Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NEDBEMANNING: - Budsjettfremlegget forutsetter i praksis en nedbemanning på om lag 200 årsverk på grunn av nedtrekk i innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp, heter det fra Legeforeningen og foretakstillitsvalgt Asmund Bredeli.

NEDBEMANNING: - Budsjettfremlegget forutsetter i praksis en nedbemanning på om lag 200 årsverk på grunn av nedtrekk i innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp, heter det fra Legeforeningen og foretakstillitsvalgt Asmund Bredeli.

Legeforeningen: – Urealistiske effektiviseringskrav ved OUS

Legeforeningen er svært bekymret for om budsjettforslaget for 2017 er gjennomførbart slik det er tenkt fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus.

 

Annons:

– Effektiviseringskravet og det tilhørende økonomiske resultatkravet synes urealistisk, heter det fra Legeforeningen om Oslo universitetssykehus' (OUS) effektiviseringskrav:

– Mangler konkrete tiltak
Driftsbudsjettet ved OUS innebærer en effektivisering av driften fra om lag tre prosent i 2016 til om lag fire prosent i 2017.

Dette skyldes blant annet etterslep fra inneværende budsjettår. Det er  styremøte ved OUS denne uken der saken skal behandles. Nå advarer Legeforeningen, ved styrerepresentant og foretakstillitsvalgt Asmund Bredeli, om konsekvensene.

– Må nedbemanne med 200 ansatte
De mener forslaget til budsjett mangler konkrete tiltak og planer for å nå målet.

– Erfaringen de siste årene viser at sykehuset klarer å gjennomføre knapt to tredeler av av planlagte innsparingstiltak. Budsjettfremlegget forutsetter i praksis en nedbemanning på om lag 200 årsverk på grunn av nedtrekk i innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp. Det foreligger ingen konkrete planer for hvordan denne arbeidskraften skal erstattes, heter det i Legeforeningens drøftingsprotokoll for neste års budsjett, signert Bredeli.

Frykter redusert behandlingskvalitet
– Aktiviteten og aktivitetsveksten må dermed håndteres av færre ansatte. Legeforeningen er bekymret for at nedbemanningen i driften vil medføre redusert tilbud for pasientene med fare for redusert kvalitet i pasientbehandlingen og økt arbeidsbelastning med arbeidsmiljømessige negative konsekvenser, heter det fra Legeforeningen.

OUS-direktøren: – Betydelig risiko knyttet til resultatkravet
OUS-ledelsen melder at de ikke kommentere styresaker. Men i redegjørelsen for styret, i forkant av styremøtet torsdag, konstaterer administrerende direktør Bjørn Erikstein at de økonomiske forutsetningene for drift av OUS i 2017 «er noe svekket etter behandling av økonomisk langtidsplan 2017-2020.»

–  Inntektene vil øke mer enn forventet, men foretaket har gjennom 2016 ikke klart å redusere kostnadene som forutsatt i budsjettet for 2016. Gjennomføring av driften i 2017 med samme økonomiske resultatmål som forutsatt i økonomisk langtidsplan er derfor mer krevende enn tidligere lagt til grunn. Administrerende direktør vil understreke at det er en betydelig risiko knyttet til resultatkravet i driftsbudsjettet, skriver Erikstein.

Legeforeningen peker på at investeringsbudsjettet er styrket.

– Imidlertid er deler av de foreslåtte investeringene avhengig av effektivisering og resultatkrav gitt i driftsbudsjettet. Dermed blir det stor risiko for at viktige og nødvendige investeringer må utsettes, skriver de.

 «Overflatiske presentasjoner»
Legeforeningen skriver også at de har fått meldinger fra enkelte klinikker om «overflatiske presentasjoner og medvirkningsprosesser».

– Dette er uheldig da involvering, informasjon og diskusjon med de tillitsvalgte vil kunne bidra til at de ansatte får større eierskap til beslutning og gjennomføring av de foreslåtte endringene i budsjettet, skriver de.

Men i styrepapirene pekes det også på dårlig oppmøte fra tillitsvalgte, og på en utfordrende dialog i budsjettprosessen ved enkelte av klinikkene, som følge av streiken.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Nok en anonym lege 17.12.2016 13.43.58

  Det er forferdelig at vi leger, inkl. meg selv, ikke lenger våger å stå frem med fullt navn. Vi er ikke bedre, sånn sett, enn de ansiktsløse byråkratene. Kanskje psykiaterene som skrev i tidsskriftet vårt for noen år siden, har rett? Vedkommende skrev at det er ikke byråkratene som er den største trusselen mot pasientene- men legenes personlighet. Hadde vedkommende rett? Jeg forstår av vi ikke kan stå frem- en og en-men at vi er slike individualister, så feige, så opptatt av karriere, har så lite ryggrad som vi har,og så lite kallstanker- at vi velger karriere og individualisemen vår- i stedet for samhold med pasientene og internt samhold hvor vi alle sammen stod frem med navn- sammen. Lise Askvik som må være en av landets modigste og flotteste kvinne. At hun forsvarer oss helsepersonell - er mer enn vi fortjener- så feige som vi kan være. Så takk til Askvik. Det var det samme da ny pasientjournallov ble vedtatt- kun noen få leger som våget å kjempe for konfidensialitet og integritet.

