Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ungarn-studenter må få autorisasjon

Vi har et sårt behov for å få ned ventelistene i psykisk helsevern – raskest mulig. Denne situasjonen kan ikke aksepteres. Finn en løsning umiddelbart, på samme vis som med Polen-studentene!

Annons:

Innlegg: Kjell O. Skavdal, spesialist i revmatologi og tidligere utenlandsstudent fra Universitetet i Bonn,Tyskland. Har vært overlege ved Betanien Hospital i Skien og overlege ved Nav i Vestfold

HER HAR VI en stor mangel på psykologer i Norge, og så kommer det en utrolig nyhet i Kveldsnytt på NRK mandag kveld: Norske psykologistudenter i Ungarn som tidligere har fått godkjent sin utdanning som likeverdig med den i Norge, blir nå nektet autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sto tydelig ubekvem med situasjonen frem på TV og gjorde et forsøk på forklaring. Denne er svak og ubegrunnet.

FORTVILT SITUASJON. Hovedforskjellen ligger i studiets lengde, fem år i Ungarn og seks år i Norge, får vi forklart. Inntil nå har norsk autorisasjon blitt gitt, men plutselig godkjennes den ikke lenger – til stor fortvilelse for de studentene det gjelder.

Også styremedlem Arne Holte i Psykologiforbundet står frem og sier at utdanningen er utmerket. Mange psykologer arbeider i norske institusjoner og fungerer godt til beste for sine pasienter.

Vi vet at behovet for psykologhjelp er stort, og det ligner ingen ting nå å komme med brå bestemmelser og tre dem ned over hodene til ferdig utdannede psykologer.

TA GREP! Vi hadde nylig en tilsvarende situasjon med medisinstudenter fra Polen. Deres utdanning sto i fare for ikke å bli godkjent. Men helsemyndighetene i Norge og Polen fant frem til en praktisk ordning for studentene og et godkjenningsgrunnlag.

Nå må avdelingsdirektør Anne Ferseth ta initiativ til en overgangsordning. Alternativt oppfordrer jeg helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å instruere SAFH. Situasjonen kan ikke aksepteres. Finn en løsning umiddelbart, på samme vis som med Polen-studentene. Vi har et sårt behov for å få ned ventelistene i psykisk helsevern – så raskt som mulig.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

 • Olelege 28.10.2016 22.30.48

  Til deg under her som nevner kvalitetsforskjell : Når man jobber på lisens er man på "turnusår" og skal ikke vurderes på lik linje med nyutdannet profesjonsutdannede. Det er jo hele poenget med lisensordningen. Så hvis du ikke har fått det med deg, så er det en ganske stor misforståelse hos deg som veileder. Det heter at lisenspsykologen ETTER endt lisensperiode skal fungere på lik linje som en nyutdannet profesjonsutdannet psykolog.

 • A.kj 27.10.2016 20.25.19

  Så psykologer er altså den eneste yrkesgruppen i helsevesenet som ikke kan akseptere andre enn sine "egne"!? Latterlig..

 • Lars Henrik Myklebust 06.10.2016 23.49.44

  Jeg hsr veiledet en rekke psykologer, både fra norske universiteter og de fra andre land som Sverige og Danmark. Mitt klare inntrykk er at kvaliteten er veldig ulik. Psykologer fra norske universiteter er ofte imponerende bra, mens de som jobber på lisens - med samme lønn - er VELDIG ujevne, og mange holdet et tildels uforsvarlig lavt kompetansenivå. DET er det virkelige problemet her.

 • Irmelin Hovland-Hegg 05.10.2016 18.12.24

  Jeg er altså en av de som p.t studerer MA klinisk psykologi ved ELTE, fra tidligere er jeg utdannet psyk.spl med MA i psykisk helse. I all den tid jeg har arbeidet i psykisk helsevern (14 år), har jeg arbeidet med kollegaer med psykologutdanning fra andre land, inkludert Ungarn. Jeg kan ikke si at jeg har notert meg at psykologer utdannet i Norge er bedre i yrkesutøvelsen enn psykologer utdannet i andre land. Enten man har en Norsk 6 årig profesjonsutdanning eller er på linsens, synes det for meg som en fellesnevner er ønske om å hjelpe mennesker, ydmykhet for oppgaven og at majoriteten kjenner på det ansvaret det er å forholde seg til mennesker med alvorlige og komplisterte tilstander.

 • Anders Lillevik Thorsen 05.10.2016 11.40.07

  Hei Oscar. Jeg tror ikke at psykologer utdannet i Norge får bedre resultater enn de i utlandet, men dette er såvidt jeg vet ikke undersøkt. Det jeg syntes var problematisk var eksplosjonen av antall studieplasser og norske studenter ved ELTE, der jeg antar at de fleste ønsket å dra hjem og bli psykologer i Norge. Dersom utviklingen hadde holdt seg kunne det betydd at en betydelig andel ferske psykologer kommer med lite klinisk praksis fra en utdanning uten kvalitetssikring gjennom den nasjonale planen for profesjonsutdanningen. Min bekymring blir også forsterket ved at en del av disse fått svært kort lisenstid i Norge etter utdanningen (noen ned mot 6 mnder mens studenter fra Danmark ofte har 2 år). Utdanningen av psykologer er en samfunnsoppgave, en oppgave det bør stilles strenge krav til. Derfor er jeg glad SAK endte opp med en klar avgjørelse for ELTe-studente, selv om jeg tror vi begge synes dette er svært synd for de som har brukt tid og penger på utdanningen i Ungarn.

 • Tom 05.10.2016 08.58.46

  Kjell O. Skavdal, til info: SAFH finnes ikke lenger. Det ble erstattet med SAK i 2013, og ble en del av Helsedirektoratet fra og med 2016.

 • Oscar 04.10.2016 15.58.17

  Ander Lillevik Thorsen, jeg ser ikke problemt ditt. Det er ikke greit å være arrogant, det burde selv du som har studert psykologi vite, er det noen som helst empirisk støtte (igjen, du har studert psykologi) som sier at psykologer som har tatt utdanningen sin i Norge er på noen som helst måte bedre psykologer enn andre psykologer som har tatt utdanningen sin i utlandet, kom med empirisk bevis, så tror jeg at dine meninger er valide og signifikante.

 • Geir Åge Heggelund 04.10.2016 15.47.35

  Vi har rettet tittelen til Arne Holte. - mvh redaksjonen.

 • Anders Lillevik Thorsen 04.10.2016 14.44.24

  Til informasjon er Arne Holte IKKE visepresident i Norsk Psykologforening, men styremedlem i Psykologiforbundet. Det er samtidig i Psykologiforbundets medlemmers interesse at flere veier for å oppnå lisens som norsk psykolog åpnes, ettersom organisasjonen har profilert seg ved å ønske å åpne opp psykologtittelen for andre studier enn de norske profesjonsstudiene. Utover dette mener jeg at det er problematisk dersom vi kommer i den situasjonen at et utenlandsk universitetet (her ELTE) skulle utdanne en betydelig andel av fremtidens norske psykologer, noe som kan skje dersom deres studenter skulle bli innvilget lisens i dag. Ja visst har vi behov for flere psykologer, men å de facto outsource utdanningen er ikke veien å gå.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!