Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SKAPER USIKKERHET: – De nye kravene til førerkort innebærer en innskjerpelse på flere områder. Når det kommer slike endringer i regelverk, er det viktig for legene – og spesielt fastlegene – å få avklart problemstillinger som griper inn i mange pasienters hverdagsliv, sier Tom Sundar om responsen på kurset.

SKAPER USIKKERHET: – De nye kravene til førerkort innebærer en innskjerpelse på flere områder. Når det kommer slike endringer i regelverk, er det viktig for legene – og spesielt fastlegene – å få avklart problemstillinger som griper inn i mange pasienters hverdagsliv, sier Tom Sundar om responsen på kurset. Foto: Anne Grete Storvik

Leger valfarter til førerkortkurs

Arrangørene av primærmedisinsk uke (PMU) for leger melder om stor interesse for kurs i trafikkmedisin.

Annons:

– Interessen for PMUs dagskurs «Trafikkmedisin» har vært så stor at vi besluttet å duplisere kurset, melder Tom Sundar, som er leder for hovedkomiteen ved primærmedisinsk uke.
 
– Vi har sytti plasser i det opprinnelige kurset, og har nesten fylt det opp nå, tre uker før påmeldingsfristen.  I kursene vil det bli lagt stor vekt på kasuistikker, melder Sundar.
 
– De nye retningslinjene innebærer blant annet strengere krav knyttet til bruk av medisiner og spesielt B-preparater.


Nye helsekrav
Nye helsekrav til førerkort gjelder fra 1.oktober år.

Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege.


– Større usikkerhet hos legene
– De nye kravene til førerkort innebærer en innskjerpelse på flere områder. Når det kommer slike endringer i regelverk, er det viktig for legene – og spesielt fastlegene – å få avklart problemstillinger som griper inn i mange pasienters hverdagsliv, sier han.
 
Sundar forteller at det er praktiske kurs som tradisjonelt fylles raskt opp, for eksempel småkirurgi for allmennpraksis og allmennmedisinske prosedyrer. Ifølge ham er kurset praktisk rettet med kasuistikker, men likevel ikke så annerledes at det skulle tilsi en spesiell appell. Allikevel har interessen verdt overveldende.


– Ønsker avklaring
Interessen tror han kommer av at mange ønsker avklaring om hva de nye retningslinjene innebærer.
 
– Når du sitter sammen med en pasient i virkeligheten dukker det opp problemer knyttet til bruk av medisiner og potensielt bruk av rusmidler. Veilederne er ikke veldig praktisk orienterte, så kursene handler om å gjøre regelverket forståelig og operasjonaliserbart, sier han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!