Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Pasientene betaler prisen

Vi frykter at en kommunal tannhelsemodell vil gi en fragmentert tjeneste som både blir dårligere og dyrere.

Publisert: 2017-05-16 — 14.45 (Oppdatert: 2017-05-16 — 14.54)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Cecilie Gjerde Gjengedal, leder av Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin
Caroline Hol, leder av Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi
Ole Iden, leder av Norsk Endodontiforening
Arne E. Tvedt Jacobsen, leder av Norsk spesialistforening i pedodonti
Kristin M. Kolltveit, leder av Norsk Periodontistforening
Geir Bjørnum Kristiansen, leder av Norsk Kjeveortopedisk Forening
Hannu Larsen, leder av Norsk Forening for Oral Protetikk

REGJERINGEN HAR foreslått å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. Stortinget skal i løpet av få uker avgjøre saken. Som representanter for spesialistene i tannhelsetjenesten mener vi det er grunn til bekymring for pasienter som trenger hjelp av en tannlegespesialist dersom Stortinget drar samme konklusjon som regjeringen.

Den norske tannhelsemodellen er en suksess, der offentlig og privat tannhelsetjeneste utfyller hverandre. Vi har god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Det er over tid bygd opp robuste og stabile fagmiljøer, og vi ser svært gode resultater: Stadig færre barn og unge har hull i tennene. Vi frykter at en kommunal modell vil gi en fragmentert tjeneste som både blir dårligere og dyrere.

UTSATTE GRUPPER. Det handler om utsatte grupper. Den offentlige tannhelsetjenesten skal tilby gratis tannhelsetjenester for visse grupper av befolkningen – barn og unge, psykisk utviklingshemmede, personer som bor på sykehjem eller som har regelmessig hjemmesykepleie samt rusavhengige under rusbehandling.

Kommunene har betydelig mer varierende økonomi enn fylkeskommunene, som i dag har ansvaret for offentlige tannhelsetjenester. Tannhelsetjenestene finansieres av rammebevilgninger fra staten. Med en overføring til kommunene vil kommuneøkonomien bli avgjørende for hvilket tilbud som gis til noen av de svakeste gruppene i befolkningen.

FORUROLIGENDE. Vi er bekymret for hvordan tannhelsetjenester vil bli prioritert. Mediene avdekker jevnlig hvordan kommunene i dag prioriterer ulikt innenfor barnevern og andre helsetjenester. Erfaringene fra disse områdene er ikke beroligende.

I dag har alle fylkeskommuner bygd opp en tannhelsetjeneste med robuste fagmiljøer og et regelmessig etterutdanningstilbud for hele organisasjonen. Overføring til kommunene vil bryte opp de etablerte fagmiljøene til små sårbare enheter.

Vi deler den bekymringen Carl Christian Blich gir uttrykk for i Dagens Medisin 15. mai for å flytte ansvaret for den offentlige spesialisttannhelsetjenesten til kommunene.

KOMPETANSE. I dag tilbys spesialisttannhelsetjenester i all hovedsak av privat sektor. Det finnes likevel et lite offentlig tilbud i fylkeskommunene, i hovedsak organisert gjennom seks regionale kompetansesentre som ligger i Bergen, Stavanger, Arendal, Oslo, Trondheim og Tromsø. Kompetansesentrene tilbyr spesialistbehandling så vel som rådgivning – og i varierende grad praksisplass for tannleger under spesialisering. I tillegg har disse sentrene et utøvende forskningsoppdrag. Enkelte andre byer har fylkeskommunal spesialisttannklinikk som i mindre grad enn kompetansesentrene er tverrfaglige og som kun tilbyr spesialistbehandling.

Regjeringen foreslår at det eksisterende fylkeskommunale spesialisttannhelsetilbudet skal overtas av kommunene: I praksis skal «vertskommunen» til kompetansesenteret eller spesialisttannklinikken overta. Det foreslås også at noe av finansieringen skal tas av rammeoverføringen for tannhelsetjenester.

UTEN FORUTSETNING. Det er vanskelig å se for seg at kommuner uten tannhelsefaglig ledelse har forutsetning til å kunne, eller ville, prioritere alle kompetansesentrenes oppgaver. Kommunene har ikke erfaring med denne typen ansvar. De har ikke ansvar for verken spesialisthelsetjenester eller spesialistutdanning av leger, psykologer eller annet tilsvarende høyt utdannet helsepersonell, og heller ikke forskning.

Kompetansesentrene er i dag ikke etablert ferdig. Stortinget har fulgt opp sitt vedtak ved årlige bevilgninger over statsbudsjettet til oppbygging av aktiviteten. Det tar år å bygge opp slike institusjoner. Kommunene vil derfor overta kompetansesentre som fortsatt er under utvikling. Vi frykter at kommunene ikke kan utvikle dem videre til det de var tenkt til av både fagmiljøene og Stortinget.

SI NEI! De syv odontologiske spesialistforeningene i Den norske tannlegeforening vil sterkt oppfordre Stortinget til å si nei til å overføre det offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene. En slik overføring vil fragmentere tjenesten. De samfunnsøkonomiske kostnadene vil øke betydelig.

Viktigst er imidlertid hensynet til pasientene. Det er all grunn til å vente stor variasjon og mange steder et dårligere tilbud om tannhelsetjenester, inkludert spesialisttannhelsetjenester. Det vil spesielt ramme de pasientene som har størst behov.

Ingen oppgitte interessekonflikter
 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 19.05.2017 15.08.50

  Tannlegenes ledere argumenterer for å beholde dagens ordning for tannhelsetjenesten. Hovedargumentet synes å være at kommunene ikke har kompetanse på dette feltet. Selvsagt har ikke kommunene denne komptansen i dag. Dette gjelder alle overføringer av oppgaver til kommunene. Slik som legetjeneste, fysioterapi, sykehjem osv. Men kommunene har taklet dette relativt greit likevel. Tanntjenesten er ikke så spesiell. Spesielt ikke når man vet at det er store "hull" i det fylkeskommunale tilbudet i dag. Min erfaring at det er begrenset kapasitet til å dekke behovet selv ved store klinikker. Dette kan kommunene håndtere. Evt. gjennom interkommunalt samarbeid. Selv om professor Heløe ikke gjorde dette da han var minister og overførte de fleste andre helsetjenester til kommunene i 1984.

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!