Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En tidkrevende prosess – på bekostning av pasientene

Norge er ikke lenger best i klassen på kreftbehandling. Norske brystkreftpasienter hadde vært tjent med å bli behandlet i våre naboland.

Annons:

Marit Røyneberg, daglig leder i Brystkreftforeningen

DEN 19. MAI begrunnet Beslutningsforum for nye metoder avslaget av Perjeta i høy makspris, lav kostnadseffektivitet og en kompleks prisavtale. Samme dato ble det også besluttet å forhandle videre med leverandøren. Hvorfor ble det ikke gjort noe i denne saken mellom mai og september?

For hver dag som beslutningen utsettes, stjeler man tid fra brystkreftkvinners liv.

BEKYMRINGSFULLT. Uavhengig av den nye studien som kom i september, ble det altså i mai bestemt at skulle det jobbes videre med forhandlinger om Perjeta. Først nå, fem måneder etter beslutningen, er det tatt initiativ til nye forhandlinger. Dette selv om konklusjonen i mai var at med en bedre prisavtale ville man oppnå kostnadseffektivitet.

Tidsbruken i det nye systemet for innfasing av nye legemidler bekymrer Brystkreftforeningen dypt. Så langt ser vi en byråkratisk og tidkrevende prosess på bekostning av pasientene. Bedre blir det ikke av at beslutningen neppe kommer før jul.

UFORSTÅELIG. Siden markedsgodkjennelsen i juni 2013 og frem til i dag, har anslagsvis 135 pasienter mistet muligheten til oppstart av behandling med Perjeta. Portugal og Norge er de eneste landene i Vest-Europa som ikke tilbyr denne behandlingen. Vi er ikke en gang villige til å ta en beslutning. For dem som lever med denne diagnosen, er det forskjellen på liv og død.

Vi er svært glade for Cleopatra-studien, som i september bekreftet god effekt med forlenget overlevelse på 15,7 måneder. Det er oppsiktsvekkende resultater for brystkreftpasienter med spredning. At selv ikke slike medikamenter raskt vurderes og godkjennes i Norge, er for oss uforståelig.

Ved metodevurderingen av legemidler må man sikre at fremtidige prosesser ikke vil ta like lang tid. Og hva skjer med de brystkreftpasienter som mister muligheten til behandling mellom disse beslutningsrundene? Etter vårt syn har systemet forbedringspotensial.

Nylig la leverandøren av Perjeta frem to nye prisforslag. Brystkreftforeningen håper at utfallet ikke nok en gang blir at avtaleforslagene er for komplekse. Da vil ytterlig flere pasienter miste muligheten til å starte en livsforlengende behandling som fagmiljøet anbefaler på det sterkeste.

Slik situasjonen er i dag, kan vi ikke lenger si at Norge er best i klassen på kreftbehandling. Norske brystkreftpasienter hadde vært tjent med å bli behandlet i våre naboland.

Oppgitte interessekonflikter:
Legemiddelselskapet Roche tidligere har tidligere vært en av fire sponsorer for en konferanse i Brystkreftforeningen

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2014

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret4

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser6

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen8

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben7

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

Jusprofessor: – Ulovlig og straffbart5

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!