Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VEKTTAP ETTER OPERASJON: Operasjonsmetoden gastrisk bypass gir fem år etter operasjon i gjennomsnitt en reduksjon av KMI på 13-15 poeng sammenlignet med utgangspunktet før kirurgi. Illustrasjonsfoto: Arkiv

VEKTTAP ETTER OPERASJON: Operasjonsmetoden gastrisk bypass gir fem år etter operasjon i gjennomsnitt en reduksjon av KMI på 13-15 poeng sammenlignet med utgangspunktet før kirurgi. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Gunstig effekt av fedmeoperasjon etter 10 år

Langt færre fedmeopererte har følgesykdommer som diabetes og høyt blodtrykk ti år etter operasjonen.

Annons:

Det viser norske data fra en prospektive studie av 203 pasienter som ble operert med gastrisk bypass i perioden 2004-2006.

På kirurgisk høstmøte nylig presenterte førsteforfatter Monica Chahal-Kummen prelimenære data fra 52 av 93 fedmeopererte pasienter som så langt har møtt til innkalt 10-årskontroll.

Færre med høyt blodtrykk
Ved ti års oppfølging finner forskerne at operasjon fortsatt har god effekt på både vektnedgang og på følgesykdommer.

Syv av ti hadde ugunstige lipidverdier (dyslipidemi), som høyt kolesterol, før de ble operert, mens det samme gjaldt 46 prosent ti år etter inngrepet.

Mens halvparten av pasientene hadde høyt blodtrykk før operasjon, gjaldt dette bare 8 prosent ti år etter fedmeoperasjonen.

Før operasjon hadde én av fire type 2 diabetes. Etter operasjon hadde 9 av 13 med type 2 diabetes ikke lenger diabetes. Forekomsten av diabetes etter operasjon for hele gruppen var på 10 prosent.

Fortsatt høy KMI
Ti år etter operasjon hadde de fedmeopererte personene hatt et totalt vekttap på 22 prosent i forhold til vekt og kroppsmasseindeks før operasjon og et tap av overvekt på 48 prosent.

En fjerdedel av pasientene hadde ved tiårskontrollen en kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller mer og nær 30 prosent hadde KMI på 40 eller høyere. Sisteforfatter av studien, gastrokirurg og overlege Tom Mala ved Oslo universitetssykehus Aker, synes ikke det er overraskende.

– KMI etter ti år vil være avhengig av utgangsvekten. Vi vet at denne typen operasjon, gastrisk bypass, fem år etter operasjonen gir i gjennomsnitt en reduksjon av KMI på 13-15 poeng sammenlignet med utgangspunktet. Hvis pasienter har en KMI på nærmere 50 før operasjon, er det ikke så overraskende at de ikke er blitt slankere ti år senere, sier Tom Mala til Dagens Medisin.

Må informeres
– Det interessante her er at dette må pasientene vite om på forhånd. Så må vi i fagmiljøene diskutere om gastrisk bypass er den rette metoden for de største pasientene dersom målet er et vekttap tilsvarende en KMI på under 30.

Mala understreker at selv om en del fedmeopererte fortsatt oppfyller kriteriene for fedme ti år etter operasjon, har operasjon gunstig effekt på følgesykdommer.

– Vi ser at forekomsten av fedmerelatert tilleggssykdommer, som diabetes, hypertensjon og dyslipidemi, er vedvarende redusert i denne studiegruppen som helhet.

Flere ute av jobb
Ved 10-årskontrollen var 60 prosent av pasientene uføretrygdet, sykmeldt eller mottok arbeidsavklaringspenger. Denne andelen hadde økt fra 40 prosent før operasjon.

– Hvordan forklarer dere det?

– Dette er foreløpige resultater fra en større studie, og hittil er antallet pasienter veldig lavt. Så det er for tidlig å tolke disse funnene, svarer Mala.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!