Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ulik praksis for å oppheve vedtak

Vi oppfordrer fylkeslegene til å fortelle om hvorvidt de opplever ulikheter i praksis for antallet opphevede vedtak om pliktbrudd i Hordaland og Rogaland?

Publisert: 2016-05-13 — 14.39 (Oppdatert: 2016-05-13 — 14.41)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Melissa Weibell, overlege i psykiatri ved Stavanger universitetsjukehus og tillitsvalgt for Overlegeforeningen (OF)
Jeanette Bjørke-Bertheussen, overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetsjukehus og tillitsvalgt for OF


DAGENS MEDISIN (6/2016) skriver i en reportasje at Fylkesmannen i Rogaland er høyt oppe på statistikken over fylkesmenn som konkluderer med pliktbrudd overfor allmennleger for så å avslutte saken lokalt. Avisen forteller også at fastlege Cathrine Oldeide er bekymret for «en fryktstyrt og ikke kompetansestyrt fagutøvelse».

Behandling uten eget samtykke er regulert i Lov om Psykisk helsevern, og benyttes når en ikke kommer i mål med frivillig behandling ved alvorlig psykisk lidelse, som bipolar lidelse eller schizofreni.

OPPHEVEDE VEDTAK. I 2014 opphevet fylkeslegen i Rogaland 29 prosent av påklagde vedtak om behandling uten eget samtykke jfr §4-4 i Lov om psykisk helsevern (1). I sterk kontrast oppgis det på fylkesmennenes egne sider at fylkesmannen i Hordaland opphevet 10,4 prosent av vedtakene i 2015 (2).

Vår erfaring og opplevelse etter å ha snakket med flere kolleger rundt om i landet, er at fylkeslegenes praksis skiller seg vesentlig, både hva gjelder antall opphevede vedtak, men også begrunnelser for opphevelser.

EN UTFORDRING. Man må kunne forvente lik behandling hos fylkeslegen, både som helsepersonell og pasient, uavhengig av geografi. Dette er nedfelt i Helsedirektoratets veileder til fylkesmennene i behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven §4-4, hvor formålet inkluderer å bidra til likebehandling (3).

Kan vi utfordre fylkeslegene til å kommentere om de opplever det er ulikheter i praksis som illustrert ved antallet opphevde vedtak i henholdsvis Hordaland og Rogaland?

Ingen oppgitte interessekonflikterReferanser:
1) https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Helse%20og%20sosial/Sakslister%20og%20referat/M%c3%b8ter%20med%20dei%20som%20er%20vedtaksansvarlig/2015%20-%20M%c3%b8te%20for%20faglig%20ansvarlige%20for%20vedtak%20i%20det%20psykiske%20helsevernet%20i%20Rogaland%20.pdf
2) https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Tvang/Klagar-pa-tvangsmedisinering-i-2015/
3) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-fylkesmannens-behandling-av-klagesaker-etter-psykisk-helsevernloven-4-4

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!