Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MÅLING: Pasientene fikk målt totalkolesterol og HDL-kolesterol. Totalt deltok158 menn og 204 kvinner.

MÅLING: Pasientene fikk målt totalkolesterol og HDL-kolesterol. Totalt deltok158 menn og 204 kvinner. Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes.

Lav kolesterolverdi som risikomarkør for vold

Lav kolesterolverdi målt ved mottak kan være en risikomarkør for vold hos akuttpsykiatriske pasienter. Dette viser en ny, prospektiv studie fra Oslo Universitetssykehus. 

Annons:
FORSKER: Bjørn Magne Eriksen er førsteforfatter på studien.
Foto: Privat

– Vi ønsket å finne ut hvordan man kan forbedre metodene for voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrien, og om det finnes andre risikofaktorer enn de vi kjenner i dag, sier Bjørn Magne Eriksen, forsker og overlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus (OUS).

Han er førsteforfatter av studien «Low cholesterol level as a risk marker of inpatient and post-discharge violence in acute psychiatry – A prospective study with a focus on gender differences», som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Psychiatry Research. Studien er en del av Eriksens doktorgradsarbeid som handler om voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrien.

Sammenhengen ikke kjent
Eriksen forklarer at det allerede finnes en del studier som kobler lave kolesterolverdier til aggresjon. Den helt nøyaktige sammenhengen mellom vold og aggresjon og lavt kolesterol er fortsatt ikke fullt ut kjent.

– En av teoriene er at lave kolesterolnivåer fører til redusert transport av serotonin gjennom cellemembraner, der kolesterol er en viktig bestanddel, og dermed lavere nivåer av serotonin i sentralnervesystemet. Når dette skjer, øker risikoen for impulsiv aggresjon, sier han.

I studien fra Akuttpsykiatrisk seksjon ved Oslo Universitetssykehus har forskerne registrert voldsepisoder under pasientens sykehusopphold og de tre første månedene etter utskriving. 158 menn og 204 kvinner ble inkludert i studien.

– Datamaterialet er fra pasienter som var innlagt gjennom ett år, fra mars 2012 til mars 2013. Vi registrerte kolesterolverdiene og har også kontrollert for flere variabler, blant annet kjønn, alder, sivilstatus, diagnose som pasienten fikk i løpet av oppholdet, og om innleggelsen skjedde frivillig eller ved tvang, sier Eriksen.

Kjønnsforskjeller
Totalkolesterol og HDL-kolesterol ble målt blant pasientene. HDL-kolesterol står for high-density lipoprotein og er det såkalte «gode» kolesterolet. Dette fordi høyt innhold av HDL-kolesterol minsker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det «dårlige» kolesterolet, LDL-kolesterolet, ble ikke målt.

– Vi fant ingen sammenheng mellom totalkolesterol og vold. Derimot fant vi en signifikant sammenheng mellom lavt HDL-kolesterol og vold under sykehusinnleggelsen som gjaldt for hele utvalget. For menn ble lavt HDL-kolesterol signifikant assosiert med vold de første tre månedene etter utskriving, sier Eriksen

Han påpeker at de ikke fant samme assosiasjon mellom lavt HDL-kolesterol og vold etter utskriving for kvinner.

– Studien viser en mulig forskjell mellom kvinner og menn. Dette syns vi er et interessant bidrag til eksisterende forskning, tilføyer Eriksen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


  • tk 09.06.2017 18.19.52

    Interessant. det er sikkert 10-15 om ikke 20 år siden (tiden flyr) jeg leste om lavt kolesterol og aggresjon første gang. Forskning hos aper viste det. Ting tar tid tydeligvis.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2