Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Vi risikerer en fryktstyrt og ikke kompetansestyrt fagutøvelse

Fastlege Cathrine C. Oldeide i Sandnes er urolig for at frykten for å gjøre feil, øker bruken av spesialiserte legetjenester.

Publisert: 2016-03-31 — 08.48
Denne artikkelen er over seks år gammel.
UROLIG: Cathrine C. Oldeide uroer seg over at det mangler et nettverk som ivaretar leger som får konklusjonen pliktbrudd av fylkeslegen. Foto: Espen Mills

Fylkesmannen i Rogaland ligger både i 2014 og 2015 høyt oppe på statistikken over fylkesmenn som konkluderer med pliktbrudd overfor allmennleger, for så å avslutte saken lokalt.

29 fastleger fikk konklusjonen pliktbrudd av Fylkesmannen i 2015. I tillegg gikk seks saker videre til Statens Helsetilsyn – fire av dem førte til reaksjon.


Bekymret
Fastlege Cathrine C. Oldeide er bekymret.

– Jeg har en uro for at mange fylkeslegesaker som ender i pliktbrudd, kan bidra til at leger mister litt av gnisten til videre yrkesutøvelse. Jeg er også urolig for at frykten for å gjøre feil, øker bruken av spesialiserte legetjenester og undersøkelser uten at det er tilstrekkelig medisinsk grunnlag for det, sier Oldeide.

– Frykten for å være til skade for pasienten man har omsorg for, ideal om ufeilbarlighet og belastningen som offentlig negativ oppmerksomhet medfører, er faktorer som bidrar til legers redsel for å feile.


Fryktstyrt fagutøvelse
Oldeide påpeker at fastleger daglig ser symptomer som kan være uttrykk for alt fra beskjeden til mer alvorlig sykdom.

– Noen ganger kan disse symptomene utvikle seg raskere i negativ retning enn man kunne forutse. Dersom man i etterpåklokskap ser symptomene som et uttrykk for den alvorlige sykdommen som etter hvert viste seg, kan svært mange leger oppleve pliktbruddsaker.

– Det kan lede til en fryktstyrt og ikke kompetansestyrt fagutøvelse med overforbruk av helsetjenester som konsekvens, som MR, CT og hyppigere sykehusinnleggelser. Da frykter jeg at det blir for lite tid og ressurser til de virkelig syke som trenger disse tjenestene.


Opplever flere reaksjoner
– Allmennleger gir i noen fora uttrykk for opplevd økt grad av reaksjoner fra fylkeslegen i Rogaland de siste årene. Temaet har vært oppe under faglige aktiviteter for opprettholdelse av spesialiteten allmennmedisin, sier Oldeide, som ikke vil spekulere i hva det kan komme av at så mange saker ender med reaksjonen pliktbrudd i Rogaland.

Hun sier leger som har opplevd å få et slikt pliktbrudd, slett ikke ønsker mer oppmerksomhet rundt dette, så hun vil ikke gå inn i enkeltsaker.

– Jeg uroer meg over at det mangler et nettverk som ivaretar legen i slike situasjoner, sier Oldeide.


Mange klager på fastleger
Konstituert avdelingsdirektør Åshild Vistnes van der Veen hos Fylkesmannen i Rogaland sier Fylkesmannen ikke har fått noen tilbakemelding fra fastlegene om økt antall reaksjoner.

– Vi får ganske mange klager på fastleger, dette kan nok ha en sammenheng med at pasientene har blitt bevisst på sine rettigheter.

Hun har forståelse for at det er belastende for fastlegene, særlig når sakene drar ut i tid.

– Vi håper at et pliktbrudd skal bidra til refleksjon og forbedring, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Feil 04.04.2016 09.54.33

  Ang denne dreiningen av debatten - slippe disse forpliktelsene - få disse godene - inkl ha redusert inntjening. Dersom dette stemmer er det nok ikke uten grunn at mange kvinner da, inkl. kvinnelige fastleger, ønsker å arbeide i offentlig sektor - hvor det jo er lik offentlig lønn for likt offentlig arbeid....

