Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ENDRINGER: Én måned etter at sykehusene fikk nye LIS-anbefalinger om TNF-hemmere, har det skjedd store endringer i salgstallene til de ulike variantene av infliksimab.

ENDRINGER: Én måned etter at sykehusene fikk nye LIS-anbefalinger om TNF-hemmere, har det skjedd store endringer i salgstallene til de ulike variantene av infliksimab. Foto: Vidar Sandnes

Mangedoblet salg for biotilsvarende legemiddel

Salget av biotilsvarende til infliksimab er blitt mer enn 100-doblet én måned etter at nye anbefalinger trådte i kraft.

1. mars fikk sykehusene nye anbefalinger om hvilke TNF-hemmere som skulle foretrekkes, på bakgrunn av resultatet fra anbudskonkurransen til Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS).

Tre preparater med virkestoffet infliksimab deltok i LIS-anbudet, der det biotilsvarende legemiddelet Inflectra utkonkurrerte både originalpreparatet Remicade og den biotilsvarende konkurrenten Remsima på pris. Etter den første måneden med nye anbefalinger er salget av Inflectra blitt mer enn 100-doblet, viser tall fra Sykehusapotekene HF:

Fra februar til mars har omsetningen av Inflectra økt fra rundt 100.000 kroner til mer enn 12 millioner kroner. I samme periode har salget steget fra 1100 til mer enn 171.000 definerte døgndoser.

For Remsima, det biotilsvarende legemiddelet som utkonkurrerte originalpreparatet i fjorårets anbudskonkurranse, har salget falt kraftig: Fra februar til mars sank omsetningen fra 30 millioner kroner til nærmere seks millioner kroner. Samtidig falt salget fra 519.000 til 67.000 definerte døgndoser.

Salg av infliksimab februar og mars 2016

Handelsnavn

Omsetning februar 2016

Omsetning mars 2016

Døgndoser februar 2016

Døgndoser mars 2016

Remicade

5 961 128

5 171 856

33 040

29 040

Remsima

30 407 650

5 854 806

518 533

66 907

Inflectra

107 837

12 209 822

1 147

171 173

Totalsum

36 476 615

23 236 484

552 720

267 120

Kilde: Sykehusapotekene HF

 

 

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!