Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NY STUDIE: Færre nordmenn har høyt blodtrykk, men på verdensbasis er problemet økende.

NY STUDIE: Færre nordmenn har høyt blodtrykk, men på verdensbasis er problemet økende. Foto: Colourbox

Over én milliard har høyt blodtrykk

Færre har høyt blodtrykk i den rike delen av verden, mens problemet er økende i fattige land.

Annons:

Det viser resultatene fra verdens største blodtrykksstudie som nylig ble publisert i The Lancet. Forskerne har sammenstilt datagrunnlag fra 1479 studier som til sammen har målt blodtrykket til 19 millioner voksne mennesker. Slik har forskerne kartlagt utviklingen de siste 40 årene.

Folkehelseinstituttet har bidratt med norske data. Nasjonale undersøkelser har tidligere vist at nordmenns blodtrykk har sunket betydelig siden midt på 1990-tallet. Den nye studien viser at dette ikke bare er en norsk trend, men at nedgangen har skjedd i hele den rike verden.

Kostholdsendringer og medisiner
Høyinntektsland i Vest-Europa, Australia, Canada og USA hadde det høyeste blodtrykket i verden i 1975, men har nå noen av de laveste.

Forskerne tror endringer i kostholdet med mindre salt og bedre tilgang på friske grønnsaker og frukt hele året, har bidratt til den positive utviklingen. En annen mulighet er at personer med høyt blodtrykk fanges opp tidligere og følges opp med bedre behandlingsmetoder i rike land.

– Hos eldre i Norge tror vi at medisiner er viktig for nedgangen. Svært mange eldre over 75 år bruker slike medisiner. Men blodtrykket har også sunket i aldersgruppen 40-42 år, hvor under fem prosent brukte blodtrykksenkende medisiner, uttaler Inger Ariansen, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Fordobling på verdensbasis
I fattige land har utviklingen derimot vært negativ i samme periode. På verdensbasis har nå over en milliard mennesker høyt blodtrykk. Dette er en fordobling på 40 år.

Blodtrykket er høyest i lavinntektsland i Afrika og Sør-Asia. Over 220 millioner kinesere og 200 millioner indere har høyt blodtrykk. I en del land i Sentral- og Øst-Europa er problemet også utbredt.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!