Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
BER OM PAKKE: - Regjeringen bør signalisere at den vil stille opp med rause pakker til sykehusene som vil starte prosjekter for å kutte køene, mener Torgeir Micaelsen (Ap).

– Parallelle virkeligheter i sykehusene

Partene har forskjellig faktaopplevelse og mistror hverandre, fastslår Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen.

Publisert: 2016-10-25 — 11.01

– Når det oppstår «parallelle virkeligheter» i sykehusene, har vi et problem,  skriver Torgeir Micaelsen i sin blogg.

– Partene har forskjellig faktaopplevelse og mistror hverandre. På politisk side er regjeringen opptatt av å legge frem tall og statistikk som viser at tilstanden ved norske sykehus er utmerket. Fra andre aktører – inkludert deler av Legeforeningen – er bildet det motsatte: Sykehusene styres med «New Public Management» og «Hard HR», og det er pasientene som er taperne når «pengene rår», sies det.

Micaelsen mener det samme gjelder diskusjonen om selve streikegrunnlaget:

– Akademikerne viser til erfaringene ved enkeltsykehus og fremholder dette som et skrekkeksempel. Arbeidsgiversiden melder tilbake at påstandene er grunnløse.

 – Første bud når tillit skal bygges, er å bli enige om hva man er uenige om. Og virkelighetsbeskrivelsen må i størst mulig grad bli omforent. Slikt arbeid tar ofte tid. Og man må ha dialog. Det er godt sagt at vi skriver oss fra hverandre og snakker oss sammen, skriver Micaelsen, som mener Regjeringen må utvise større åpenhet om forholdene helsepersonell jobber under, framholder Micaelsen.

 – Dette gjelder kvalitetstall og reelle ventetidstall. Vi trenger også mer edruelighet med presentasjon av egne budsjett-tall. I de siste årenes statsbudsjett har regjeringen brukt uttrykket «største budsjetterte aktivitetsvekst i sykehusene» i alle sine pressemeldinger. Stikkordet er «budsjetterte». De har jo ikke vært villig til å betale for økt aktivitet. Mye av dette har måtte skje gjennom økt effektivisering og innsatsstyrt finansiering.

– Jeg er selvsagt ikke mot økt produktivitet, men jeg er mot at en regjering påstår det er egen fortreffelighet, ikke omstilling gjennomført av sykehusene selv, som er årsaken til at resultatene oppstår, skriver han,

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Eldre lege 29.10.2016 00.25.09

  Mye har forandret seg til det verre under foretakene. Før var sykehusdirektørene stolte av sykehuset og arbeidet for pasientene. Nå bryr de seg lite og det er vi på gulvet som må beskytte pasientene mot makten som vil ødelegge. Våre tilretteleggere er borte. Det dukker opp flere stillinger over oss med folk som beslutter uten å ta ansvar. Mange pasienter må betale dyrt for dette. Men det glattes over problemene. Vi tok opp ulik virkelighet under ap regjeringen. Da lyttet dere ikke, men det gjorde bent. Nå lytter ikke bent og galskapen fortsetter.

 • Er Bent Høie inhabil ? 27.10.2016 07.58.54

  Er helseminister Bent Høie så god venn med direktør i Helse Vest, og styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, at han er inhabil i alle saker som gjelder helseforetakene ? Dette må frem i lyset.

 • sykehuslege 26.10.2016 22.05.00

  En gang lege - alltid lege? Når man har investert så mye tid, gjennom så mange år, alt man har lært... Ikke så lett å bare legge det fra seg og finne på noe annet å gjøre? Hvilke andre jobbmuligheter er det når man har jobbet et tiår eller to i helsevesenet.... ?

 • lege 25.10.2016 21.52.56

  Til ung lege: Godt å høre at du ikke har gitt opp. Det har mange av oss andre noe eldre gjort. Vi jobber privat. Vi har ikke så lang yrkesaktiv tid igjen til at vi vil satse på at kloke politikere igjen tar styringen i helsvesenet. Kanskje du som er ung vil oppleve det. Jeg håper, men tviler.

