Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

eHELSE-BIVIRKNINGER: – Alle nye eHelse-tiltak vil ha «bivirkninger», mener
fastlege Kjartan Olafsson. Foto: Marius Simensen

eHELSE-BIVIRKNINGER: – Alle nye eHelse-tiltak vil ha «bivirkninger», mener fastlege Kjartan Olafsson. Foto: Marius Simensen

– Vi kan ikke lenger tenke høyt om alvorlige diagnoser i journaldokumenter

– Vi må akseptere å bruke mer tid på å rette notater og forklare det vi har skrevet. Men vi vinner en aktiv og myndiggjort pasient som bedre kan delta i sitt eget pasientforløp, og som kan være med å kvalitetssikre opplysningene, sier fastlege Kjartan Olafsson.

Annons:
“Undersøkelsen bekrefter at grunnfjellet vi må bygge fremtidens eHelse på er informasjonssikkerhet.”

- Kjartan Olafsson, fastlege ved Legegruppa SMS i Florø

Torsdag legges resultatene av norsk e-helsebarometer frem på DIPS-forum i Svolvær. Undersøkelsen viser blant annet at seks av ti i befolkningene og blant helsepersonell er bekymret for at digital pasientjournal som er tilgjengelig også for pasienter vil føre til av informasjon i journalen kommer på avveie eller misbrukes.

Les saken: Frykter pasientjournal-info havner på avveier

E-helsebarometer avdekket også at i underkant av hver tredje følte seg mer involvert i behandlingsopplegget ved å benytte seg av innsynsmuligheten, mens det for over seks av ti ikke hadde noen betydning.

Fagterminologi i journal
Helsepersonell er mer bekymret for om pasientene vil forstå fagterminologien i journalene enn folk flest er. Mens to av tre helsepersonell frykter at fagterminologien ikke vil være mulig for pasienter å forstå, er det bare en tredel av «pasientene» som mener det samme.

– Som leger må vi nok tenke oss mer om med hensyn til formuleringer og fremmedord. Vi kan ikke lenger tenke høyt om alvorlige diagnoser i journaldokumenter, hverken som «huskelapp» til oss selv eller i diskusjon med kolleger som deltar i utredningen, og vi må akseptere å bruke mer tid på å rette notater og forklare det vi har skrevet. Men vi vinner en aktiv og myndiggjort pasient som bedre kan delta i sitt eget pasientforløp, og som kan være med å kvalitetssikre opplysningene, sier fastlege Kjartan Olafsson til Dagens Medisin.

Han allmennmedisiner og fastlege ved Legegruppa SMS i Florø og tidligere leder av Legeforeningens IT-utvalg.

Olafsson tror pasientene må få større ansvar for å forvalte tilganger og en enkel mulighet for å følge med på hvem som har lest opplysningene deres.

– Da vil tryggheten øke. Nettstedet helsenorge.no kan være stedet hvor pasientene åpner og lukker tilganger – alt etter hvilken situasjon de er i – og hvor de kan se hvem som har vært inne i journalen.

Tilgjengelighet og integritet
Olafsson er klar på at konfidensialiteten må ivaretas for å kunne oppnå de store eHelse-nyvinningene som kan gjøre det lettere og bedre å være både pasient og helsepersonell.

– Undersøkelsen bekrefter at grunnfjellet vi må bygge fremtidens eHelse på er informasjonssikkerhet, og informasjonssikkerhet består ikke bare av konfidensialitet, men også tilgjengelighet og integritet.

Større eierskap
– Pasienten må være trygg på at informasjon ikke kommer på avveie, men også at nødvendig og korrekt informasjon er tilgjengelig når det trengs for å få god behandling. Pasientenes tilgang kan hjelpe oss med dette. Jeg er overbevist om at det alt i alt er en fordel at pasienter får større eierskap til sin egen helse og sine helseopplysninger. Da må de få tilgang til det som skrives om dem. Alle nye eHelse-tiltak, uansett hvor gode de er, vil ha «bivirkninger» og kunne endre roller som eksempelvis legerollen både på en ønsket og uønsket måte, sier Olafsson.

Han mener eHelse-utviklingen vil gi et bedre helsevesen, under visse forutsetninger.

– Dette forutsetter at befolkningens og helsepersonells bekymring for redusert konfidensialitet og andre «bivirkninger» tas på alvor gjennom dialog med brukerne og ved konstruksjon av sikre og enkle løsninger som det informeres godt om, sier Olafsson, som er styremedlem i Allmennlegeforeningen, sentralstyremedlem i Legeforeningen og visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen, UEMO.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege i Nord-Norge 08.06.2017 08.19.24

  Legenes arbeidsnotater er nå fritt tilgjengelig for pasientene de behandler. Og nå kommer anbefalingen at de formaliseres slik at de kan presenteres for pasientene på en god måte. Hvor er nå plassen for de reelle arbeidsnotatene? På håndskrevne ark på kontorpulten?

 • lege 2 08.06.2017 02.04.22

  Det er et kjempefremskritt at pasientene skal ha tilgang via nett. Det skulle bare mangle at leger ikke kan kikkes i kortene. Det er dessverre fortsatt et problem med dårlig kommunikasjon, ovenfra og ned holdninger blant helsepersonell som skal kommunisere bak ryggen på pasienten, journalføre synsing på bakgrunn av forutinntatthet og fordommer som resulterer i at helsepersonell utelater viktige opplysninger fra pasientene, bagatelliserer og psykologiserer uberettiget osv. Det er et stort problem med feil og mangler i journalene- men tilgang til journalen er ikke nok for at pasientene skal få bidra til retting og sletting: Det kreves holdningsendringer (og personlighetsendring...) hos leger vedr. at deres vurderinger og antakelser om pasienter ikke nødvendigvis er riktige, at de ikke kommuniserer så godt som de tror (studie), at deres stress gjør pasienten engstelig - som legen tolker som at pasienten er engstelig av seg - mens legen egentlig fremstår stresset og autoritær - osv.

 • Lege 08.06.2017 01.02.32

  Pasienten med innsyn i egen journal. Til hvilken nytte? Dette er i stor grad fullstendig ufaglærte som kun av nysgjerrighet ønsker innsyn i hva som skrives om dem. I artikler om ehelse har jeg fortsatt til gode å se et eksempel på hvordan dette skal kunne omgjøres til nytteverdi - diagnostisk og behandlingsmessig. Det vil komme forespørsler fra pasienter om å ordlegge seg på mer forståelig vis for dem - en fullstendig unyttig forespørsel som kun vil legge beslag på legenes allerede knappe tid. Det snakkes om "tilgang til journal" og hvordan denne er pasientens eiendom. For et kaos det vil bli om de kan styre hvilke leger som kan se hva. Jeg krever fullt innsyn som et vilkår for å bedrive forsvarlig behandling. For ikke å snakke om hvor eksponert og sårbar sensitiv informasjon vil være! Nei takk til et unødvendig og lite gjennomtenkt ehelse-system!

Nyheter fra startsiden

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer9

STRENGERE KRAV TIL EMA-GODKJENNING AV LEGEMIDLER

– Vil frata pasienter mulighet til tidlig bruk4

1 av 2 KREFTMEDISINER UTEN OVERLEVELSESDATA

– Industrien må gjøre studier etter EMA-godkjenning

PRIORITERINGSRÅDET LEGGES NED

Frykter en lukket prioriteringsdebatt

Spekter om arbeidsrettssaken:

– Vi er ikke her for å tape2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!