Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORLENGES: Ett av forslagene til lovendring er å forlenge undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering fra tre til fem døgn. Illustrasjon: Colourbox

FORLENGES: Ett av forslagene til lovendring er å forlenge undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering fra tre til fem døgn. Illustrasjon: Colourbox

Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

Regjeringen foreslår flere endringer i lov om psykisk helsevern knyttet til bruk av tvang.

Annons:

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er målet å styrke selvbestemmelsen og bedre rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern. HOD viser til at det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

Dette er forslagene til lovendringer:

- Pasienter vil få fritt rettsråd uten behovsprøving og egenandel ved klage til fylkesmannen over vedtak om tvangsmedisinering og tvangsernæring.

- Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntaket er ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv og helse.

- Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang i etterkant sammen med behandlere. Hans eller hennes syn skal alltid journalføres.

- Hvis pasienten motsetter seg skjerming skal det alltid fattes vedtak før skjermingen iverksettes.

- Den som er faglig ansvarlig får plikt til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell før det fattes vedtak om tvangsbehandling.

- Undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering forlenges fra tre til fem døgn.

Forslagene er en oppfølging av anbefalingene fra Paulsrud-utvalget som utredet bruk av tvang i psykisk helsevern.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Walter Keim 24.06.2016 23.40.50

  Åpent brev til Helse- og omsorgskomiteen Prop. 147 L (2015–2016): Ikke pynt på tvang, fjern diskriminerende tvang Prop. 147 L (2015–2016): «Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)» foreslår å styrke rettssikkerheten ved tvangsbruk til pasienter i psykisk helsevern, og styrker pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse. Departementet har vurdert lovforslagene av flertallet i Paulsrud utvalget NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet og foreslår at flere av forslagene fra utvalgets flertall følges opp: bl. a. fritt rettsråd, rett å nekte tvang ved samtykkekompetanse og evaluering av tvang i etterkant. Pausrud utvalget skuffet da det fortsatt bygger på en diskriminerende modell:«Det er ikke foreslått noen grunnleggende endringer som vil forhindre overgrep, rokke ved maktfordelingen i det psykiske helsevernet. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Stortinget5.html

 • wafahn 20.06.2016 13.59.04

  hva er det egentlig som er nytt, foruten om undersøkelsestid fra 3 til 5 døgn?

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!