 • Ung lege 25.10.2016 21.20.40

  Til lege. Jeg har lest artikelen fra 2013. Den har svekket min tro på vårt politiske system. Jeg er også veldig usikker på om jeg har en fremtid som lege i det offentlige helsevesenet. Jeg er også bekymret for den dagen jeg eller mine pårørende trenger hjelp fra helsevesenet. Jeg er også sliten av å leve i en fryktkultur, hvor trusler, uro og represalier er en del av hverdagen. Jeg er imidlertid ikke klar for å gi opp enda. Jeg tror også en en målrettet og konsekvent holding fra legeforeningen vil kunne føre til possitiv endring på sikt. Det er også gledelig at AP endelig har begynnt å distanserer seg tanken om å drive sykehus som "liksom butikk".

 • lege tre 25.10.2016 21.11.00

  Michaelsen har flere ganger kritisert politikere og også egen regjering (de overdrevne tallene på nye sykehjemsplasser). Men det er et problem at både Høyre og Arbeiderpartiet ikke tar styring med helseforetakene, men jatter med. Det er riktig at det tar tid å bygge opp tillit, det tok noen få år å ødelegge den.

 • Ondartet kreftsvulst 25.10.2016 19.37.21

  Bratten og Herlof Nilssen er nok allerede omplassert. Det er snakk om tidsspørsmål. Avsløring av en slik forakt for tillitsvalgte, i radiointervjuet, blir aldri glemt. Forholdet arbeidstaker / arbeidsgiver for leger i sykehus, er blitt en ondartet kreftsvulst. Da bruker behandlingen å være smertefull. Å finne et smutthull i tariffavtalen, til å svekke arbeidstakernes rettigheter, er aldri smart.

 • lege 25.10.2016 19.29.27

  Til ung lege: les Rune Slagstad sin artikkel; Helsefeltets strateger. Søk via Tidsskriftet, så vil du forstå dagens status og fraværende politikere.

 • Ung lege 25.10.2016 18.45.35

  Det er rimelig åpenbart at Bratten ønsker mer makt til sykehusledelsen, på bekostning av profesjonene. Dette gjelder arbeidsplanleggingen, men gjelder det også det det faglige? Det virker som hun oppriktig tror at en ledelse uten faglig bakgrunn har ansvaret for pasientbehandlingen. Det er klart at sykehusledelsen har ansvar for å legge til rette for at de ansatte på en god måte kan påta seg det individuelle ansvaret vi selvfølgelig har for behandlingen vi yter. Men det virker åpenbart at Bratten på ingen måte ser på sykehusledelse som tilrettelegging av dette. Hun gjør seg heller til eksponent for en autoritær ledelsesstil, der de ansatte kan overkjøres og har og innrette seg etter befalinger fra ledere uten forankring i helsefag. Dette er en absurd og farlig utvikling, som helsevesenet og samfunnet ikke er tjent med. Det burde være tydelig for helseministeren at Bratten ikke er personlig egnet for sin stilling.

 • Ung lege 25.10.2016 18.44.59

  I Ledertrøya er ikke på deling skriver Bratten: I sykehusene streiket Legeforeningen for, det de selv omtaler som et absolutt krav om å få inn en ny bestemmelse i tariffavtalen om hvordan arbeidstiden skal organiseres. Spekter har derimot ikke krevd noen endringer i tariffavtalen i år. Legeforeningens krav vil medføre at det er de tillitsvalgte som skal ha siste ordet når en turnus skal settes opp. Det er selvsagt utenkelig. Det er arbeidsgiver, sykehusledelsen, som har ansvar for pasientbehandlingen og for arbeidsmiljøet og belastningen på den enkelte lege. Da må arbeidsgiver ha siste ordet.

