Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SKEPTISKE LEGER: – Vi er skeptiske til at det åpnes for fosterreduksjon ved friske tvillingpar, sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø, ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital. Foto: Morten Dreier

Frykter konsekvensene av fosterreduksjon

– Ved fosterreduksjon av tvillinger vil det ved 15-20 prosent av tilfellene føre til at en mister begge fostrene, sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonalt senter for fostermedisin.

Publisert: 2016-02-18 — 12.47 (Oppdatert: 2016-02-18 — 13.14)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I dag melder NRK at det tillates fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre i et flerlingesvangerskap før 12. svangerskapsuke.

Dette er blitt klart etter at lovavdelingen i Justisdepartementet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tolket abortloven i forhold til fosterreduksjon ved flerlingesvangerskap.

I flere saker tidligere har NRK omtalt en usikkerhet i fagmiljøet om lovverket rundt fosterreduksjon ved flerlingesvangerskap.

Les også: Tillater å abortere et frisk tvillingfoster

Vil vente på retningslinjer
Seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø, ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital, sier problemstillingen om fosterreduksjon er vanskelig.

– Vi er skeptiske til at dette åpnes for ved friske tvillingpar, sier Torbjørn Eggebø til Dagens Medisin.

Høy risiko
– Hva gjør fagmiljøet nå?

– Vi vil vente til det kommer klare retningslinjer fra myndighetene. Hvis dette skal være aktuelt, er det forbundet med en betydelig risiko. Dette har stor betydning for oss i fagmiljøet, og ut fra et medisinskfaglig ståsted er det ingen medisinsk gevinst i å abortere en tvilling. Ved fosterreduksjon av tvillinger vil det ved 15-20 prosent av tilfellene føre til at en mister begge fostrene, sier Eggebø.

Etterlyste avklaring
Allerede i 2009 ba Rikshospitalet Helsedirektoratet om en avklaring. Onsdag sendte HOD ut informasjon til alle administrerende direktører i de regionale helseforetakene om konklusjonen av abortlov-tolkningen.

Konklusjonen er kjent for Terje Rootwelt, tidligere klinikksjef ved Kvinneklinikken på OUS Rikshospitalet, nå viseadministrerende direktør ved OUS.

– Nå har vi sagt hva vi prinsipielt mener og så må vi snakke om hvordan vi skal håndtere dette, sier Rootwelt til Dagens Medisin.

Teknisk vanskelig
Torbjørn Eggebø påpeker at før 12. svangerskapsuke er fosterreduksjon teknisk vanskelig å utføre.

– Det er et vanskelig inngrep, og er forbundet med enda større risiko enn om det gjøres senere.

Ved en del tvillingsvangerskap og trillingsvangerskap har fostrene felles morkake.

– Da er det ikke mulig å foreta fosterreduksjon, opplyser Eggebø.

Han forteller at St. Olavs Hospital har utført fosterreduksjon på svangerskap med mer enn to fostre ut fra medisinsk indikasjon, men at det ikke er gjort fosterreduksjon på friske tvillingsvangerskap.

Trilling og firlingesvangerskap er forbundet med økt komplikasjonsrisiko for mor og økt risiko for svært prematur fødsel.

Legene som avgjør
Foreldrene har ingen påvirkning på hvilket foster som skal fjernes. Forutsetningen for fosterreduksjon av friskt foster er at utvelgelsen skjer tilfeldig.

Prosedyren utføres ved at det injiseres kalium inn i hjertet til det fosteret som skal aborteres. Eggebø forteller at i praksis velger legen det fosteret som ligger enklest til for injisering i hjertet.

– Hva er det aller vanskeligste for dere leger ved fosterreduksjon?

– Vi har strengt tatt ikke fått spørsmål om å redusere friske tvillingsvangerskap.

Etter 12. uke
Lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderer med at «abortloven åpner for fosterreduksjon ved flerlingesvangerskap innenfor de rammer som loven ellers oppstiller.»

Det betyr blant annet at ved begjæring om abort etter 12. svangerskapsuke, er grunnlaget for vurderingen mors helse og livssituasjon.

– Er det grunn til å tro at lov om svangerskapsavbrudd blir tolket mer liberalt ved fosterreduksjon?

– Dette er det vanskelig å svare på. Dette blir alltid individuelle vurderinger, svarer Eggebø.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Mette Løkeland 04.03.2016 11.12.51

  Eg meiner Eggebø her gjer ei stor feilslutning når han framstiller valet om fosterreduksjon fyrst og fremst som eit medisinsk spørsmål. For dei kvinnene/familiane som vel dette vet tvillinggraviditetar oftare dreia seg om livet etter dei 9 mnd. Av eit like stort mangfald av grunnar som ved ein klassisk abort. Bak retten til sjølvbestemt abort ligg det ei anerkjenning av kvinners rett til å bestemme når og kor mange barn dei skal ha samt avstanden mellom dei barna. Vi må ha tillit til at kvinner er kompetente nok til å ta riktige val for seg og sitt val basert på mellom anna den medisinske informasjonen dei får. Det gjer vi i ein kva annan situasjon. Av den grunn er det sikkert mange som vil vegre seg frå å velga fosterreduksjon av di dei syns risikoen for det andre fosteret er for stor, men for andre så er alternativet til fosterreduksjon å ta abort på båe foster. Ein av skilnadene på kirurgisk abort og medikamentell abort er at ved kirurgisk abort så er det legen som utfører sjølve svangerskapsavbrotet etter kvinna si begjæring. Ved medikamentell abort derimot er det kvinna sjølv som er den aktive parten i det at ho sjølv tar tablettane. Ved fosterreduksjon vil det same gjelda som ved kirurgisk abort. Det siste opplevast kanskje ubehageleg for nokre legar.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!