Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PROVOSERER: Temaet for seminaret er helsepolitiske veivalg.

PROVOSERER: Temaet for seminaret er helsepolitiske veivalg. Foto: Skjermdump: Spekter.no

Dropper fagforeningene

– Viser med all tydelighet at den politiske og administrerende ledelsen fjerner seg fra helsearbeiderne, sier lege Trude Basso. 

Annons:
Trude Basso mener invitasjonen er en fallitterklæring fra Spekters side.
Foto: Privat

17. februar inviterer Spekter til seminar om helsepolitiske veivalg og fremtidens helsevesen. På invitasjonslista står helseminister Bent Høie (H) og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen, samt en rekke administrerende direktører for sykehus og helseforetak.

Derimot er hverken Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund eller andre fagorganisasjoner for helsearbeidere invitert til å holde innlegg eller delta i debatten. Dette provoserer flere, blant annet Trude Basso, lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi ved St. Olavs Hospital, og tillitsvalgt i Yngre legers forening.

– Dette er et kroneksempel på hvordan helsevesenet drives nå, og viser med all tydelighet at den politiske og administrerende ledelsen fjerner seg fra helsearbeiderne. Vi som drifter helsevesenet og faktisk vet hvor skoen trykker, blir ikke invitert inn til å diskutere framtidas helsevesen, sier Basso.

Overordnet debatt
Hun peker blant annet på ressursbruken på sykehusene som et område der både leger og sykepleiere kunne bidratt med mange innspill.

Disse er invitert

Bent Høie, helseminister (H) -Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann (Ap) - Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF - Inger Cathrine Bryne, adm. direktør, Helse Stavanger HF - Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS - Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus - Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics - Nils Kvernmo, adm. direktør, St. Olavs Hospital HF - Stein Kinserdal, adm. direktør, Sykehuset i Vestfold HF - Anne-Kari Bratten, adm. direktør, Spekter

– Vi vet at vi ikke har ubegrensede ressurser, samtidig som vi ser at den eldre delen av befolkningen øker. Vi trenger en overordnet og saklig politisk debatt om hva et offentlig helsevesen skal tilby, og at vi i fremtiden kanskje ikke har råd til alt. Men den debatten ønsker ikke politikerne å ta.

Basso tror både Spekter og de regionale helseforetakenes administrerende ledelse ønsker et så godt helsevesen som mulig, men understreker at da må de kunne snakke med arbeiderne og komme frem til gode løsninger i fellesskap.

– Når hverken Legeforeningen eller Sykepleierforbundet inviteres med i diskusjonen, så er det en fallitterklæring. Da ønsker ikke Spekter samarbeid, men steile fronter, sier hun.

Helsepolitiske perspektiver
Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sier at tanken bak seminaret er å få frem de helsepolitiske perspektivene.

– Den dagen skal vi legge frem en rapport fra Oslo Economics og diskutere den, samt ha en helsepolitisk duell med Bent Høie og Torgeir Micaelsen. I tillegg ønsker vi å høre virksomhetsledernes refleksjoner og perspektiver på de utfordringene de møter, så akkurat den dagen er ikke fagforeningene invitert til å holde innlegg, sier Dørnes.

Hun påpeker at de senere på våren skal ha en konferanse der blant annet LOs Hans-Christian Gabrielsen er invitert.

– Så det er ikke sånn at vi ikke inviterer fagforeningene. Jeg regner med at de også har konferanser der ikke arbeidsgiversiden er invitert, sier Dørnes.


Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Politisk observatør 04.01.2017 18.12.36

  Spekter overlever nok selv om spesialisthelsetjenesten skulle bli omorganisert. De har en lang rekke medlemmer; alt fra Vinmonopolet til Aleris. Og må få lov til å ha egne arrangementer, som ikke nødvendigvis løser noen verdensproblemer. Men Spekter skal ikke ha innvirkning på politikernes framtidige valg når det gjelder sykehusene. De er en serviceorganisasjon. En logisk konsekvens av regionalreformen, må være at de nye store regionene får tilbake ansvaret for helstetjenestene i sin region. Noe annet gir ingen mening til en kostbar omorganisering av noe som i dag har liten reell funksjon i den norske modellen.

 • Platzfruen 28.12.2016 17.28.01

  Spekter og Spekter, det er problematisk å ta organisasjonen seriøst særleg sidan fru Bratten har bedrive andeleg kopulering med x-minister Hansen. Hansen fekk jo ei frynsete rykte då han selde sjela si til First Price før han hadde sluttført samanhandlinga si. Korleis skal ei kunne tru at ein slik organisasjon kan ha noko som helst å tilføre helsevesenet når ein veit at dei har nytta ein slik person til " merkevarebygging". Eg berre spyr eg!

