Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEKYMRET: Snaut seks av ti helsepersonell frykter at informasjon i elektronisk tilgjengelig pasientjournal kan misbrukes. Illustrasjon: Stock Photo

BEKYMRET: Snaut seks av ti helsepersonell frykter at informasjon i elektronisk tilgjengelig pasientjournal kan misbrukes. Illustrasjon: Stock Photo

Frykter pasientjournal-info havner på avveie

Norsk e-helsebarometer viser at seks av ti i befolkningen og blant helsepersonell er bekymret for at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon gjennom elektronisk pasientjournal.

Annons:

På spørsmål om helsepersonells tilgang til informasjon i pasientjournalen, ved at journalen er tilgjengelig for pasienter via nettet, er snaut 60 prosent av folk flest i Norge bekymret for at informasjon om dem selv kan misbrukes. En like stor andel helsepersonell mener det samme.

Og cirka seks av ti frykter at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon.

Det fremgår av undersøkelsen Norsk e-helsebarometer, som er utført av Opinion og Norstat på oppdrag fra selskapet DIPS. Resultatene blir lagt frem DIPS-forum i Svolvær torsdag.

Undersøkelsen omfatter 1169 personer fra den generelle befolkningen samt 200 helsepersonell, hvorav 14 leger og 66 sykepleiere som har pasientkontakt.

Intervjuene er gjennomført i april, før IT-skandalen i Helse Sør-Øst ble kjent.

Noen ble tryggere
Av pasienter som har hatt innsynsmulighet i egen pasientjournal, mener 28 prosent at det gjorde dem tryggere, mens det ikke utgjorde noen forskjell for 68 prosent. Fire prosent ble mer urolige.

I underkant av hver tredje følte seg mer involvert i behandlingsopplegget ved å benytte seg av innsynsmuligheten, mens det for over seks av ti ikke hadde noen betydning.

Helsepersonell er mer bekymret for om pasientene vil forstå fagterminologien i journalene enn folk flest er. Mens to av tre helsepersonell frykter at fagterminologien ikke vil være mulig for pasienter å forstå, er det bare en tredel av «pasientene» som mener det samme.

Frykter merarbeid
Snaut halvparten av helsepersonell er bekymret for merarbeid ved at pasienter tar kontakt og vil ha forklart ting de ikke forstår i journalen sin.

Generelt er helsepersonell mer positive enn negative til innføringer av løsninger som gir pasienter tilgang til egen digital pasientjournal. I alt 46 prosent er ganske positive, mens 17 prosent er veldig positive og 12 prosent ganske negative.

Mindre enn halvparten av både helsepersonell og folk flest er litt eller veldig bekymret for at elektronisk pasientjournal erstatter personlig kontakt med lege og helsepersonell.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Vidar Rødsjø 09.06.2017 20.12.19

  Jeg har etter omfattende utredning på hjerte som fra dag en var feil blitt mere oppmerksom på min journal i Helsenorge. Har fått bekreftet at jeg hadde vært i kontakt med DPS i år 2000 noe som er feil. Ingen kan fortelle meg hva henvendelsen gjaldt. Jeg vet bare at jeg på det tidspunktet ikke hadde hørt om DPS. Har prøvd å få dette slettet men man møter veggen fullstendig! Arroganse uten like i det systemet! Jeg fikk denne uken utskrevet min journal på legesenter som jeg bruker. Har lest 124 sider fra a- å. Heldigvis har min lege hatt hue med underveis og takk til henne for det. Jeg fjernet 3 sider av de 124. Så overleverte jeg idag resten til ny fastlege. Men min journal på Helsenorge har jeg sperret for all tilgang! Den blir aldri åpnet igjen på grunn av feil med DPS! Hvem har ansvaret??? Leger tar det ikke det er sikkert. Jeg vet ikke engang hvem legen var som har henvist dit! Tillit? Nei!

 • Knut Havik 08.06.2017 21.51.28

  Hva egentlig en pasientjournal? Kan departementet bare bestemme at den skal være offentlig? Da må pasienten kunne kreve å få slettet opplysninger og journalen.

 • lege 08.06.2017 18.12.15

  Enig med Helge Steen: Det florerer med feil og mangler i journalene. Disse feilene legges til grunn for nye vurderinger og koster liv og helse. Det er en større fare med feil i journaler enn at helsepersonell ikke har tilgang til opplysninger, jf. tilsynsmyndigheter. Det er et større problem at det er for vid tilgang til journalopplysninger blant helsepersonell - enn at pasientene skal få tilgang til egne journaler og at det skulle innebære en risiko. Det er også en større risiko at styret og direktøren i Helse Sør-Øst sender journalopplysninger til flere millioner nordmenn ut av landet- uten noe kontroll i det hele tatt. Så styret og direktøren burde sparkes ut da de med vilje gir litt i overkant vid tilgang til opplysninger. Er det dette som helseforetakene kaller rollebasert tilgangsstyring, kanskje...? Send alt til alle - bortsett fra til pasientene som eier opplysningene. At media skal ha tilgang, er en annen sak- hvor siste ord ikke er sagt, jf. Aftenposten

 • Helge Steen 08.06.2017 13.48.22

  Jeg er mer redd for feil i journalen. Min journal har åpenbare feil.

 • Overlege 08.06.2017 00.45.41

  I dag har departementsråden uttalt i Aftenposten at de har besluttet at pasientjournalen er et offentlig dokument som folk og media kan få innsyn i. De bryr seg ikke om pasientens rettigheter og mening. Mine danske kollegaer trodde ikke det var sant da jeg fortalte om dette. Skal legene eller en jurist som ikke har lov å gå inn i journalen, anonymisere?

 • dataingeniør 07.06.2017 15.49.23

  Innsynsmulighet i egen pasientjournal er en nødvendig del av redusering og mitigering menneskelig og systemfeil i medisin. I tillegg, er det et informasjonsbehandling rammeverk som identifiserer konseptuelle, kognitive og atferdsmessige krav til helsevesenet. Med det pasientsentriske perspektivet kan man definere når disse behovene oppfylles av helsevesenet.

 • Lege 07.06.2017 14.33.57

  Det er svært viktig at pasientene får innsyn i journal via nett. det er ellers tungrodde byråkratiske systemer som pasientene må igjennom for å få innsyn. F.eks. ved Vestre Viken må pasientene fylle ut et skjema - som forøvrig er svært dårlig - og det kan ta opp til 4 uker å få innsyn i journal. Og når opplysningene kommer - vel, så har saksbehandler glemt å sende med alle opplysninger - og har mage til å fakturere for første og andre forsendelse med opplysninger- til tross for at Vestre Viken gjør feil. Helt utrolig at pasientene skal betale for en sentral pasientrettighet som å få innsyn i journal - og deretter betale samme sum en gang til - fordi Vestre Viken ikke klarer å sende riktige opplysninger første gangen. Og journalene er fulle av feil og mangler. Holder lav kvalitet. Vesentlige pasientopplysninger er utelatt og erstattet med feilaktige og misvisende synsing. Nå må man jobbe for at det blir lettere å få rettet og slettet i journalene -slik at de er korrekte og kan brukes.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2