 • doc 03.04.2016 14.55.05

  Enig med "lege", kommentaren under. Mange fordeler med ansettelse av fastleger. Mange fastleger, spesielt kvinner, har uttalt at de kunne ønske å slippe disse forpliktelsene og få disse godene- og ha redusert inntjening. Jeg ville også hatt det slik hvis jeg skulle være fastlege. Jeg er ikke "rødtass" av den grunn

 • lege 03.04.2016 14.42.12

  Til RasjonellEgo: En trenger ikke være rødtass for å se fordelene med skattebetaler sitt forslag. I tillegg til redusert arbeidstid for fastlegene vil fastlegene slippe arbeidsgiveransvar og utgifter til lønn og pensjonsforplitkelser til de andre ansatte på kontoret, da dette vil bli kommunens oppgave, Videre vil de slippe å være ansvarlig for kontorutgifter som leie, innkjøp av forbruksvarer og vedlikehold av utstyr, samt nyinvesteringer i nytt utstyr / instrumenter / datamaskiner og programmer mm., noe som også kommunene må bekoste og administrere. Dessuten vil fastlegene da få vanlige sykepenge- og pensjonsrettigheter, og ikke bekoste dette selv. Skattebetaler har et godt forslag, selv om dette vil øke kommunenes utgifter til legetjenestene nokså mye.

 • lege 4 03.04.2016 11.10.36

  Til RasjonellEgo: skjønner ikke hva du mener med "spin-off effekter" og referanse til Doc. Vil du forklare?

 • RasjonellEgo 02.04.2016 20.59.36

  Nei, skattebetaler sitt poeng er elendig. Folk vil alltid game systemet. Om det blir tvungen fastlønn, så må man kommunistisk regulere hvor mange pasienter de skal se per dag. Ellers vil folk drive dank på "skattebetalers" regning. Det store problemet er mangelen på kunnskap omkring tjenesten man ønsker å skaffe seg (råd og reparasjon om/på helsetilstand). Med teknologiske forandringer som gir bedre oversikt, kan man tillate vill-vest tilstander. Da er problemet reguleringer or spin-off effekter av disse, ref. hva Doc skrev om B-preparater og radikulære symp, snarere enn mangel på reguleringer. Herregud så mange rødtasser blant legene.

 • Lege 02.04.2016 15.42.45

  Til skattebetaler; Godt poeng. Mange er enige med deg her. Da ville vi få slutt på at fastleger jobber i snitt 46 timer pr uke, med tillegg av legevakt. Fast lønn er det mange som ønsker seg, med 37,5 timers arbeidsuke der legevakten er inkluert i dette, slik leger i spesialisthelsetjenesten har. Riktignok forsvinner det da pr år i Norge fastlegearbeide svarende til ca 9 timer dag-ettermiddagsarbeide pr uke + tid brukt på legevakt per fastlege pr uke x 52 (år) x antall fastleger i Norge. Hvor mange ekstra fastleger som da trengs, hva dette vil koste, evt hvilke del av fastlegejobben som ikke lenger skal gjøres må da myndighetene finne ut av.

 • skattebetaler 02.04.2016 14.38.30

  Dette er en konsekvens av det at fastleger tar betalt per pasient og alle de takstene de belaster staten for. Det kunne heller vært slikt at de fikk fast lønn som leger i spesialisthelsetjenesten. Til det som treng en forskriftsendring. Dette er en direkte konsekvens av flest pasienter per dag for de fleste fastleger. Kanskje begynne å tenke på pasientens helse enn lommeboka!!

 • Doc 02.04.2016 12.39.36

  Jeg er ikke ubetinget enig i at leger er for slepphendte mht. b-preparater, sykmeldinger, utredninger sov. Jeg synes mange kolleger er for rigide og for regelstyrte, dvs. styrt fra helsemyndighetene. Det virker som om "vi" skal ha det lettvint for oss selv. Det er mange pasienter hvor urett begås - hvor pasientene faktisk skulle hatt b-preparatene, sykmeldingen og utredningen. Satt på spissen- mener jeg at retningeslinjene er til for å brytes. Problemet er tilstandene med lite objektive funn hvor "vi" mistror pasientene på smerteintensitet og funksjonssvikt- men hvor vi egentlig ikke kan vite dette. Vi misbruker sannsynligvis makten vår - hvis vi leker Gud- og sier at pasientenes smerte ikke er så sterk som de sier at den er. Eksempel:en del av de mer erfarne ryggmedisinerne (de gode gamle....) mener at de mest invalidiserende ryggtilstandene sannsynligvis skyldes en diskogen smerter, som er en ganske invalidiserende smerte med spesiell utstrålende karakter ut i foten, betydelig sittehemming og nattlig isjialgi. En del av disse pasientene nektes sovemedisin til tross for at de da ikke kan sove pga smertene- og til tross for at søvnhygiene er adekvat, det er lite misbruksfare/psykologisk avhengighetsproblematikk, pasientene trener, forholder seg riktig- og mangelpå medisiner gir alvorlig søvnløshet som gir risiko for en rekke alvorlige psykiske og somatiske tilstander. Denne risikoen for alvorlig annen sykdom- bagatelliseres ofte. Pasientene kunne ha deltatt i livet og i yrkeslivet, men "vår" rigiditet står i veien. Studieresulatater bør ikke automatisk tres nedover hodet på enkeltindivider- som om de er objekter i en statistikk.

