Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Disse skal utrede regelverket for tvang

Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad leder det nyoppnevnte utvalget, hvor blant andre brukere og pårørende er representert.

Publisert: 2016-06-20 — 10.17 (Oppdatert: 2016-06-20 — 10.30)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I statsråd fredag 17. juni ble det vedtatt å gjøre endringer i lov om psykisk helsevern.

Les: Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

I statsråd oppnevnte regjeringen også et utvalg som skal se på regelverket for tvang i psykisk helsevern og foreslå endringer.

Utvalget blir ledet av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen. Dette er øvrige medlemmer av utvalget:

- Avdelingssjef Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter, Eid

- Psykologspesialist Tormod Stangeland, Bærum

- Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Hamar

- Seksjonsleder Bjørn Roar Vagle, Helse Stavanger, Klepp

- Spesialkonsulent Liv Drangsholt, Borgestadklinikken, Larvik

- Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, forskergruppen for barnerett, Universitetet i Tromsø, Porsgrunn

- Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist Arnhild Lauveng, Ahus. Lørenskog

- Rådmann i Sykkylven May Helen Molvær Grimstad, Ålesund

- Vernepleier Tommy Sjåfjell, A-larm, Asker 

- Forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede, Sola

- Fungerende fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse, Lørenskog

- Førsteamanuensis Vibeke Erichsen, Landsforeningen for pårørende inne psykiatri (LPP), Bergen

- Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom Adrian Johannes Lorentsson, Hamar

Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. september 2018.

Les også: – Vesentlig å involvere pårørende

Klarere regelverk
Helseminister Bent Høie ønsker en lovgivning som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov.

Utvalget skal se på hvordan regelverket kan gjøres klarere og mer samordnet. Det skal vurdere om all tvangsbruk skal reguleres i en felles lov, eller om det fortsatt bør være ulike regler for ulike grupper og diagnoser.

En av utvalgets viktige oppgaver er å vurdere om reglene må tilpasses barns og unges spesielle behov og rett til beskyttelse, heter det i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utvalget skal også se på om det er nødvendig med lovendringer for å sikre bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre tjenester, som for eksempel barnevernet.

Les mer om utvalgets mandat her.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Walter Keim 31.01.2020 20.38.34

  Høgskolelektor

  Vil Tvangslovutvalget ivareta Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang? http://wkeim.bplaced.net//files/Aapent_brev_tvangsutvalg.html

 • Walter Keim 10.09.2017 11.32.00

  Vil Tvangslovutvalget ivareta Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_tvangsutvalg.html

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!