Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
SA NEI: Beslutningsforum vil ha ny pris på lymfekreftmedisinen ibrutinib. F.V - Øistein Winje, brukerrepresentant, Herlof Nilsen, administrerende direktør i Helse Vest og leder av beslutningsforum, Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord. Foto: Lasse Moe

Vil ha ny pris på lymfekreft-medisin

Beslutningsforum sa i dag nei til å innføre ibrutinib, men kan ombestemme seg etter legemiddelanbud.

Publisert: 2016-04-25 — 11.36

Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder mandag.

- Dette var en vanskelig sak. Vi vet at stoffet har effekt for en alvorlig sykdom. Vi sa nei i dag, men vil ta saken opp på nytt etter anbud 1. august, sier lederen av Beslutningsforum, Lars Vorland, til Dagens Medisin.

I tillegg til høy pris, mener direktørene at dokumentasjonen er mangelfull.

- Det er manglende dokumentasjon, og dårligere dokumentasjon enn på leukemi, sier Vorland.

Beslutningsforum har tidligere sagt ja til å ta i bruk ibrutinib i behandlingen av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Sjelden sykdom
Ibrutinib (Imbruvica) er et nytt legemiddel til behandling av residiverende eller refraktært mantelcellelymfom (MCL). Dette er en sjelden form for lymfekreft, som rammer om lag 46 pasienter i Norge hvert år.

Mantelcellelymfom er en svært alvorlig sykdom, hvor pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen. I to fase II-studier har ibrutinib vist god effekt med relativt høye responsrater og akseptabel bivirkningsprofil.

Inntil 18 millioner årlig
Legemiddelverket sier de ikke har grunnlag for å konkludere hvorvidt ibrutinib er kostnadseffektiv behandling eller ikke for de få lymekreftpasientene i Norge som er aktuelle for behandlingen.

SLV antar likevel at det vil koste sykehusene om lag 12-18 millioner kroner per år å ta i bruk ibrutinib i andrelinjebehandling av mantelcellelymfom. Tatt i bruk kun i tredjelinje, vil budsjettvirkningen være om lag 5-10 millioner kroner årlig om fem år. «Budsjettberegningene er usikre og forenklede», understreker SLV.

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!