 • Doc2 02.04.2016 00.45.36

  Til doc. Enig, gode poeng du har... Har selv sett i praksis etter mange år som kliniker. Det virker som for en stor del av befolkingen, er det bare det at man er hyggelig, grei og snill som er den viktigste faktoren om man oppleves som en god allmennpraktiker. Ikke om man er faglig dyktig, gjøre rasjonell kost-nytte /risiko-vs-gevinst vurderinger. Og stiller gode presise diagnoser og henviser ved riktig anledninger og avventer og ekspekterer når dette er mer fornuftig enn å sette i gang et batteri med undersøkelser.. Heller det at en har lav terskel for benzo/z-hypnotika, ikke utfordrer pasienter mtp. riktig og rasjonell bruk av vanedannende legemidler. Deler ut trygdegoder (vurderinger som nok ikke er riktig ihht. til lov om folketrygd og ens rolle som nøktern og objektiv sakksyndig ovenfor NAV), ser mellom fingrene mtp. sakkyndig og riktig vurdering av når en ikke oppfyller helsekrav for førerkort, lager sitt eget villscreeingsprogram mtp. PSA /CEA uten at det evidensbasert... alle disse tingene oppleves blant befolkningen som at man er en bedre fastlege, enn om man forsøker å gjøre ting 'riktig' ihht. evidensbasert medisin og rasjonell kost-nytte... Her tror jeg sentrale helsemyndigheter og helsejournalistikken har et større ansvar å informere befolkningen slik at samfunnet som helhet er mer på 'nett' og alle kan operere innenfor er mer samkjørt og rasjonell av hva velferdsstaten, og et moderne helsevesen anno 2016 skal, kan og bør gjøre og hva som er uten for domenet 'medisin'...

 • Doc 01.04.2016 12.18.11

  Til Lege: Så på artikkelen om offentlige tjenester: Dette har lite med de mest utsatte gruppene av pasienter- kronisk syke med muskelskjelettilstander, sammensatte lidelser, psykiske lidelser, andre lavstatustilstander av ulike grupper, kvinner generelt som møtes med mer bagatellisering og psykologisering,jf. link her i kommentarfeltet om ubehagelig vanlige problemer i helsevesenet. Enig i at høyere antall fastleger og muligheter til reelle bytter vil kunne bøte på dårlig oppførsel hos legene. Det er imidlertid et viktig poeng at fastlegejournaler kaster lange skygger, og fordomsfull synsing videreføres til nye lege. Vanskelig for pasientene å bli trodd -når leger allerede har bestemt seg. Pasienter er ofte fornøyde hvis legen er hyggelig- og vet ikke hvilken medisinskfaglig kompetanse de går glipp av... at blodtrykket og kolesterol faktisk burde vært behandlet ... ikke bare "sett an.."

 • Moroklumpen 01.04.2016 09.57.55

  Vi kommer aldri til å få statistiske cut-off verdier som slår fast preferanser for hva man skal utrede, og hva man skal avvente. Ikke fordi man kan avskrive utviklingen av vitenskapelighet og statistisk kunnskap innenfor medisin, men pga følgende: 1. Folk har grenseløs tillit til staten. 2. Manglende innsyn i rettspraksis til tilsynsmyndighetene 3. Personlige konstnader knyttet til å offentliggjøre egne erfaringer, se pkt 1 og "ingen-røyk-uten-ild-" tankegang. Jeg har nå jobbet i 6 år som lege. Jeg vet om så mye vanvittig galt i svarteboka mi som får gå helt fritt. Det får meg til å tenke på hva man egentlig må gjøre for å være en av de som mister lisensen for faglig udugelighet, for når vi skreller vekk alle de som mister lisensen pga sex og dop, så er det fortsatt et betydelig antall som mister retten til å bruke kunnskapen sin til å skaffe seg inntekt hvert år. Jeg har da i mitt stille sinn konkludert med at det må være andre ting enn faglig udugelighet som gjør at du mister lisensen. Jeg tipper at dette er leger som har skaffet seg fiender, som finner noe å ta deg for med tiden, som de kan sladre om, og henge deg for. Ettersom du er nødt til å gjøre feil som fastlege, og dersom du skal tjene rimelig - spekulere i hvor mange feil du kan tillate deg, ved å skule på sidemannen - så er alt et spørsmål om å være lydig, tie, og trå på eggeskall.

