Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
MANER TIL SAMARBEID: Helseminister Bent Høie ber alle ansatte og ledere ved norske sykehus om å bidra til konstruktivt samarbeid etter at streiken er over. Arkivfoto: Vidar Sandnes

– Jeg vil styrke tilliten mellom ledere og ansatte

Helseminister Bent Høie har en klar oppfordring til alle ledere og ansatte i sykehusene etter at streiken er over.

Publisert: 2016-10-20 — 12.02

«En arbeidskonflikt og effekten av den kan ofte være vanskelig. Jeg ser at det er en krevende situasjon med sterke synspunkter og meninger, men på vegne av pasientene er jeg glad for at sykehusene er i full drift igjen. Nå er det viktig at alle ledere og ansatte i sykehusene bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid», skriver helseminister Bent Høie i et innlegg på Dagens Medisin etter at den historisk lange sykehusstreiken er over.

Han presiserer at han verken kan eller ønsker å ta stilling til partenes krav eller begrunnelse i denne konflikten. Det er nå opp til Rikslønnsnemnda å fatte en kjennelse, men som Dagens Medisin tidligere har skrevet kan det gå lang tid før løsningen er klar.

– Ikke tatt stilling til arbeidsplan
«Fordi konflikten ennå ikke er avsluttet, verken kan eller vil jeg uttale meg i noen retning som kan tolkes til å påvirke Rikslønnsnemndas avgjørelse», skriver Høie.

Under konflikten har Spekter hevdet at Høie og regjeringen har stilt krav til sykehusene som medfører at Spekter ikke kunne godta Akademikernes krav i meklingen.

«Alle krav jeg stiller til helsetjenesten gjennom lover, oppdragsdokument og andre styringsdokumenter er satt for å skape pasientens helsetjeneste og god og effektiv drift i sykehusene. Det er de regionale helseforetakene sitt ansvar å sørge for at sykehusene oppfyller disse kravene. I mine krav til de regionale helseforetakene har jeg ikke tatt stilling til forskjellige arbeidstidsplaner. Det er partenes ansvar å bli enige om ordninger som støtter disse målene og ivaretar både pasientenes og de ansattes behov», skriver Høie.

Oppe i spørretimen
Selv om han ikke tar stilling til konflikten, sier Høie at han vil engasjere seg i arbeidsmiljø.

«Jeg vil styrke tilliten mellom ledere og ansatte i sykehusene. Vi skal ha et arbeidsmiljø i sykehusene som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. Det skal være en god meldekultur som bidrar til utvikling, læring og god pasientsikkerhet, og med stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring», sier Høie.

Også i spørretimen i Stortinget i går var sykehuskonflikten tema. Kjersti Toppe (Sp) spurte Høie hva regjeringen konkret vil gjøre for å løse opp i tillitskrisen som konflikten er et resultat av.

Tillitskrise kan ikke løses med tvang
Kjersti Toppe (Sp)

– Som jeg tidligere har sagt vil helseregionene i neste uke gi en orientering om hvordan de har fulgt opp de kravene jeg har stilt så langt. Jeg vil deretter ta stilling til om det er behov for å stille ytterligere krav om nye tiltak, svarte Høie.

– Kan ikke løse tillitskrise med tvang
– Dette er ikke en hvilken som helst arbeidskonflikt, det handler ikke om lønn, men prinsipper. Man kan løse streik med tvungen lønnsnemnd, men tillitskrise kan ikke løses med tvang. Spørsmålet mitt er om statsråden generelt kan si om han mener arbeidstid er et individuelt anliggende, eller om han vil arbeide for et helsevesen der arbeidstid blir regulert gjennom lov og forskrift slik at helsearbeiderne sikres et kollektivt vern?, spurte Toppe.

– Selvfølgelig skal arbeidstid i sykehus, som alle andre sektorer i Norge, være regulert gjennom lov, forskrift og tariffavtale. Det er nettopp det man har valgt som den norske modellen. Vi har rammer som stortinget bestemmer, mens arbeidstakerorganisasjoner kan avtale andre regler og unntak med arbeidsgiver. Det er veldig viktig at det er et spørsmål nettopp mellom disse partene. Hvis man som politisk myndighet går inn og blander seg i forhandlingene om tariffavtalen hadde vi ødelagt det vi alle opplever som en viktig del av den norske modellen, sier Høie.

– Krevende situasjon
Høie anerkjenner at det er en utfordring med manglende tillit og åpenhetskultur ved norske sykehus.

– Denne diskusjon har ikke oppstått under og i etterkant av denne konflikten, men vært tema over tid. Det er en av grunnene til at jeg, lenge før det var kjent at det ble konflikt til årets tariffoppgjør, ga et konkret oppdrag til helseregionene på dette området. Vi har en utfordring knyttet til åpenhetskultur og ledelse ved sykehusene våre. Det er en utfordring jeg anerkjenner og har satt i gang et arbeid knyttet til. Det er krevende når vi fortsatt formelt er i konfliktsituasjon å håndtere dette langsiktig uten å blande meg inn i en rettmessig konflikt mellom to parter i arbeidslivet, sier Høie.

