Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bør man gjeninnføre kvakksalverloven?

Forskerne i Bergen hadde ikke satt inn så mye arbeid hvis det ikke hadde vært reelt at ME er en fysisk sykdom. Bør man innføre kvakksalverloven igjen?

Publisert: 2015-05-13 — 11.13 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.06)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Jeanette Sagelv, ME-syk siden 1996 og diagnostisert på Haukeland i 2011. Studerte medisin i seks år ved McMaster University in Hamilton, Canada

PÅ ME-DAGEN 12. mai publiserte Dagens Medisin et innlegg fra Lightning Process-instruktør Live Landmark, der hun startet en debatt med overskriften «ME-mødrene trenger hjelp». Jeg legger merke til at hun i kommentarfeltet til artikkelen mottar masse svar fra både leger og pårørende, og også syke.

Man kan si at denne sykdommen er en fakkel; et tema man kan debattere i mengder av tid, men jeg har litt lyst til å vise til noen fakta. Noen av dem finner man igjen i kommentarfeltet under Landmarks artikkel.

HÅPET. 152 pasienter, fordelt på fem ulike sykehus, er med i en omfattende forskning; Rituximab-forsøket. Dette er en dobbeltblindet studie der verken behandler eller pasient vet om man får medisinen eller placebo. Dette vil man finne ut senere. Men hva gjør at disse 152 utsetter seg for dette? Jo et håp som ingen kan eller skal ta fra dem, om at dette er løsningen.

Og så langt i de andre studiene så har man sett at pasienter blir friske, og det gjør at det er et håp om at man skal kunne bli frisk

TUNGT Å FORSTÅ. Som man vet, så er ME en kompleks sykdom, og man ser at den er til tider er vanskelig å forstå. Selv den som er syk, kan ikke skjønne den alltid.

Som mamma – til friske barn – og selv ME-syk, strekker man seg veldig langt for at man selv, eller barnet sitt, hvis det er barnet som er sykt, skal bli frisk. Man leser til man ikke orker lenger, man leter i hver en krok for at man skal finne en medisin eller en behandling som kan være løsningen. Man opplever at ingen tror på en, eller at det legges vekt på at denne sykdommen er noe som finnes kun i hodet på pasienten eller hos foreldrene. Man blir latterliggjort, man blir anmeldt til barnevernet, skolene forstår ikke hvorfor elevene ikke orker, men ingen har svaret.

HODE OG KROPP. I innlegget til Live Landmark baseres mye på at dette er noe som styres mentalt, ja for hun er en mental trener, og på en måte kan man si at hode og kropp henger sammen. Så ja, vi er enige der, men det er vel der grensen for vår enighet også er nådd.

Hva jeg mener med at hode og kropp henger sammen, er at hvis man ikke tenker positivt, men kun fokuserer på det vonde, vil man oppleve at kroppens smerte eller frustrasjon øker. Man kan kalle det psykosomatiske smerter, men når man ser at denne pasientgruppen tenker positivt, men ikke noe hjelper – man blir ikke friskere – kan man si at ja, man blir ikke deprimert, men man blir ikke frisk. Ja, hva da? Kan man si at det kun handler om det mentale?

EN SELVFØLGE. Det er klart at man passer på barnet sitt, eller ektefellen eller forelderen, ja den som er syk av denne komplekse sykdommen. Men man kan ikke legge skyld på foreldrene. Det er ikke sånn at de aller fleste foreldrene faktisk ikke leter etter en forklaring. Og når man opplever at barnet blir sykt, hva da? Skal man bare slå seg til ro, og ikke gjøre noe mer rundt dette?

Eller kan man oppleve at svaret ligger i mental trening, et kurs over tre dager hvor man betaler cirka 15.000 kroner og skal bli «frisk» etter dette kurset.

HVA ER LP? Hva er egentlig Lightning Process (LP)? Live Landmark er nok bedre på dette enn meg, men når jeg Googlet LP, fikk jeg følgende bakgrunn: «Lightning Prosess markedsføres som et treningsprogram for å øke ytelsen på ulike former. I Norge er LP blitt spesielt kjent i forbindelse med ME/CFS». Og: «Ut ifra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at LP virker» – hentet fra Nifab.no, som er NAFKAMs nettportal for forskning og fakta om alternativ behandling.

Man kan altså ikke hevde at det finnes vitenskapelig fakta til grunn for at LP virker.

Lightning Process ble utviklet av engelskmannen Phil Parker rundt 2000-tallet. Han er leder for Phil Parker Training Institute i London. Parker mener at mange helseproblemer og andre problemer kan blir verre og mer langvarig på grunn av såkalte «destruktive spiraler». Måten dette beskrives på, kan man se igjen i uttrykket «en ond sirkel». Dette har jeg hentet fra nettsiden til Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab).

FORELDRENE. Men det jeg stiller meg spørrende til, er at det trekkes en slags vekt på foreldrene, eller på mor her, om at det egentlig er en skyldfølelse på dem. Landmarks artikkel fokuserer på mors rolle her: Hvis ikke barnet blir friskt, er det deres skyld.

Live Landmark: «Du kan ikke med hånden på hjertet si at alle barn og unge som har brukt 15.000 kroner på et veiledningskurs hos deg, har blitt friske. Man vet at du ikke har helsefaglig bakgrunn, du sier at du har egenerfaring, og det er så.

SKYLDFØLELSE. På nettsidene til nifab.no står det at Lightning Process- instruktør ikke er en beskyttet rolle. Nei, dette er noe enhver kan kalle seg. Det er også slik at man ikke kan finne ut hva denne treningen går ut på, for som det sies på nettsiden til nifab.no at det kun er de som deltar på kurs, som får vite dette. Men hvis dette var av betydning, ser ikke jeg problemet med å la oss andre vite det.

Hvorfor trekker ikke Landmark frem dem som har blitt dårlige av dette kurset? Hvor de ikke får noen videre hjelp av instruktøren annet enn skyldfølelse og tilbud om enda et kurs, som koster like mye penger. Man vet også at det er tilfeller der barn og voksne har forsøkt på selvmord etter LP-kurs.

Jeg synes det er bra at du har funnet din egen behandling, men dette er ikke noe som passer for alle, og ikke skyld på foreldrene. Dette er å kaste ballen over på noe som jeg anser at det ikke finnes grunnlag for.

KVAKKSALVERLOVEN. Nei, jeg synes man skal se på helheten; at et barn blir utsatt for press fra alle kanter. Jeg tør å si at mange opplever at de ikke blir trodd eller mistrodd av venner og familie, når du fremstiller det så enkelt som at det hele er mentalt basert. Forskerne i Bergen hadde ikke satt så mye inn av arbeid hvis det ikke hadde vært reelt at dette er en fysisk sykdom.

Man kan vel diskutere om man bør innføre kvakksalverloven igjen – slik at man ikke kan behandle pasienter uten at man enten har faglig utdanning, eller at det er veldokumentert at behandlingen hjelper.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Helsearbeider 20.05.2015 11.00.00

  Takk for innlegget.Undres svært over målet med LP-innlegget 12.mai, da det ikke er noen interesse for å delta i debatten etterpå.

 • Helle Rasmussen 17.05.2015 07.15.00

  Internasjonal grunnbok om ME (Carruthers og medarbeidere):Myalgisk encefalomyelitt - voksne, barn og ungdom. Internasjonal konsensusgrunnbok for helsepersonell i klinisk praksis http://me-foreningen.com/meforeningen/innhold/div/2013/05/Carruthers-m.fl_.-Internasjonal-konsensusgrunnbok-om-CFSME-for-helsepersonell-2012-Norsk-versjon.pdf I 2011 ble de nye internasjonale konsensuskriteriene av Carruthers og medarbeidere publisert. Nå er grunnboken oversatt til norsk. Internasjonale eksperter på ME (leger og annet helsepersonell) fra 12 land står sammen om arbeidet. De har gjort en stor jobb med å beskrive ME, foreslått hvilken utredning som bør gjøres, gitt råd om hvordan man kan håndtere sykdommen samt laget et forslag til hva slags informasjon man kan gi til undervisningspersonell. De nye internasjonale kriteriene (IKK) og en omfattende litteraturliste er inkludert.

 • Marte Håndlykken 16.05.2015 20.26.00

  Godt skrevet! -ME-søster

 • Anna-Lena Grønland 15.05.2015 10.48.00

  Jeg har i mange år observert hvordan mange tror det som helsemessig bra for dem er løsningen også for andre. For meg som arbeidet i mange år i helsevesenet, var det tydelig at så enkelt er det ikke.ME sekken er helt tydelig en stor variert gruppe, der vi finner ulike sykdommer. Det innebærer at den enkeltes sykdomhistorie ikke er den andre lik.Derfor kan man ikke automatisk si at hvis LP var bra for noen så er det bra for andre. Likeså kan man ikke gå ut fra at alle blir friske av Rituximab.Det er en god grunn til å forske fra mange forskjellige retninger. Hvordan man avgrenser og hvilke kriterier som bruks er viktig.Landmarks artikel er tendensiøs og generaliserer på en måte slik det kan se ut som mødre gjør sine barn syke. Hva er det for omtanke? Artikkelen vekker følelser og skaper reaksjoner. Er det slik man gir "trygghet" og får en tillitsfull kontakt?Når mange nok syke sier de blir sykere av en metode, er det viktig å lytte. Jeg er selv glad min lege ikke oversolgte cbt/gradert trening. Mine uforklarte symptomer viste seg etter flere år være en skjult kronisk periodontitt som raserte både immunforsvar og allmenntilstand. Jeg forstår ikke hvorfor den ikke ga utslag på bio-markører, men det er en annen historie.Når ME syke sier de blir sykere av LP/gradert trening, kan det være akkurat det de mener. Det betyr ikke automatisk at de sier seg vite svaret på ME.Forskning gir håp for mange, men det betyr ikke automatiskat alle tror Rituximab er noe for dem.

 • anna_lena2000@hotmail.com 15.05.2015 10.26.00

  Godt og saklig innlegg!Landmarks innlegg i VG er skrevet på en måte der det for mødre blir vanskelig å forsvare seg. Hva de enn sier så blir det vendt mot dem. De kan være saklige og reflektert, men det kan raskt tolkes som de ikke er interessert i å reflektere om seg selv. Vi er alle forskjellige, og jeg har møtt mange som gjerne reflekterer rundt seg selv. Jeg er psykolog.Ja psyke og soma er en. Derfor er det bra med forskning på mange områder, fra mange vinkler. Det er mange år siden nå som jeg selv begynte å undervise mine klienter om hvor helsefremmende det er å leve parasympatisk, og gi seg pusterom etc.Kronikken gir også inntrykk av at forfatter ikke ser ut til å tro på sykdommen ME. Hva er det da man forsker på over hele verden? Når jeg spurte om hvordan Landmark forholdt seg til den forskning som ble presentert på Stanford universitet i begynnelsen av 2014, fikk jeg ikke noe svar. Det er for meg svar nok.Markedsføringen av LP har skjedd på en uetisk måte, og de som ble sykere har fått skyld og blitt kritisert når de har stått frem og fortalt sin historie. Hvis det hadde vært en lege, psykolog eller en sykepleier som arbeidet på den her måten hadde det vært store protester.Jeg har også reagert på at mange som er positive til LP ikke har vist medfølelse for de som ble sykere av LP. Har de opplevd LP har vært bra for dem, kan det ha vært dårlig for andre. Markedsføringen har også hatt konsekvenser for mange syke.

 • Aina Y K S 14.05.2015 23.34.00

  Fabelaktig godt skrevet, Jeanette!

 • Vigdis Sveen 14.05.2015 17.58.00

  Jeg pleier ikke vedde på noe som helst, ei heller garantere....men jeg tror ikke jeg ville løpe noen risiko ved noen av dem når jeg påstår at Live Landmark ikke vil kommentere eller forsvare noe som helst.

 • Grevstad 14.05.2015 16.36.00

  Redefinering av ME, som alt annet enn en "villet sykdom". ME har fysiske årsaker. Nå må norske leger lese seg opp. http://t.co/EIlcGuUjKI

 • Helle Rasmussen 14.05.2015 15.20.00

  "Lightning Process forbys å komme med udokumenterbare påstander"En bloggpost på mariametode den 23. august, 2012 her: http://mariasmetode.no/2012/08/lightning-process-forbys-a-komme-med-udokumenterbare-pastander/Her er et uddrag:"Lightning Process (LP), som av helsepersonell, media og LP-coacher er blitt framstilt som kur for en rekke sykdommer, er nå dømt av det engelske forbrukerrådet. Parker og «LP-coacher» må slette påstander om at LP virker for bestemte sykdommer. Langtidssyke er ikke mer naive enn andre folk-det er bare det at de har mistet så mye av livet de veldig gjerne vil ha tilbake. De kjøper seg enda fattigere på kurs, tilskudd og tvilsomme behandlingsmetoder som lover dem «frisk». Det er derfor viktig å sørge for at kvakksalvere og rovfiskere i fortvilelsens hav, blir avslørt som nettopp det.Hva dommen sierPhil Parker er hypnotisør, osteopat og «psykoterapeut» og «metodens» grunnlegger og oppfinner. Dommen i ASA, det engelske forbrukerrådet, slår fast at Phil Parker ikke har vitenskapelig dokumentasjon for at LP virker på noe som helst og at de derved ikke lenger har lov til å knytte sin metode opp mot sykdomsnavn. Parker kommer med villedende informasjon, som kan få pasienter til å tro at ca 80% blir friske etter å ha deltatt på et 3-dagers LP-kurs."

 • Lise Askvik 13.05.2015 22.48.00

  Vel skrevet.Jeg har selv hatt stor nytte av alternativ behandling ved siden av skolemedisin gjennom cellegift og stråling, med normal mentaltrening -ikke dette LP. Gjennom flere år har jeg hørt mange skrekkelige historier fra desperate pasienter som har forsøkt LP. Jeg er rystet. Hvordan kan en "terapeut" påføre skyld og skam nå LP ikke fungerer? Og hvorfor "taushetserklæring" om kursinnholdet? Hva er det som ikke tåler dagens lys her - prisen på 15.000,-? Hvis du har funnet noe som lindrer lidelse så del det ut gratis, Live Landmark. For hvis det er prisen som er selve "motivasjonen" som får LP til å funke, så handler ho dette om placebo. 15.000 er en latterlig stiv pris uansett. Mye tyder på at endel LP-pasienter har et velbegrunnet erstatningskrav. Kanskje bør dere sjekke ut jussen i dette, dere som har opplevde LP som bedrageri. Og de som har hatt utbytte av LP må ikke tåle så inderlig vel den kvestingen som har rammet så mange etter dette kurset. Hvis kurset er til skade for bare én er det nok til så rope et høylytt varsku. LP har sannsynligvis like mye for seg som all annen mentaltrening, med den store forskjellen at LP selges inn med stor selvtillit til alvorlig syke -og selv etter så mange alvorlige negative reaksjoner fortsetter virksomheten. Hvis ikke dagens lovgivning kan stoppe dette trenger vi dessverre en kvakksalverparagraf.

 • Ole Gledje Bekkvik 13.05.2015 22.09.00

  Takk Jeanette.Det er merkelig at VG kan ta inn dette i form av en kronikk regelrett markedsføring av LP på den internasjonale ME dagen. Det føles som ett overgrep. har selv i familien vært utsatt for LP, med den verste konsekvens.

 • Cathrine Westerby 13.05.2015 19.35.00

  Veldig godt skrevet, Jeanette! Det er klart man gjør hva man kan når en av sine nærmeste blir syke. Live Landmark omtaler "ME-mødrene" som en ensartet gruppe mennesker som oppfører seg på akkurat samme måte. Men her er det snakk om mødre (og fedre!) fra alle kanter av landet, i forskjellige aldersgrupper, med forskjellig sosial og økonomisk bakgrunn - leger, jurister, sykepleiere - de har vel ikke alle Munchausen by proxy?

 • Ingunn 13.05.2015 19.09.00

  Flott av forfatter! Vil VG publisere den?

 • Lege 13.05.2015 17.15.00

  Bra innlegg!

 • Jan Nystrøm 13.05.2015 15.56.00

  LP er kvakksalveri som støttes av de legene som, i mangel på kompetanse for å forstå ME og de underliggende årsakene til sykdommen, sender pasientene videre til psykiatrien hvor det kan eksprimenteres med medikamenter uten en reell diagnose. Her er det meste tillatt uten å risikere å bli fratatt legelisensen.

 • Pårørende og forh.v helsearb 13.05.2015 15.08.00

  Tusen takk for god ytring! Her er noen fakta som helsepersonell bør se på: Fra Den store brukerundersøkelsen 2012, www.me-forening.noTallenes tale er klare:LP: 20% bedring, 30% ingen endring, 50% forverring, hvorav 30% kraftig forverringGET: ca.15% bedring, 20% ingen endring, 65% forverringCBT:ca17% bedring, ca 60% ingen endring, ca. 23% forverring.Når man ser disse tallene, burde noen bjeller ringe kraftig hos helsepersonell som anbefaler disse metodene, burde det ikke? Foreløpig finnes ingen biomarkør, ei heller forskning som viser en tydelig sykdomsårsak, selv om det finnes mange gode studier som viser alvorlige fysiologiske feilfungeringer. Da MÅ man forholde seg til brukererfaringer og lytte til pasientene! (-Slik for øvrig helseministeren nå sier veldig tydelig!) Og hvorfor skulle pasienter protestere på behandling som virker? Dette er en profesjonsstrid som går kraftig ut over pasientene, og en håndfull leger sammen med en privat aktør i alternativbransjen sørger for å holde denne striden ved like. Og som alltid taper pasientene som så sårt trenger støtte, behandling og ikke minst respekt. -For ingen ME-pasient, ei heller deres mødre, velger å bli rammet av denne sykdommen. Hvorfor tror noen det? Hva er det som gjør at ME-pasienter blir fritt vilt? Jeg forstår det ikke.. Hva i all verden har ME-pasienter gjort galt mot vårt samfunn som rettferdiggjør en slik heksejakt, år etter år? Selv ikke på den internasjonale ME-dagen 12. mai får de være i fred.

 • Monica 13.05.2015 15.01.00

  Jeg sier bare flott skrevet , og er helt enig med deg . Det bedre man kan gjøre for disse barna er å være der for dem og hjelpe dem så godt vi kan enn så lenge det ikke fins andre alternativer. Har 3 barn selv , og 1 datter har vært mye syk opp igjennom sin oppvekst , idag er hun 25 , hun har ikke ME , men fatique etter en kreftsykdom og narkolepsi , men dette har jammen vært en kamp for oss. Har slev ME men lar oss ikke knekke av all sykdom , ser på oss som ressurssterke mennesker og er gjerne med å spre den riktige kunnskap om ME .