 • Lege 01.04.2016 08.44.34

  Til Helsepersonell: Gode poenger. Dette er imidlertid noe som fylkeslegene ikke klarer å vurdere, da de ikke godtar risiko. Fylkeslegenes vurdering er kun om tiltakene / vurderingene var riktige sett i etterpåklokskapens forklarende lys. Om de var feil er det grunnlag for kritikk. Vi trenger altså allmennleger med spåkonenes evne til å se inn i fremtiden, evt vilje til å henvise og legge inn alt som ikke er åpenbart klart. Det blir dyrt.

 • Helsepersonell 31.03.2016 20.28.52

  Det virker som ingen diskuterer aspekter som god medisin basert på riktig utredningsmessige tiltak. Dette er basic, aspekter som pretest-sannsynlighet, posttest sannsynlighet, vurdering av en test/undersøkelser man kan/skal/bør gjøre. Vurdering av testers sensitivitet/spesifisitet. Negativ og positiv prediksjonsverdi. Det virker som det går mot en mer og mer defensiv medisin. Ja man kan utrede og henvise til undersøkelser, for å kunne være 'sikker' på ting. Er dette god medisin? Hvilken risiko er vi som samfunn villig til å godta? Hvor går grensen mellom overbehandling og overdiagnostisering? Dette er alle viktige spørsmål som jeg tror vil presse seg mer og mer frem i tiden som kommer.

 • Lege 31.03.2016 15.49.43

  Til lege 2: Selvfølgelig er det også blant fastlegene noen som ikke burde være der, men det er neppe det største problemet i dag. http://forskning.no/forbruk/2015/02/stadig-mer-fornoyd-med-offentlige-tjenester Det er langt værre at mange ikke har mulighet til å bytte fastlege når de opplever at de ikke blir forstått. Det er et offentlig ansvar å sørge for nok fastleger til befolkningen, og her har myndighetene sviktet. Isteden blir fastlegene i økende grad satt til å skrive allverdens attester og annet byråkrati, noe som stjeler tid. Dessuten vil våre mange nye kvinnelige leger heller gå hjem kl 16, og ikke som før jobbe ubetalt overtid om kvelden. Noen må jo hente barna i barnehagen.

 • Feil 31.03.2016 14.52.22

  Takk for det Lege 2. Tror det er første gang jeg har fått høre at jeg har et godt poeng, i disse spaltene (og jeg har hatt mange kommentarer). Ellers vil nett tilgang til journalene etter hvert tvinge frem enda mer bruk av malbaserte journaler, en slags utvidet kjernejournal. Dette vil både effektivisere legenes arbeidstid og gi bedre kvalitet. Det vil da ta mye mindre tid å lese journalene og man hindrer samtidig stigmatiserende og ensidige personlige synspunkter. Den frigjorte arbeidstiden fra journalarbeid kan legene bruke til møter med pasientene. Da de ønsker jo svært gjerne mer tid til pasienter. Og mindre tid på å lage byråkratiske vrangforestillende rot og unødvendigheter.

 • Ann Kathrine Lund 31.03.2016 14.22.50

  Jeg synes ærlig talt dette er sipping. Jeg er en pasient som er "litt vanskelig" etter tre kreft tilfeller, angst m.m. Får stadig høre at "det må jeg leve med" og "slik er det i dag" Har man diagnoser som de høye herrer ikke liker, kan man bare knaske paracet og Ibuks. Eller enda verre, har man IKKE en diagnose, er det bare å dø. Pasienten er prisgitt fast leger 100% Er det noen som trenger et nettverk så er det helt klart pasienten. Husk at alle bor ikke i storbyen slik at de kan bytte fastlege når de ønsker det.

