Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TYDELIG NEI: Helseminister Bent Høie (H) var usedvanlig hardslående da han tok Legemiddelindustriens forslag av dage torsdag formiddag, ved åpningen av prioriteringskonferansen Helse i Utvikling 2016.

TYDELIG NEI: Helseminister Bent Høie (H) var usedvanlig hardslående da han tok Legemiddelindustriens forslag av dage torsdag formiddag, ved åpningen av prioriteringskonferansen Helse i Utvikling 2016. Foto: Anne Grete Storvik

Slakter forslag om legemiddelfinansiering

Helseminister Bent Høie (H) vender tommelen ned for Legemiddelindustriens forslag om midlertidig finansiering av legemidler.

Annons:

OSLO/Radisson Plaza (Dagens Medisin):  Legemiddelindustrien (LMI) har tatt til orde for systematisk bruk av midlertidig finansiering av legemidler og metoder som ligger i vurderingsløypa før de blir, eller ikke blir, besluttet tatt i bruk ved norske sykehus.

– Vil gi ulikhet
Det er Beslutningsforum som avgjør om en ny medisin kan tas i bruk i Norge, og før forumet har tatt sin beslutning, kan medisinen ikke brukes.

Derfor har LMI foreslått at det enkelte helseforetaket betaler prisen som legemiddelfirmaet setter, i denne fasen frem til avgjørelse, en såkalt "avtalebasert løsning" mellom myndighetene og leverandørene 

– Dette kan umiddelbart høres ut som en tilforlatelig ide, sa helseminister Bent Høie (H) da han innledet under prioriteringskonferansen Helse i utvikling 2016 torsdag.

– Men - dagens måte gir trygghet for at når en ny medisin eller metode får ja, så tas den i bruk over alt. Det er ingen risiko for at det blir ulikt tilbud i landet, sa Høie, som også tidligere har avvist LMIs forslag om et medisinfond.

– Forslaget fra industrien innebærer at et legemiddel blir tatt i bruk for en stor andel av aktuelle pasienter, og man kan tenke seg hvor vanskelig det blir for Beslutningsforum å si nei da.

– Svekker forhandlingsmuligheten
Modellen svekker dessuten statens mulighet til å forhandle med industrien om urimelige priser, mener Høie:

– Da er konsekvensen at pengene brukes unødvendig på et område der man kunne brukt penger på annen behandling.

– Og pasienter som starter behandlingen før medisinen får nei i Beslutningsforum, får fortsette med den, mens de som kommer i behandling etter et nei, ikke vil få den.

– Forslaget bidrar ikke til rask tilgang til legemidler. Det bidrar ikke til pasientens helsetjeneste, fastslo Høie.

Rabatter med tilbakevirkende kraft


 • Leverandøren forplikte seg til å tilbakebetale de rabattene som man etter hvert forhandler seg fram til, heter det i forslaget.

 • Dermed kan helseforetakene ta legemidlene i bruk tidligere med visshet om at de vil få tilbakebetalt differansen mellom maksimalpris og avtalepris. Sier Beslutningsforum nei, vil leverandørene ha forpliktet seg til å betale en forhåndsdefinert rabattsats for de legemidlene som har blitt brukt mens Beslutningsforum behandlet saken, heter det i forslaget.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Thomas K Kilvær 17.10.2016 21.43.14

  LMI kunne lagt seg på en linje hvor nye medikamenter blir gjort tilgjengelig vederlagsfritt fram til beslutning foreligger.

 • Meg 14.10.2016 08.44.17

  Det offentlige helsevesenet bør nedlegges.

 • Arne Stenrud Berg 13.10.2016 16.57.58

  Myndighetene har valgt en forhandlingsstrategi som medfører systematisk forsinkelse i innføring av nye medikamenter. Dette er dypt fortvilende for kreftpasienter med rask sykdomsutvikling som ikke har tid til å vente. Det bør være et mål å finne løsninger som medfører at medikamentene kan tas i bruk uten at forhandlingsposisjonen til myndighetene svekkes. Forslaget med tilbakebetaling er konstruktivt og realistisk. Myndighetene viser dessverre ingen vilje til dialog.

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!