 • Lege 26.12.2016 21.09.34

  Hallo - lege x - det er jo ikke første gang spekter inviterer til helsepolitisk seminar , sjekk spekter.no, de gjør det årlig, da er det sykehuseierne, direktørene, spekterledelsen, helseministeren og byråkratiet som sitter og sleiker hverandre med ord om endring og omstilling og hvor mange som blir 100 i 2026 etc, og så spiser de lunsj sammen og forsikrer hverandre om at de bedriver samfunnsnyttig aktivitet

 • Lege X 26.12.2016 11.36.04

  Flaut for legeforeningen sentralt om den ikke er invitert. I mange år har oppgaven å forsvare ansattes rettigheter, vært nedprioritert. I samme periode har foreningen logret - og mer og mer spilt rollen som "Helsepolitisk aktør" (med uklar agenda). Nå ser det ut som om legeforeningen ikke blir anerkjent som det en gang!

 • Lise Askvik 23.12.2016 21.25.43

  Når helseadelen lar avstanden ned til oss plebeiere bli så stor som denne saken illustrerer, vokser frustrasjonen. Det er på gulvet resultatene av deres maktutøvelse finner sted. At makten så til de grader viser at dialogen og lyttingen til fag-og fotfolk er stilnet, lover ikke godt. Denne nye, harde arrogansen krever nye grep fra oss som ønsker å jobbe for en mer human helsetjeneste, der alle ledd arbeider med felles mål: best mulig pasientpleie. Måtte det ikke være for sent for patrisierne å ta til vett.

 • Knut Skaseth 23.12.2016 09.49.31

  Når folk i Spekter legger inn anonyme innlegg om at ingen andre enn ledere skal engasjere seg i helsepolitikk og at ledere og politikere ikke trenger å vite noe fra fagfolk med ansvaret for pasientene, forklarer det hvorfor ikke beslutninger er basert på kunnskap. Vi får bekreftet situasjonen.

 • Torstein Valset 23.12.2016 00.32.48

  Gjør oppmerksom på nedenstående innspill fra anonym typisk? Rådgiver? som vitner om den totale uforstand i bransjen, som fører oss ut i uføret. Er det mulig å være så stupid og anonym? Stå frem da! "" Rådgiver 22.12.2016 18:19:07 Hmmm... Hvorfor skal egentlig fagforeningene være representert på dette seminaret? Dette er et helsepolitisk seminar. Hvis fagforeningsmedlemmer vil drive helsepolitikk, står de fritt til å søke jobber i helseledelsen eller gå inn i politikken. "

 • Terje 22.12.2016 20.39.39

  Kåre B Kvinnslandsutvalget er og var en vits, tanken var at dei skulle komme opp med nye gode ideer men havna på nøyaktig dagens modell uten alternativ . Sentrale regjeringspolitikere var faktisk småforbanna på utvalgets arbeid da foretaks regionene viktighet nesten ikke var nevnt da med tanke på nedleggelse. Dette utvalget og dens leder blir helse historiens supperåd.

 • Daniel Buttkiss 22.12.2016 19.53.42

  Spekter er 5. hjulet på vogna og med sin konfliktskapende oppførsel en fotlenke for hele helsevesenet. Hvor mye av helsebudsjettet betaler RHF til Spekter for denne ødeleggende virksomheten de driver ? Vi må slutte å sløse med ressurser på aktiviteter som ikke gavner den pasientrettede sykehusdrift og vi skal ikke nøle med å stille kritiske spørsmål til alle ledere som undergraver formålet til norsk helsevesen. Gi Spekter og Pølse-Hansen på båten.

 • Overlege Kåre B. 22.12.2016 18.50.55

  Målet nå er ikke å vite hvordan tilbudet til befolkningen er, men å definere hvordan det er. I Kvinnsland-utvalgets rapport er det en oversikt om hvordan helseforetakene fungerer som strider med det pasientombud, pasientforeninger, ansatte, og flere andre har gitt rapporter om. Jeg forstår at Spekter er redd for dette og velger å ha en lukket konferanse med folk som kan fortsette å gjengi eventyrene om sykehusene. Husk at uten helseforetakene forsvinner Spekter. Det er synd at alle konfliktene og tillitskrisen ødelegger sykehusene. Bjarne Håkon Hanssen har jobba hardt for å gi Spekter og Bratten et nytt renome, men det fører ikke til mindre skader på sykehusene og færre konflikter. Jeg er skikkelig skuffa over Aps Michalsen som er tafatt og servil når det gjelder Spekter. Ap får ikke lenger min stemme. Vi ser fram til at Høie får fullføre sitt arbeid med å fjerne RHFene.

