Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

«Uten sidestykke»: – MSD er i gang med et forskningsprogram som savner sidestykke i selskapets historie. Når vi har så store programmer på gang, er det naturlig at noe av denne aktiviteten legges til Norge, sier policy manager Hans Petter Strifeldt i MSD.

«Uten sidestykke»: – MSD er i gang med et forskningsprogram som savner sidestykke i selskapets historie. Når vi har så store programmer på gang, er det naturlig at noe av denne aktiviteten legges til Norge, sier policy manager Hans Petter Strifeldt i MSD. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Dette selskapet ga mest penger til forskning og utvikling

MSD betalte i fjor 44 millioner kroner til leger og sykehus for å drive legemiddelutvikling i Norge.

Annons:

Fredag offentliggjorde legemiddelselskapene i Norge sine pengeoverføringer til helsepersonell og organisasjoner i Norge. Offentliggjøringen viser ifølge bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) at selskapene til sammen ga 114 millioner kroner til forskning og utvikling i 2016.

Den største bidragsyteren til forskningsoverføringene er MSD, som bidro med 44 av de 114 millionene. Dette er en økning fra 25 millioner kroner i 2015.

Forskningsprogram «uten sidestykke»
– For det første er MSD i utgangspunktet et veldig forskningsintensivt selskap, som alltid har drevet mye forskning. For det andre er MSD nå i gang med et forskningsprogram som savner sidestykke i selskapets historie. Når vi har så store programmer på gang, er det naturlig at noe av denne aktiviteten legges til Norge, sier direktør for samfunnskontakt, Hans Petter Strifeldt i MSD.

– Hva er forklaringen på økningen fra 2015?

– Det er satt i verk enda flere forskningsprosjekter på kreft i MSD. Vi forsøker å trekke til oss så mange vi kan, og synes vi har lyktes ganske bra med det.

Avhengig av drahjelp
Strifeldt forteller at de 44 millionene i all hovedsak består av pengeoverføringer til forskningsstiftelser – som regel kreftsykehus – som betaling for tiden og arbeidskraften som går med på å utføre den kliniske utprøvingen. De omfatter imidlertid ikke selskapenes utgifter til legemidlene, som sykehusene som hovedregel får gratis når de brukes i studier.

– Internt i MSD konkurrerer vi mye mellom landene om å tiltrekke oss studier, men vi er avhengige av drahjelp fra myndighetene for å bygge ut infrastrukturen slik at man kan gjennomføre flere studier i sykehusene. Der er det et stykke igjen å gå, men vi ser at det nå er en vilje til å gjøre noen grep, og vi bidrar gjerne til dette, sier Strifeldt til Dagens Medisin.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Knut Gunnar Flatland 02.07.2017 13.03.46

  Hvor mye av denne "gaven" kommer med betingelser, f. eks om forskning ut fra MSDs interesser og eventuelt styring?

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!