 • Lege 2 31.03.2016 12.49.32

  Godt poeng, "Feil" mht. hva pasientene som har en fastlege, som de må klage inn. Dessverre overføres journalene - også med feilaktige, stigmatiserende innhold- med både en over- og undertone om at pasienten er "vanskelig": Den svake part her er ikke legene, men pasientene. Legene sitter med fagkompetansen og makten; de journalfører hva de vil- uansett hvor mye pasientene sier imot. Mange pasienter våger ikke å be om journalutskrift fordi de er redde for å bli oppfattet som vanskelige. På høy tid med tilgang på nett (selv om det har sine ulemper). Vi må tåle å bli kikket i kortene. vi må skjerpe kvaliteten på møtene med pasientene våre. http://www.pasient.no/temasider/jeg_blir_ikke_hort

 • Feil 31.03.2016 12.27.48

  Dagens beste av kommentarene hittil er faktisk ikke min egen under, men derimot Lege 11:25:07. Vedkommende har skjønt poenget. Jeg tror fastlegene er for lite vant med å få spørsmål og bli konfrontert ang sine arbeidsoppgaver. De jobber ikke slik man gjør i ett moderne arbeidsliv. Tenker da på mangel på nok teamarbeid og at man samtidig blir for lite kontrollert og etterprøvd. Man er ikke vant med å innrømme feil og mangler - og å lære av disse. Og dermed blir man ikke bedre. Innrømmer man feil og mangler er det mye lettere å beherske egen jobb i fremtiden. Sånn sett er det grunn til uro. Samtidig bør nok fastlege Cathrine C. Oldeide like mye uroe seg over at det mangler et nettverk som ivaretar pasienter når dere fastlege får pliktbrudd av fylkeslegen. For hva skjer med de, neste gang de går, til fastlegen....?

 • lege 3 31.03.2016 12.26.58

  Det er vel nevrosene som dominerer i legestanden, og som gir usikre leger- kamuflert som skråsikkerhet. Trygge individer våger å vise usikkerhet, men de usikre viser skråsikkerhet.

 • Lege 31.03.2016 12.04.58

  Til lege 3: Det er forsket på hvor psykopatene havner: http://e24.no/jobb/topp-ti-yrkegrupper-for-psykopater/20319921 Sjekk topp 10 og bunn 10. Leger er faktisk de eneste som havner begge steder, noe som vel tyder på at de er som gruppe nokså like folk flest. Noen legegrupper ligner dog mer på advokater, direktører, journalsiter og andre offentlige tjenestepersoner dessverre.

 • lege 3 31.03.2016 11.45.35

  Nei, leger er ikke lik "folk flest": Leger skårer høyt på nevrotisme i forhold til "folk flest" og det er noe opphopning av folk med psykopatiske trekk, autoritære trekk, dvs. mange mennesker som har et fokus på seg selv - i møte med pasientene. Et ubevisst fokus, ofte, riktignok, men det betyr risiko for pasientene. Måten å løse det på - er ikke å la være å snakke om det- men å jobbe med det. Vi må kunne klare å bli litt mer profesjonelle i møte med pasientene; det foregår mye unødvendig feil og traumatisering av pasienter - som enkelt kunne vært unngått hvis kompetansen var større. http://www.pasient.no/temasider/blir_krenket

 • Lege 31.03.2016 11.32.02

  Dessverre er det slik som mange av oss har opplevet; leger er på svært mange områder til forveksling lik folk flest.