 • Lege 22.12.2016 18.49.14

  Å arrangere seminar om helsevesenets framtid uten å involvere helsevesenet selv - det faller på sin egen urimelighet. Som en under her skriver, hvem bryr seg vel om å høre Høie og Michalsen diskutere for n'te gang? Spekter sin strategi og retorikk er velkjent. Spekter forstår ikke at de bør lytte til helsevesenets egne fagfolk. Dette seminaret kommer til å bli bare et forlenga hakk i plata av strofer og vers vi har hørt før.

 • Knut 22.12.2016 18.37.55

  Er dette en arbeidsgiverforening som finansieres av våre skattepenger og av de ressurser Stortinget bevilger til sykehusene? Hvor mye får Spekter hvert år? Synes Høie det er uproblematisk å delta på dette arrangementet? Spekter og de regionale helseforetakene har vist de siste årene at sykehus skal styres uten innspill fra ansatte og at denne delen av helsepolitikken kan bestemmes uten å vite hvordan sykhusene fungerer. Observer hvordan det ikke lenger er sammenheng mellom hvordan ledere tror det er i sykehus og informasjonen som blir gitt, og hvordan den er. Helsepolitikken for sykehus må ta utgangspunkt i befolkningen behov i dagens situasjon og hvor mye som skal prioriteres. Hvilke virkninger får det om Stortinget ikke får denne kunnskapen? Lykke til Spekter.

 • Rådgiver 22.12.2016 18.19.07

  Hmmm... Hvorfor skal egentlig fagforeningene være representert på dette seminaret? Dette er et helsepolitisk seminar. Hvis fagforeningsmedlemmer vil drive helsepolitikk, står de fritt til å søke jobber i helseledelsen eller gå inn i politikken.

 • Lars Holm 22.12.2016 17.14.39

  Spekter viser gang på gang at samarbeidslinja ble forlatt da de ble forening for helseforetakene. Det er kostbart for samfunnet. Hvor lenge kan regjering og storting akseptere dette?

 • Rolf Kirschner 22.12.2016 17.04.09

  Det at helsetopp-politikerne våre har akseptert dette opplegget, betyr jo bare, dessverre. at utviklingen vi ser, er om ikke initiert, så MER enn akseptert, av sittende regjering og ? kommende ditto. En viktig politisk erkjennelse! Var det slik at vår president nå rangeres som den 17. mest betydningsfulle helsepolitiker, bedømt av DM sist uke? Her kommer fremtiden stormende. Que faire??

 • Torstein Valset 22.12.2016 16.20.29

  Opplegget for denne konferansen er så ubrukelig og ufølsomt at det er mer enn oppsiktsvekkende. Listen med inviterte foreragsholdere har vel allerede vist at de er ute av stand til å foreta eller utvikle troverdige politisk veivalg. Hvem er interessert i å høre Høie og Micaelsen duellere for Nte gang? Intet kommer ut av det. Er det Oslo Economics som skal berge OUS fra den antagelig nært forestående kollaps, kanskje? Et godt råd. Tenk dere om en gang til. SNU! Inviter de aktuelle fagforeninger fra helsesektoren med sine beste folk, til innspill og diskusjon på konferansen. Hvis ikke det skjer vil ikke det konferansen evt kommer frem med være verdt papiret det er skrevet på. Utvalget er for dårlig og for skjevt, som man sier i statistikken.

 • Pelle K. 22.12.2016 14.32.53

  Tillitvalgte har meldt seg på via Spekters nettside. Man må da skrive inn stilling og arbeidssted, så får man en mail hvor det understrekes at man ikke er påmeldt før man har fått bekreftelsesmail fra Spekter.... Høres jo flott ut det.

 • Knut 22.12.2016 13.21.57

  Ingvild Dahl må gjerne komme på indremedisinsk høstmøte eller lignende konferanser hvis hun vil altså. Det er selvpåmelding for det meste.

 • Lege 22.12.2016 12.52.46

  Nok et bevis på Spekter sin inkompetanse.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!