Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ENDOSKOPI: En pasient gjennomgår tarmundersøkelse i forbindelse med screeningprosjekt. Arkivfoto: Anette Andresen

ENDOSKOPI: En pasient gjennomgår tarmundersøkelse i forbindelse med screeningprosjekt. Arkivfoto: Anette Andresen

Helsedirektoratet går inn for tarmkreftscreening

Helsedirektoratet anbefaler nytt screeningtilbud til alle over 55 år.

Annons:

Det går frem av en rapport som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

Det er snart ett år siden arbeidsgruppen som utredet tarmkreftscreening på oppdrag fra Helsedirektoratet, gikk inn for et slikt tilbud. Saken var også oppe i Prioriteringsrådet i fjor høst, som tvilte seg frem til et ja. Kritikerne har pekt på manglende kapasitet i helsetjenesten og at screeningtilbudet vil kunne fortrenge andre, syke pasienter.

250 millioner årlig
Nå blir det opp til Helse- og omsorgsdepartementet å ta endelig stilling til saken, i tillegg til at politikerne må bevilge midler til prosjektet. «For å igangsette nasjonal screening mot tarmkreft forutsettes det øremerkede midler til formålet. Det er beregnet at ved et fullt utrullet program med koloskop vil årlige kostnader være 250 millioner kroner», skriver Helsedirektoratet i sin rapport.

Fagfolkene som utredet tarmkreftscreening, anbefalte ikke én bestemt metode, men anbefalte at tre metoder skulle testes ut videre; koloskopi, sigmoidoskopi og avføringsprøve.

Helsedirektoratets anbefaling er at FIT (undersøkelse på usynlig blod i avføringen) blir standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i utrullingsperioden. Samtidig skal det gjennomføres en forskningsstudie hvor man sammenligner koloskopi (tarmkikkertundersøkelse) og FIT. Når nødvendig kapasitet er bygget opp nasjonalt, kan standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i Norge endres fra FIT til koloskopi, skriver direktoratet i sin rapport.

Helsedirektoratet vraker altså sigmoidoskopi som metode.

Håper å oppdage kreft tidlig
Planen et at tilbudet skal starte opp i 2019 som et tilbud til alle 55-åringer gjennom en fem års periode. Deltakerne kan velge om de vil ha standardmetoden eller delta i forskningsstudien.

Årlig dør om lag 1500 personer av tarmkreft i Norge. Norge har høyere forekomst av tarmkreft enn de fleste land i Europa, og tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen for både menn og kvinner.

Målsettingen med screening mot tarmkreft er å redusere forekomst og dødelighet av sykdommen i befolkningen ved å finne og fjerne forstadier til kreft. Ved å påvise kreft i en tidlig, symptomfri fase oppnår man bedre prognose og redusert dødelighet, skriver Helsedirektoratet.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lars Haakon Søraas 01.07.2017 03.32.52

  Er dette et prosjekt som skal vedtas via Nye Metoder-systemet? Hvorfor utredes dette av Helsedir og oversendes HOD, istedenfor den vanlige prosessen med Bestillerforum og Beslutningsforum? Og hvorfor innføres ikke screening for lungekreft før screening av tarmkreft? Finnes det bedre data på screening sv tarmkreft enn lungekreft?

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat