Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En tidkrevende prosess – på bekostning av pasientene

Norge er ikke lenger best i klassen på kreftbehandling. Norske brystkreftpasienter hadde vært tjent med å bli behandlet i våre naboland.

Publisert: 2014-11-10 — 11.42 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)

Marit Røyneberg, daglig leder i Brystkreftforeningen

DEN 19. MAI begrunnet Beslutningsforum for nye metoder avslaget av Perjeta i høy makspris, lav kostnadseffektivitet og en kompleks prisavtale. Samme dato ble det også besluttet å forhandle videre med leverandøren. Hvorfor ble det ikke gjort noe i denne saken mellom mai og september?

For hver dag som beslutningen utsettes, stjeler man tid fra brystkreftkvinners liv.

BEKYMRINGSFULLT. Uavhengig av den nye studien som kom i september, ble det altså i mai bestemt at skulle det jobbes videre med forhandlinger om Perjeta. Først nå, fem måneder etter beslutningen, er det tatt initiativ til nye forhandlinger. Dette selv om konklusjonen i mai var at med en bedre prisavtale ville man oppnå kostnadseffektivitet.

Tidsbruken i det nye systemet for innfasing av nye legemidler bekymrer Brystkreftforeningen dypt. Så langt ser vi en byråkratisk og tidkrevende prosess på bekostning av pasientene. Bedre blir det ikke av at beslutningen neppe kommer før jul.

UFORSTÅELIG. Siden markedsgodkjennelsen i juni 2013 og frem til i dag, har anslagsvis 135 pasienter mistet muligheten til oppstart av behandling med Perjeta. Portugal og Norge er de eneste landene i Vest-Europa som ikke tilbyr denne behandlingen. Vi er ikke en gang villige til å ta en beslutning. For dem som lever med denne diagnosen, er det forskjellen på liv og død.

Vi er svært glade for Cleopatra-studien, som i september bekreftet god effekt med forlenget overlevelse på 15,7 måneder. Det er oppsiktsvekkende resultater for brystkreftpasienter med spredning. At selv ikke slike medikamenter raskt vurderes og godkjennes i Norge, er for oss uforståelig.

Ved metodevurderingen av legemidler må man sikre at fremtidige prosesser ikke vil ta like lang tid. Og hva skjer med de brystkreftpasienter som mister muligheten til behandling mellom disse beslutningsrundene? Etter vårt syn har systemet forbedringspotensial.

Nylig la leverandøren av Perjeta frem to nye prisforslag. Brystkreftforeningen håper at utfallet ikke nok en gang blir at avtaleforslagene er for komplekse. Da vil ytterlig flere pasienter miste muligheten til å starte en livsforlengende behandling som fagmiljøet anbefaler på det sterkeste.

Slik situasjonen er i dag, kan vi ikke lenger si at Norge er best i klassen på kreftbehandling. Norske brystkreftpasienter hadde vært tjent med å bli behandlet i våre naboland.

Oppgitte interessekonflikter:
Legemiddelselskapet Roche tidligere har tidligere vært en av fire sponsorer for en konferanse i Brystkreftforeningen

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!