Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

IKKE BEDRE: Ny rapport avdekker blant annet manglende kompetanse hos leger på overgrepsmottak, akkurat samme konklusjon man kom til i tilsvarende rapport i 2012. Illustrasjonsfoto: Colourbox

IKKE BEDRE: Ny rapport avdekker blant annet manglende kompetanse hos leger på overgrepsmottak, akkurat samme konklusjon man kom til i tilsvarende rapport i 2012. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Omorganiseringen har ikke løst utfordringene

Ny rapport konkluderer med at det fortsatt trengs store forbedringer ved flere norske overgrepsmottak for å gi kunne gi et forsvarlig og likeverdig tilbud.

Annons:
“Det er behov for sentrale retningslinjer om hva helsetilbudet til pasienter utsatt for seksuelle overgrep skal inneholde.”

- Grethe Johnsen, prosjektleder og forsker ved Uni Research Helse

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har gjennomført telefonintervju med ledelsen ved samtlige 24 overgrepsmottak. Konklusjonen i rapporten er blant annet manglende kompetanse, manglende oppfølging og manglende beredskapsvakt.

I 2009 foreslo Nklm flere tiltak for flere forbedringsområder som var avdekket ved norske overgrepsmottak. Dette var utfordringer forbundet med faglig kvalitet, organisering og finansiering.

I en stortingsmelding fra 2013 ble det foreslått å flytte ansvaret for overgrepsmottakene fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Denne omorganiseringen var i gang i fjor, og den nye rapporten har sett på konsekvensene av omorganiseringen.

Haster å få på plass
Prosjektleder og forsker ved Uni Research Helse, Grethe Johnsen, er klar på at det fortsatt trengs forbedringer.

– Det er mer enn tre år siden vedtaket om at ansvaret skulle flyttes fra kommunene til spesialisthelsetjenesten, og omorganiseringen har ikke løst de utfordringene den var ment å løse. Nå haster det å få på plass et forsvarlig og likeverdig tilbud i hele landet, både rett etter et overgrep og i den videre oppfølgingen, sier Grethe Johnsen til Dagens Medisin.

Behov for retningslinjer
Hun legger til:
– Det må gjøres noe mer enn bare å omorganisere, og det er helseforetakene som har ansvaret for dette. Det trengs ytterligere organisatorisk utvikling og økt kompetanse for å sikre god pasientbehandling, tilfredsstillende rettsmedisinsk standard og bærekraftige overgrepsmottak.

Johnsen mener det haster med retningslinjer, som er under arbeid.

– Det er behov for sentrale retningslinjer om hva helsetilbudet til pasienter utsatt for seksuelle overgrep skal inneholde. Det kom en veileder i 2007, og vi vet at det skal komme nye retningslinjer. Men ifølge Helsedirektoratet kommer retningslinjene i hvert fall ikke i år. Når retningslinjene er klare, blir det lettere for mottakene å se om de har de tingene som skal til, sier Johnsen.

«Bekymringsfullt»
Riktignok viser undersøkelsen at det har skjedd forbedringer, men likevel er det fremdeles behov for vesentlige forbedringer på flere områder.

Ifølge rapporten er den rettsmedisinske kompetansen flere steder ikke god nok blant legene ved mottaket. Også i 2012 ble det avdekket manglende kompetanse hos legene.

Les saken: Svakheter ved overgrepsmottakene

Nklm mener det en alvorlig mangel at ikke alle mottak har etablert beredskapsvakt og dermed fortsatt baserer seg på ringeliste for lege og sykepleier og at det fortsatt er usikkerhet omkring avtalene med helseforetakene for de to største mottakene i landet, Oslo og Bergen.

– Det er bekymringsfullt at mottakene i Oslo og Bergen ikke hadde avtaler med helseforetakene ved starten av inneværende år, påpeker Johnsen.

Oppfølging
Bare om lag halvparten av mottakene hadde på plass medisinsk og psykososial oppfølging, til tross for sterke anbefalinger fra Nklm til Helse- og omsorgsdepartementet om å etablere slike tilbud ved omorganiseringen.

Ifølge rapporten er noen mottak blitt lagt ned for å effektivisere, mens andre er under planlegging eller etablering, blant annet i Finnmark og i Nordland.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!