ikke kan stilles spørsmål om hva som ligger til grunn for deres vurderinger. I tillegg burde polikerne bli involvert også i vurderinger av sykehuslegemidler som det ikke budsjettert for på lik linje som blåreseptordningen.

 • Terje 21.07.2017 10.52.40

  Enig i at forumet nedlegges og dei fire regiondirektørene må også etter valget søke på sine egne jobber og da på åremål ,på sikt må selvfølgelig helse regionene nedlegges .Kvinnsland og utvalget hans må også granskes for og se om her var utført føringer fra regiondirektørene som ikke Høie hadde godkjendt.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!