 • OUS lege 15.12.2016 09.26.55

  Lise Askvik er en av få som tør og orker å kjempe den kampen vi alle skulle vært med på. I starten av min legekarriere, ville jeg aldri ha vurdert å skrive anonyme innlegg, men etter 7 år i OUS innser jeg at min egen karriere er avhengig av at jeg feiger ut. Vil tro at både rekonstruktiv kirurgi og leppe-ganespalte operasjoner koster langt mindre pr år enn det et konsulentfirma har tappet Helse Sør-Øst for.

 • Lise Askvik 14.12.2016 23.08.01

  Takk for at du gir meg anledning til å forklare den saken, Dr. Proktor: Gruppen som fremforhandlet avtalen med rekonstruksjonsteamene ( 9 stk) via Hdir gjorde det eksplisitt at selv om rekonstruksjonspasientene ble tatt ut av køen så andre rykket frem, skulle de ikke inn igjen, men opereres ved overtid og helg - så ikke andre pasienter skulle lide. Det var avtalen med alle sykehus. At Haukland sykehus brøt den avtalen (som eneste sykehus) er beklagelig, men det var aldri vårt mål. Og ikke vårt ansvar. Jeg var selv ikke med i Hdir-gruppen. I tillegg fikk vi gjennomslag for 9 nye stillingshjemler for plastiske kirurger, som kom både leppe-gane-spaltebarn og andre pasientgrupper med behov for plastisk kirurgi til gode. Vi førte en rettferdig kamp mot en urett, og fikk gjennomslag. Kampen for et mer humant system der lojaliteten er festet i pasientens behov, og ikke i økonomiske mål, fortsetter. Med stadig bredere støtte. Takk for den jobben du gjør, D.P! mvh Lise

 • Doktor Proktor 14.12.2016 22.56.51

  Jeg vet ikke helt hva du sikter til, men jeg er relativt nyutdannet (2011) og kan ikke ta ansvar for "lenge siden". Du kan jo forøvrig spørre deg selv hvor mye bråk du hadde laget hvis du gikk i 3-6 mnd vikariater og du vet at varslere straffes. Det er kjekt å ha en jobb; det er så vanskelig å betale regningene ellers.

 • N.N 14.12.2016 22.03.21

  Doktor proktor: Det er legene som skal gå til ledelsen og si hvor skoen trykker men det tør dere ikke. Det er kun en lege som har stått virkelig opp for sine pasienter og hun er Polsk og jobber i Kristiansund. Dere andre er så livredde for karrieren at dere er villig til og ofre det meste. Det er en skam for den norske legestandaren at en utlandsk lege må fronte det du og dine norske kollega skulle ha gjordt for mange år siden.

 • Doktor Proktor 14.12.2016 21.23.30

  Til Lise Askvik: Så lenge samme folk som stod bak at en fikk presset gjennom tidligere rekonstruksjon av bryster på bekostning av barn med leppe-ganespalte er sentrale, da kan dere ser langt etter min støtte.

 • lege 14.12.2016 18.33.46

  Jeg har selv bidratt med min stemme og fått andre til å gjøre det samme- for å få dannet helsepartiet. Jeg håper det vil være spiren til en motvekt mot en byråkratisert, merkantilisert og jussifisert helsetjeneste! God jul og lykke til med Helsepartiet. Takk for innsatsen til Lise Askvik!

 • Lise Askvik 14.12.2016 17.53.00

  Når skal myndigheter, adm og ledelse se skriften på veggen? Det skjer i stadig flere land: Avstandene mellom gulvet og ledersjiktet er nå så skrikende stort at virkelighetsbeskrivelslen avviker med 180 grader. Vi fortviler fordi rett blir galt og galt blir rett. Når myndighetene ikke lengre er lydhøre for fagfolks argumenter, innsikt og innestemmer, blir det nødvendig med mer høyrøstede grep. Demokratiets virkemiddel: Vi har samlet 5000 signaturer på tre måneder, og registrerer Helsepartiet nå før jul. Med all den folkelige og faglige støtten vi kan demme opp, skal vi være med å løfte kravet om grunnleggende systemendringer -og en ny og helt nødvendig lojalitet og forankring i pasientenes behov. Og for et arbeidsmiljø som tilrettelegger for at helsefagfolk skal få gjort jobbene sine. Det er ikke sikkert vi får til en revolusjon, men fint lite vil endres dersom ingen forsøker - virkelig prøver. Så bli med! Dette kan ikke fortsette lenger. Mer info på www.helsepartiet.

 • N:n 14.12.2016 15.49.39

  Dåkke for hente inn at Kvinnsland og rydde opp etter seg. Med et slikt styre i årevis er det ikke rart det gikk til helv.........

 • lege 14.12.2016 13.18.32

  Ved å nedbemanne i ledelsen og administrasjonen, samt redusere styregodtgjørelser vil en jo spare noen kroner, og dette går heller ikke ut over pasientene. Hvis en i tillegg minst halverer konsulent-bruken og honorarene der vil det monne endel.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: