Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsedirektoratet – og bearbeidet kjøtt

Istedenfor å fortelle hvor liten kreftrisikoen er ved å spise kjøttpålegg og annet bearbeidet kjøtt, burde Helsedirektoratet ha tatt seg bryet med å regne ut hvor mange menneskeliv bearbeidet kjøtt koster.

Publisert: 2016-06-02 — 08.45 (Oppdatert: 2016-06-02 — 08.48)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Tanja Kalchenko, lege i Oslo og fagmedlem i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla), Oslo

WHOs EGET kreftforskningspanel; Det internasjonale byrået for kreftforskning – The International Agency for Research on Cancer (IARC) – anbefaler å unngå ferdigprodukter av kjøtt (1,2). Anbefalingen er en del av IARCs egne kostholdsråd for kreftforebygging; «European Code Against Cancer. 12 Ways to reduce your cancer risk».

Jeg viser til råd nummer fem: «Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt» (1,2).

OFFENTLIGE RÅD. Linda Granlund i Helsedirektoratet skriver i Dagens Medisin (7/2016) at det ikke stemmer at WHO anbefaler å unngå ferdigprodukter av kjøtt, såkalt bearbeidet kjøtt (3). Er det fordi Granlund ikke vet at Det internasjonale byrået for kreftforskning hører til under WHO, eller fordi hun ikke har lest «European Code Against Cancer»? Eller har Helsedirektoratet fått noen politiske føringer de ikke vil snakke høyt om?

Granlund mener at verken Det internasjonale byrået for kreftforskning, Verdens stiftelse for kreftforskning (WCRF) eller Det amerikanske instituttet for kreftforskning (AICR), gir offentlige anbefalinger. Men rådene om å unngå bearbeidet kjøtt, står publisert blant annet på organisasjonenes egne nettsider (3,4,5). Er ikke dette offentlig?

PØLSER OG KREFT. Videre skriver Granlund «Det er ikke slik at man får kreft av å spise en pølse». Akkurat det samme kan man si om mye annet. Man får heller ikke kreft av å røyke en sigarett. Mer enn halvparten storrøykere får heller aldri lungekreft. Istedenfor å fortelle hvor «liten» kreftrisikoen er ved å spise kjøttpålegg og andre typer bearbeidet kjøtt, burde Helsedirektoratet ha tatt seg bryet og regne ut hvor mange menneskeliv bearbeidet kjøtt koster. Hvor mange krefttilfeller og for tidlige dødsfall per år kunne ha vært unngått hvis nordmenn hadde sluttet å spise bearbeidet kjøtt?

Cancer Research UK, som er nettverket til WCRF, har regnet ut tallet for Storbritannia. Deres anslag er at nesten 9000 nye tarmkrefttilfeller hvert år skyldes både rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt til sammen (6). Risikoen ser kanskje liten ut for en byråkrat, i prosenttall og på papiret, men hva tenker man om risikoen når man ser kreftpasienter på sykehus? Tykktarmskreft er en av de største årsakene til for tidlige dødsfall i Norge. Og selv om man overlever, er ikke det en bagatell å få kreft.

RETNINGSLINJER? Linda Granlund viser til et faktaark nr. 394 «Healthy diet. KEY FACTS», som hun kaller «WHOs retningslinjer». Er dette faktaarket WHOs retningslinjer som Helsedirektoratet følger? Da burde Helsedirektoratet ha fått med seg at kjøtt, ifølge dette skrivet, ikke nevnes blant matvarene som inngår i et sunt kosthold.

Jeg oppfatter videre Helsedirektoratets dokumentasjonshenvisning, argumentasjon og benektelser om bearbeidet kjøtt som rotete og uredelig, og at kostrådene om bearbeidet kjøtt er i strid med anbefalingene til de store internasjonale fagpanelene.

Kilder:
1) International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft) (Lenke er her http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/):
«Avoid processed meat; limit red meat.»
 2) Om International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr/en/about/index.php
 "The International Agency for Research on Cancer (IARC) is the specialized cancer agency of the World Health Organization."
 3) Dagens Medisin http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/04/18/det-er-ikke-stor-diskrepans/
 4) Worlds Cancer Research Fund, WCRF http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods   
«Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»
5) American Institute for Cancer Research, AICR. http://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html  og http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/recommendations_05_red_meat.html
 "Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»
6) Cancer Research UK. Processed meat and cancer – what you need to know.
http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2015/10/26/processed-meat-and-cancer-what-you-need-to-know/
7) WHO. FACT SHEET N°394. Healthy diet.KEY FACTS
http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthydiet_factsheet394.pdf?ua=1  
side 2. "A healthy diet contains: Fruits, vegetables, legumes (e.g. lentils, beans), nuts and whole grains (e.g. unprocessed maize, millet, oats, wheat, brown rice)."

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!