 • Overlege 25.10.2016 15.49.33

  Det er helt umulig å kjenne seg igjen i retorikken til Spekter. Innlegget til AK Bratten 21.10 "Ledertrøya er ikke på deling". bare sementerer inntrykket. Forslår at alle intresserte i konflikten leser det. Her presterer hun å tilegne seg argumentene til legeforeningen ( ja, faktisk). Vil ikke høre og ønsker ikk forstå. Jeg har jobbet nesten 20 år på sykehus. Alle VET at hvor lite ansvar ledere og ikke minst sykehusdirektører har tatt for arbeidsmiljøet til leger. Bedring har kun kommet gjennom kamp, medieoppslag samt pålegg fra tilsynsmyndighet og lovgivning. Ingen sykehusleger som jeg kjenner TROR på forsikringene til Spekter, Alt snakk om ledelsesansvar og at arbeidsmiljøet for leger er for viktig til at tillitsvalgte skal ha del i arbeidsplanleggingen er kun vikarierende motiver for; 1. Mer kontroll på lege gruppen ( ut med tillitsvalgte). 2. Økonomisk incentiver fra arbeidsgiver. Jeg har ingen tro på at dette vil roe seg med det første.

 • Endelig, offensiv holdning ! 25.10.2016 15.47.34

  Endelig, en med "helse-makt", med en offensiv holdning i denne saken. En som ikke skygger unna ansvar. En som forstår at her må man gå grundig til verks. Men, siden Ap satte i gang, som i sin tid var tvingende nødvendig, Foretaksmodellen, er det Ap sitt ansvar å rydde opp etter seg også. Hvis det blir rotete, skal man rydde etter seg. Dette inngår i barneoppdragelsen på mine kanter av landet.

 • N:N 25.10.2016 14.46.50

  Uhyggen har satt seg i koridorene en får den aldri vekk før en skifter ut heile kostebinderiet og det blir ikke lett.

 • sykehuslege 25.10.2016 13.03.34

  Sitat Michaelsen: "Første bud når tillit skal bygges, er å bli enige om hva man er uenige om. Og virkelighetsbeskrivelsen må i størst mulig grad bli omforent. Slikt arbeid tar ofte tid. Og man må ha dialog. Det er godt sagt at vi skriver oss fra hverandre og snakker oss sammen." Hva er vår erfaring? Jo, arbeidsgiver lyger, skjuler, omformulerer, omdefinerer og adresserer ikke problemene. Arbeidsgiver vet ikke engang hva tillit er (jfr Brattens svar på spørsmål om tillitskrise). Å drifte store organisasjoner uten å ha noe forhold til tillit, ærlighet, sannferdighet og uten omtanke for pasienter og ansatte, det er ødeleggende.

 • Feil 25.10.2016 12.45.10

  Ja, snakker man ikke sant.... http://www.dagensmedisin.no/blogger/torgeir-micaelsen/2016/10/24/tillitsbristen-i-sykehusene-krever-lederskap/ .... Rekker ikke tilliten langt.... https://yngreleger.no/artikkel/lang-natts-ferd-mot-dag ....

 • Ung legr 25.10.2016 12.40.44

  – Tillitsvalgte mener tillitskrisen i norske sykehus bare vil fortsette. Hvordan ser du på det? – Jeg forstår ikke spørsmålet, dette har ikke noe med tillit å gjøre. Denne gangen sa arbeidsgiver nei til et krav fra Legeforeningen, mener Legeforeningen at de ikke har tillit til en arbeidsgiver som sier nei? Streik er tungt og vanskelig, men når streiken er ferdig går man videre og ser fremover, sier Bratten.

 • Lege 25.10.2016 11.21.15

  Første bud når tillit skal bygges er å snakke sant. Det første Høie må gjøre er å instruere Spekter og sykehusdirketørene til å snakke sant. Så må han raskt skifte ut de som ikke klarer dette. Men selv om han klarer dette vil det ta svært lang tid å gjenvinne den tapte tilliten mellom arbeidsgiver og legene.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!