Relaterte saker
Streike-løsning trolig ikke klar før neste år
– Fare for uforsvarlig tilbud i lang tid

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Unnlege 24.10.2016 20.08.36

  Bent - skal vi ta deg på alvor, må du bytte ut toppledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Ung lege 22.10.2016 18.35.01

  Så han vil fremme tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstagere med å love at han vil fortsette å sitte stille i båten og ikke blande seg i konflikten. Han uttrykker imidlertid glede over at arbeisministeren har avbrutt streiken. En streik som ble avbrutt med nemd, fordi Spekter hadde som strategi å ikke søke dispensasjoner. Rimelig passiv lederstrategi spør du meg. Man skulle tro han har lest Helsvesenes strateger av R. Slagstad som en slags manual for god helseledelse. Ministeren har i alle fall ikke min tillit. Jeg forventer at legeforeningen ikke letter trykket i denne saken. Jeg aksepterer ingen kompromiss. Den politiske belstningen med streik ved hvert eneste fremtidige oppgjør vil uansett merkes etterhvert. Personlig jobber jeg ikke mer gratis overtid, tar ingen vakanser med mindre jeg blir beordrett, og kommer til å si opp Uta straks jeg får noe lengre en ett kortvarig vikariat. Vi kommer ikke til å få gjennomslag for våre rettigheter pga nåde.

 • Lege R 22.10.2016 15.00.15

  ...og da manger det bare at Helseforetakene forteller at de vil styrke tilliten mellom politikere og velgere?

 • Stephen 21.10.2016 19.49.24

  Vi får da se hvilket signal som kommer med forslag til ny lov på området.

 • Lege 21.10.2016 19.13.12

  Det fremstår uklart hvordan Høie har tenkt å bidra til et bedre tillitsforhold. Det fremstår i det hele tatt uklart om Høie er i stand til å levere på ett eneste område, annet enn med fagre ord.

 • Rolf Kirschner 21.10.2016 14.34.13

  Dessverre tegnes bildet av en statsråd som er helt annerledes i posisjon enn han var i opposisjon tydeliger og tydeligere- synd!

 • Per Anders Øvretveit 21.10.2016 05.59.21

  Spekter har funne eit smutthull i loven og no skal de bruke dette til å tyne de svakeste legane. Det inngir ikkje tillit.

 • Maria Tjåland Ødegård 20.10.2016 23.24.27

  Det hele koker ned til dette ene: "Primum non nocere-first do no harm". Den Hippokratiske ed. Det finnes ikke noe vondere i ett legeliv enn å skade ett medmenneske. Det er derfor vi leser, jobber mye, drar på kurs og deler mest mulig med hverandre. Redselen for å gjøre skade er stor. Vi trenger å være modige, vi trenger selvtillit og vi trenger samholdet. Vi vet veldig godt hvem av oss som tåler påkjenningen når det er behov for ekstra innsats. Ikke alle er i samme livssituasjon. Opplevde kalenderplaner ved norske sykehus gjør oss motløse, mer enn dere vil vite.

 • lege1 20.10.2016 22.04.16

  Ening med Akademiker. Skal tilliten styrkes er det en forutsetning at det er noe igjen. Det eneste gjenværende etter omfattende og langvarig traume er et komplekst regionalt smertesyndrom. Vanskelig å behandle er det også...

 • sykehuslege 20.10.2016 21.17.59

  Akademiker sier det godt lengre ned, egentlig ikke mer å tilføye, du kom sent Høie, sent og tomhendt

 • ovl 20.10.2016 14.20.21

  Hør hør Akademiker!

 • lege 20.10.2016 13.46.54

  Akademiker: Svært godt skrevet.

 • Akademiker 20.10.2016 13.42.40

  Neivel, du har ikke stilt krav om nye planer Høie, men du har krevd effektivisering og kortere køer og gitt toppledelsen tillit til å løse det sånn de vil, på billigst mulig måte. Du har ønsket deg gode tall som du kan vise folket for du har jo lovet "løft" og kortere helsekøer? Men du har ikke involvert deg i hvordan hf'ene har gått frem for å gi deg disse tallene. De har brukt skattepengene våre på konsulenter fremfor fagfolk, som de tror kan effektivisere utøving av et yrke de kan svært lite om ved hjelp av fabrikkinspirerte modeller for effektivisering og registrering. Du støtter bygging av et storsykehus på Gaustad som vil ta enda mer av sykehusbudsjettet. Og du ønsker å fjerne utdanningskrav/undervisning leger i utdanning nå har og gi hf'ene ansvar for å styre dette, mens du samtidig sier at det ikke betyr at utdanning skal fjernes og at du har tillit til at hf'ene forvalter dette på en god måte. Vi savner at du tar ansvar og at du hører på fagfolkene som utfører jobben høie.

 • Lege 20.10.2016 13.07.54

  Til Høie: Punkt 1 - Forny verdigrunnlaget som styrer Helseforetaksmodellen hva gjelder hvordan en behandler mennesker i et norsk arbeidsliv. Og hvor går egentlig balansen mellom kvantitet og kvalitet? Og ikke minst hvordan behandles pasientene? Det er ikke god pasientbehandling å skrive ut tidlig for å tjene penger på å få dem innlagt 1-5 dager etter. Punkt 2 - Om ikke punkt 1 lar seg gjøre avvikle AML. Punkt 3 - Om ikke punkt 1 eller 2 er ønskelig fra Regjeringen og Helsedepartementet, så kan en forsøke å følge lovgivning som tilsier at en ikke kan ha avtaler utenfor tariffavtalen uten enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som er essensen i konflikten om foreslåtte planer utenfor AML.

 • Lege P 20.10.2016 12.58.08

  Til Helseminister Høie: Sitat fra artikkelen: "«Jeg vil styrke tilliten mellom ledere og ansatte i sykehusene. Vi skal ha et arbeidsmiljø i sykehusene som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. Det skal være en god meldekultur som bidrar til utvikling, læring og god pasientsikkerhet, og med stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring», sier Høie." Du har allerede mistet 3 år. Du har, i likhet med andre helseministre, sagt du har tillit til helseforetakene både når du har hatt grunn for det, men dessverre også når du burde undersøkt og uttalt deg svært kritisk til nettopp Helseforetakene.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!