 • Lege 31.03.2016 11.25.07

  Jeg skriver ikke først og fremst på egne vegne i egenskap pasient, men mest ut ifra erfaringen jeg har som lege- sett i forhold til andre pasienter som også opplever å bli tatt lite på alvor. Det er ikke nødvendigvis dårlige folk-disse fastlegene- men det går for fort unna til at de har tid til å tenke og mobilisere kunnskapen de egentlig har og som de kunne anvendt. Nå kan sykehusleger selvsagt også opptre slik- ha bestemt seg for hvem pasienten er, og hva som feiler vedkommende- før de kommer inn døren. Etterpå er leger ofte ikke til å rikke. Vi har et problem i legestanden med at vi kan fremstå som svært sikre- uten å ha stilt et spørsmål. Jeg er faktisk sjokkert over hvordan leger strør rundt seg med diagnoser- uten å ha begrunnet disse- ev. med begrunnelser som tilsier at de faktisk mistror pasientene på angivelse av symptomer eller ikke minst fravær av symptomer. Det er denne forutinntattheten,ev. fordomsfullhet og skråsikkerhet, tilsynelatende mangel på vilje til å innrømme - nettopp at vi er feilbarlige og vise denne usikkerheten og be om unnskyldning - som pasientene reagerer på. Jeg synes vi skal se på oss selv- hvordan vi virker utad- og se hvordan pasientene har det,dvs. se andre fra innsiden. Legge vekk forutinntattheten, være mer bevisst oss selv- og hvordan våre egne personlige egenskaper faktisk kan bidra til at vi gjør pasienter urett. Åpenhet om problemene i helsevesenet- hvor helsepersonell, pasienter og pårørende- sammen jobber for bedre kommunikasjon og holdninger i helsevesenet- er veien å gå. Det har vært anbefalt skjulte lydopptak for enkelte pasientgrupper som har høy risiko for dårlig behandling. Det er trist- hvis det må gå så langt fordi vi ikke vil innrømme vår menneskelighet- og feilbarlighet.

 • Feil 31.03.2016 11.14.53

  Det er tydelig at fastlegene trenger å komme seg ut av sine fryktstyrte vrangforestillinger og over til virkelighetens arbeidsliv og dens krav til kontinuerlig oppdatert faglig kompetanse. For i dagens moderne arbeidsliv stilles det krav. Tøffe krav. Og de som ikke følger med i timen får fort problemer. Tilsvarende vil dagens moderne googlende og oppegående pasient stille tøffe faglige krav til fastlegen. Fastleger som opplever dette ubehagelig bør snarest sette seg på skolebenken. Eller finne seg noe annet, mindre faglig komplisert, å gjøre. I stedet for å sende og henvise alle sine frykt problemer videre til 2. linjetjenesten. For da er det ikke rart det blir propper og flaskehalser i ventelistekøene. Når fristbrudd problemene ligger hos den vrangforestillende, offentlig kostbare, fastlegen….

 • Lege 31.03.2016 10.15.27

  Til lege 2; Om du opplever at fastelgen din tar for lett på dine plager bør du nok bytte fastlege.

 • lege 2 31.03.2016 09.56.52

  Av alle feil som begås, synes jeg det er for lite som blir tatt tak i og lært av. mange pasienter forsøker å ta feil opp med fastlegen, blir ikke hørt og må som siste utvei for å bli hørt, kontakte fylkeslegen. Jeg synes det er bra at kravene til oss øker. Mine opplevelser som lege og pasient er at mange fastleger tar veldig lett på pasientenes symptomer, feier dem av - ofte med psykologisering og bagataellisering- slik at pasientene utvikler redsel for ikke å få hjelp. Dette er sider av helsetjenesten som jeg opplever at dysses litt ned. Poenget er vel ikke meldingen til fylkeslegen i seg selv- men at det er litt mer lærevillighet hos legene, slik at man behandler pasienter mer med respekt og mindre fordomsfullhet eller skråsikker generalisering. Men når pasientene ikke når legen på andre måter enn med fylkeslegen- hva skal pasientene gjøre da? erfaringen er vel at de legene som er mest skråsikre under første konsultasjon, fortsetter å stå på sitt- lite ydmyke- og utilsnakkelige. Vi har ikke vondt av å forsøke å se oss selv og hvordan vi virker på pasientene, ta inn over oss skadene- de fysiske og mentale- vi påfører pasientene. Andre forslag enn fylkeslegen?

 • Lege 31.03.2016 09.00.47

  Fylkeslegen og de som jobber der har dessverre ofte mangelfull klinisk erfaring og kompetanse. Dette medfører at de ofte tror at virkeligheten er slik den beskrives i lærebøker og retningslinjer. Selvfølgelig gjøres det feil i medisinen, særlig i førstelinjetjenesten, og særlig når en i ettertid har fasiten på hva det egentlig var, slik fylkeslegen ofte har. Etterpåklokskap er en enkel vitenskap, men ikke særlig imponerende. . Å unngå feil er imidertid enkelt, det er bare å legge inn og henvise det meste som er uklart videre. Det blir nokså mye når stadig flere gjøre dette. Feil som da oppstår pga økende ventetid i 2-linjetjenesten vil da ramme pasientene og ikke fastlegene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!