Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KRITISK: – Industrien deler mine oppfatninger, men få vil snakke om det offentlig fordi de er redd for å bli upopulære og svartelistet hos SLV, sier Ivar Sønbø Kristiansen, fotografert under et møte i Onkologisk forum i fjor. Arkivfoto: Lasse Moe

– Stor grunn til å være bekymret

Professor Ivar Sønbø Kristiansen mener de faglige vurderingene til Statens legemiddelverk (SLV) ikke holder mål.

Publisert: 2017-04-20 — 09.00 (Oppdatert: 2017-04-19 — 11.33)

– Som konsulent for legemiddelprodusenter har jeg en del ganger blitt bedt om å granske legemiddeløkonomiske vurderinger fra Legemiddelverket. Det er neppe et tilfeldig utvalg jeg har fått til gransking, men jeg har blitt forskrekket over en del av de faglige vurderinger SLV har gjort, skriver professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen i en kronikk i Dagens Medisin.

Det er Statens legemiddelverk (SLV) som vurderer kostnadseffektivitet av nye legemidler, som i praksis er avgjørende når Beslutningsforum vedtar om legemidlene kan tas i bruk eller ikke.

Kristiansen tror ikke det er snakk snakk om tilfeldige «arbeidsuhell», men et systematisk kvalitetsproblem i etaten. Han mener SLV generelt er for kritiske i sine analyser.

«Arrogant holdning»
– SLV trekker negative konklusjoner på grunn av usikkerhet, noe som bryter med vanlig samfunnsøkonomisk analyse. SLV trekker norske registerdata i tvil når det passer som argument for en negativ konklusjon. Inkonsistent bruk av livskvalitetsvekter er også et problem. Jeg sitter med inntrykk av at SLV velger forutsetninger i analysene som gir en høy kostnad per kvalitetsjustert leveår med påfølgende krav om prisreduksjoner. Jeg har inntrykk av at SLV leter etter forutsetninger som kan kritiseres i produsentenes innsendte analyser i stedet for å vurdere hva som er de mest realistiske forutsetninger, sier Kristiansen.

Han mener også at SLV inntar en «arrogant» holdning.

– Det er ikke tillitvekkende at SLV selv avviser kvalitetsproblemer, og at påpeking av tvilsomme eller feilaktige vurderinger ikke følges av korreksjon eller beklagelse.

Kristiansen, som tar oppdrag for legemiddelselskaper, erkjenner at han selv kan bli beskyldt for å løpe industriens ærend.

Vil ha klagemulighet
– Jeg kan selvsagt selv bli påvirket, men det later til at ansatte i forvaltningen tror de ikke er påvirket av oppdragsgiver. Vi har en helseminister som bruker ordet kjeltring i forbindelse med legemiddelindustrien. Bevisst eller ubevisst kan dette smitte over på saksbehandlingen.

Det er ingen reell mulighet for å klage på SLVs vurderinger, noe Kristiansen mener bør endres.

– Etter min mening er det såpass stor grunn til å være bekymret over arbeidet de gjør, og det går til syvende og sist ut over pasienters liv og helse. Jeg er en varm tilhenger av Beslutningsforum og at det sies nei til legemidler som i realiteten ikke er kostnadseffektive. Jeg har heller ingen bekymring for legemiddelindustriens økonomi. Jeg etterlyser simpelthen mer faglighet i myndighetenes beslutningsgrunnlag. Jeg mener derfor at det bør opprettes en ordning med internasjonal kvalitetssikring der utenlandske helseøkonomer kan ettergå konklusjonene i saker der pasientforeninger eller firmaer mener det er feil i analysene.

– Skal være krevende kunde
– Overordnet har Legemiddelverket fått mye ansvar, og vi er selvfølgelig opptatt av å forvalte det på en god måte. Derfor er det bra at noen vil kikke oss i kortene, sier direktør Audun Hågå i SLV om kritikken fra Kristiansen.

Les hele tilsvaret fra Audun Hågå.

– Det er bra han viser til sine interessekonflikter. Vi er i et område hvor ting kan vurderes ulikt – ikke minst avhengig av ståsted – og hvor det er stor profitt på spill for firmaene. Jeg velger å se den kraftige ordbruken på bakgrunn av at Kristiansen har tatt klart parti i disse sakene – saker hvor det er en iboende og naturlig motsetning mellom tilbyder og betaler, påpeker Hågå.

– Det som i kampens hete er lett å misforstå, er at vi på myndighetssiden ikke automatisk har som mål å si mest mulig «nei». Jeg kan forsikre om at vi får ingen bonus for flest mulig «nei». Vi har som mål at pasientene skal få tilgang til flest mulig gode nye behandlingstilbudtilbud, men ikke til en kostnad som ødelegger for tilbudet til andre pasienter i urimelig grad. Derfor er det viktig at myndighetene opptrer som en krevende kunde fremover, sier SLV-direktøren.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • T.k 27.04.2017 22.52.40

  Har lest noen hurtig godkjenninger av Bl a ms medisin som jeg opplever full av usikkerhet og spørsmål som kommer allikevel leverandøren til gode da medikamenter godkjennes så min erfaring er at mye slipper igjennom som på langt nær er godt nok utprøvd over lang nok tid. Ikke bland inn utenlandske helse økonomer- stoler ikke på at folk flest i legemiddel bransjen eller tilstøtende næring / leverandører er objektive - det er så alt for mye penger i den næringen og så alt for mange som dermed "lar seg kjøpe".

 • Geir Godager 20.04.2017 22.11.02

  Ivar S. Kristiansen har noen poenger. Samtidige har dagens vurderinger av hensiktsmessig medisinbruk mer solid faglig fundament enn de vurderinger som gjelder andre deler av helsetjenesten. Kostnadseffektiviteten til medisiner granskes ganske nøye, mens endringer i tjenestenes organisering innføres med begrenset kunnskap.

 • Samfunnsøkonom 20.04.2017 20.22.44

  Dersom legemiddelindustrien mener de ikke behandles etter faglige kriterier må de selv sørge for å argumentere bedre faglig for sine valg i analysene de sender inn. Disse ikke gir intrykk av å alltid være spesielt transparante og reproduserbare heller. Dersom det objektivt sett er tvil om hvorvidt antagelsene i industriens analyser er korrekte mener jeg at de ikke har argumentert godt nok. En anbefalt framgangsmåte er å grundig redegjøre for alle strukturelle usikkerheter i analysene, da særlig med tanke på kvalitative antagelser, hvis effekt må undersøkes kvantitativt med sensitivitetsanalyser. Kristiansen kan jo starte der, så kan han spekulere i motivene bak forvaltningens beslutninger på fritiden.

 • Lege 20.04.2017 10.35.44

  Ennå en som etterlyser "mer faglighet" hos våre helsemyndigheter. Hva kan dette komme av?

 • Lege 2 20.04.2017 16.08.14

  Kan det faktum at ingen etterlyser "mer faglighet" når de får ja til innføring av sine overprisede legemidler være en indikator på hva hva som utløser spørsmålet? Sønbø Kristiansen er kjøpt og betalt av industrien for å komme med sin kritikk, noe han heller ikke selv legger skjul på. Legemiddelverket og "helsemyndighetene" har en agenda, nemlig mest mulig helse innenfor et gitt budsjett. Sønbø Kristiansen taler på vegne av industien som må ha størst mulig overskudd på bunnlinjen.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!