 • Line 13.05.2015 14.45.00

  Verden er rar ja.... Som det eneste land i verden, så har vi en merkelig oppslutning om denne alternative behandlingsformen i Norge. Ingen andre land i hele verden ser på LP, på samme måte som mange gjør i Norge. Ingen andre alternative behandlingsformer, har blitt anerkjent av noe helsevesen på samme måten som i Norge. Dette på tross av at samme behandlingsopplegget har fått forbud, mot å hevde at de kan kurere noe som helst i UK. Nå har i tillegg Folkehelseinstituttet i Norge, bestemt at de vil forske på om det er virkning av LP. De har søkt forskningsrådet om 9 millioner statlige kroner, for å forske på om LP har effekt. Det verste av det hele er at i FHI's forskningsgruppe, sitter Live Landmark som har tjent 10 millioner på å selge konseptet i Norge!Normalt ville jeg vært kjemepeglad, for at FHI vil forske på denne kursformen - og da spesielt på ME-pasienter. Ingen ville blitt gladere enn meg heller, hvis vi fikk dokumentert at noen blir friske av dette. Det ville også gi dokumentasjon på de som blir verre, og kanskje kunne vi få skilt de som har ME fra de med utmattelsessyndrom. Problemet med dette er at det ikke er mulig, å være sikker på at de som blir forsket på får samme kurset som tidligere kursdeltakere. Kan LP forskes på med åpne kort, uten at opplegges sminkes vekk fra "du gjør ME"?Det kan vel ikke være sånn at FHI godtar, at de som kurses skal skrive under på det samme som deltakere skriver under på i dag?

 • Line 13.05.2015 14.15.00

  Godt skrevet!

 • Verden er rar....... 13.05.2015 13.59.00

  Ja jeg syntes loven bør på plass igjen så lenge kvakksalvere som nekter å vise til dokumentasjon og resultater man ber om. Det er noe som faktisk bør tåle dagens lys. Jeg ser flere har etterspørt dokumentasjonen bla til LP om påstandene bak deres påstander at 9 av 10 er friske av LP. Og de bør nå snart før de sier et eneste pipp til om ME, svare for: 1: er det papiret deltagerne skriver under på som en del av terapien de legger til grunn? evnt hvor kommer tallene fra 2: har de selv gjort undersøkelser som viser til at de har tatt kontakt med deltagerne og evnt hvor lenge etterpå har de evnt tatt kontakt med deltagerne for å undersøke den faktiske effekten av LP kurset. Som vi vet kan evnt en placeboeffekt vare en stund, så jeg syntes dette er interessante spm å få svar på. Inntil LP har lagt frem dette syntes jeg de ikke bør få så stor plass, ialfall ikke på et medisinsk grunnlag. Gud kan også helbrede,påståes det, men ingen kan bevise. Men jeg regner med legene ikke sender pasientene sine til kirka for å bli frisk av ME.......? Forøvrig interessant å se hvordan Live Landmark bla hamrer løs på pasienter, andre forskere med lege utdannelse og henviser til til forskningsrapporter ol uten å kunne legge fram så mye som et gram bevis for egne påstander.....? Det som er skremmende er å se alle de legene som hyller henne og støtter henne uten å kreve denne dokumentasjonen. Mens de samtidig drar i tvil den dokumetasjonen som er kommet ang ME.

 • Lege Nina Werring Lie 13.05.2015 13.36.00

  Bra sagt!

 • Pasient 13.05.2015 13.15.00

  Tidligere forskning har vist at ca 1/3 blir bra, ca 1/3 blir noe bedre, og ca 1/3 blir uendret/værre av de som deltar på LP-kurs.Dette viser nokså tydelig at ME ikke er en enkel sykdom, men sannsynligvis et symptomkompleks med flere medvirkende årsaker, som er lite forstått. Ritubimax-forskningen er svært lovende. Svarene her vil blringe oss litt videre.

 • Renate 13.05.2015 13.07.00

  Applaus til deg!

 • Linn 13.05.2015 13.06.00

  Metodene man lærer på et LP-kurs hos Live Landmark og andre, er helt vanlige NLP øvelser. Til 1/16 av prisen (kr 1000) kan man f.eks istedet kjøpe dvd-programmet Gupta Programmet fra England, og lære nøyaktig de samme metodene. Hemmeligholdelsen av innholdet er bare et salgstriks, og ved å kalle det trening så sluntrer de unna alt ansvar dersom konsekvensene av deres råd ikke er gode.

 • Hilde Engen 13.05.2015 13.01.00

  Et godt bidrag til ME debatten,

 • Spesialpedagog i idrett 13.05.2015 13.01.00

  Takk for godt skrevet artikkel.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!