Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SPRIKENDE ERFARINGER: Pasienter opplever KAD-tilbudet som trygt, mens fastlegene opplever stor grad av usikkerhet, ifølge studien fra Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen.

SPRIKENDE ERFARINGER: Pasienter opplever KAD-tilbudet som trygt, mens fastlegene opplever stor grad av usikkerhet, ifølge studien fra Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen. Foto: Sykehuset Østfold

Fastleger er usikre på KAD-tilbudet

Fastleger føler seg ikke trygge på at kommunale akutte døgnavdelinger er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse, ifølge ny studie.

Annons:

Det kommer frem i doktoravhandlingen til Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, som er anestesisykepleier ved Sykehuset Østfold. I avhandlingen har Leonardsen og medarbeiderne undersøkt både pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).

KAD-avdelinger ble i fjor obligatorisk i alle kommuner, og er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Forskerne fant et sprik i hvordan pasienter og fastleger oppfatter tilbudet.

Pasientene er fornøyd
– Pasientene er veldig fornøyd og beskriver akuttilbudet i kommunene som hjemmekoselig, trygt og med kompetent personale. De innser at tilbudet har diagnostiske begrensninger, men synes ikke det truer opplevelsen av sikkerhet og kvalitet. Fastlegene, som skal velge å sende pasientene dit i stedet for på sykehuset, føler seg imidlertid mer usikre på om tilbudet er trygt og bra nok, sier Leonardsen til Dagens Medisin.

Hun intervjuet 23 fastleger i Østfold som alle har benyttet seg av KAD.

– De bruker det, men gjør det under tvil. De opplever press fra pårørende og pasienter som ønsker å legges inn på KAD, samt fra politisk hold som ønsker at ordningen skal være en suksess. Også KAD-avdelingene presser på for å bli brukt. Siden sykehusene er fulle har de press på seg til å velge andre alternativer, sier Leonardsen.

KAD i stedet for hjem
KAD er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse, men forskningen til Leonardsen viser at den også fungerer på en annen måte.

– Over halvparten av fastlegene sa at de hadde lagt inn pasienter som de ellers hadde sendt hjem, sier forskeren.

Fastlegene forteller at de synes det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen, særlig grunnet mangel på utredningsmuligheter.

– De har kort tid til å vurdere pasienten og til å bestemme seg for hvor de skal sende ham eller henne videre. Budskapet fra studien er at de kommunale akutte døgnplassene kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter i en stabil tilstand, men at det er viktig å ta hensyn til fastlegenes tanker om tilbudet ved opprettelse av slike avdelinger, sier Leonardsen.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • KAD-lege 16.05.2017 18.40.31

  En KAD-avdeling må ha en viss størrelse for å få akseptabelt kvalitetsnivå på leger og sykepleiere, og for å kunne drive kostnadseffektivt. Avdelinger med 2-3 senger og 50 % belegg vil aldri oppnå dette. 8 senger er i alle fall et minimum, og da må befolkningsgrunnlaget ligge på ca. 80 000 innbyggere. Samtidig må sykehusene være villige til å samhandle, slik at KAD-pasienter ikke innlegges på sykehus (selv om sykehuset taper DRG-poeng). Alle som jobber på sykehus vet at det legges inn pasienter som ikke trenger sykehusopphold.

 • lege 21.03.2017 13.22.27

  Til KAD-lege; Riktig det du skriver. Men de pasientene som ikke er avklart skal ikke på KAD, de skal på sykehus for adekvat diagnostikk/utredning. Som avlaster for hjemmesykepleie og pårørende kan KAD være nyttig. Fint at KAD videresender til sykehus istedenfor å sende pas hjem om det avdekkes tidligere ukjente forhold.

 • KAD-lege 21.03.2017 12.12.26

  Litt underlig logikk hvis fastlegene legger inn pasienter som kunne reist hjem. Man bør jo ha en grunn til å legge inn også på KAD. KAD skal være et tilbud til pasienter som ikke trenger spesialistbehandling, men som ikke kan behandles hjemme (uten risiko). Eksempelvis når det er påkrevet med intravenøs behandling, observasjon og smertelindring som hjemmesykepleien ikke kan ta på sparket. Og selvsagt skal noen av disse videre til sykehus hvis KAD avdekker forhold som fastlegen/legevaktlegen ikke var klar over. Det er ikke et B-tilbud, men ofte et langt bedre tilbud enn å ligge en natt på et overfylt sykehus.

 • Marianne 20.03.2017 17.08.00

  La alle legene inn på samme KAD? Sammenligning mellom ulike avdelinger er omtrent som å sammenligne epler og pærer, med ekstremt stor forskjell i legedekning, legetilgang, og diagnostikk. Viktig presisering!

 • Lege 20.03.2017 13.27.24

  KAD skal slett ikke være et alterantiv til sykehusinnleggelse. Vi kan ikke ha et B-lag med pasienter (les: eldre og mennesker som har kroniske sykdommer) som ikke skal utredes og behandles skikkelig av spesialister.

 • Lege 20.03.2017 08.47.28

  KAD er et alternativ til de som kun trenger observasjon og behandling for kjent diagnose og prognose, dvs de som kunne vært hjemme. KAD er IKKE et alternativ til sykehusinnleggelse for de som har en usikker diagnose og trenger utredning. Det vet heldigvis de fleste allmennleger.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: