Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En av to bruker «hemmelige medisiner»

Nær halvparten av eldre psykiatriske pasienter bruker medisiner som legen ikke kjenner til, viser ny studie. 

Publisert: 2014-07-23 — 09.20 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.50)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
AVDEKKET SPRIK: Seksjonsoverlege Marit Tveito ved Diakonhjemmet Sykehus ble overrasket over funnene.

 I en studie ved Diakonhjemmet Sykehus har man sett nærmere på eldre psykiatriske pasienter og deres bruk av psykotrope medikamenter som brukes mot ulike psykiske lidelser.  Forskerne tok blodprøver av pasienter som ble lagt inn ved sykehus og undersøkte disse for alle tilgjengelige psykotrope medisiner. Slik fikk man et objektivt bilde på bruken av medikamenter. Resultatene ble sammenlignet med informasjonen som legen som hadde lagt inn pasienten på sykehuset, hadde gitt.  

Fant ukjente legemidler
– Resultatene viste at hos nær 50 prosent av pasientene fant man legemidler som det ikke var opplyst om ved innleggelse. Det er urovekkende at dette gjelder en så stor andel av pasientene, sier Marit Tveito som er forfatter av artikkelen. Hun er seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus og phd-kandidat ved Universitetet i Oslo. 

Datagrunnlaget er hentet fra desember 2006 til oktober 2008, og omfatter 236 pasienter som ble innlagt til døgnbehandling ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Studien ble publisert i Journal of Clinical Pharmacology i midten av juli. 

 Tveito har ikke sett på årsaker til at så mange bruker medisiner som ikke oppgis ved innleggelse på sykehus, men peker på potensielle forklaringer. 

– Årsaken til det store spriket kan være at medisinoversikten ikke er oppdatert hos fastlegen, at det eksisterer foreskrivninger fra andre leger som fastlege og innleggende lege ved sykehus ikke kjenner til, eller at pasienten har fått legemidler av familie, venner eller naboer. Det er noe vi ofte hører om at skjer. 

Forvansker utredning
Konsekvensen av at nær halvparten av pasientene har flere legemidler i kroppen enn det legen som skal behandle dem kjenner til, kan være at utredning og riktig behandling forsinkes, og at symptomer tolkes feil. 

– Jeg har inntrykk av at det er beroligende medisiner som flest pasienter har i blodet uten at innleggende lege kjenner til bruken. Hvis man bråstopper med den type legemidler, kan man få abstinenser og symptomer som kan ligne på ulike psykiske sykdommer. Det gjør at utredningen blir ekstra komplisert. Det er viktig å være klar over bruk av slike medisiner, for at pasientene skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

Hun oppfordrer til bruk av flere kilder, og også ta i bruk blodprøver, for å få en så god oversikt over medikamentbruken til disse pasientene som mulig. Mange er ikke i stand til å redegjøre selv for hvilke medikamenter de tar, på grunn av kognitiv svikt. 

Dropper ikke medisinene
Tidligere undersøkelser har vist at pasienter som trenger innleggelse på grunn av psykiske lidelser, trenger dette fordi de ikke har tatt medisinene sine som de skal (Law MR, 2008). Dette tilbakeviser denne studien. 

– Hos hele nitti prosent av pasientene fant vi de medikamentene som det var oppgitt at de brukte. 

Studien viste også at det er vanlig blant denne gruppen pasienter å bruke en kombinasjon av ulike psykotrope medikamenter. Halvparten brukte tre eller flere slike legemidler.

– Sårbar gruppe
Til nå er det forsket lite på psykisk sykdom hos eldre, men dette vil bli viktig fremover (Andreas S, 2013). Antall innbyggere i Europa over 65 år forventes å øke med åtti prosent fra 2010 til 2060, viser tall fra Eurostat. En australsk studie blant eldre over 65 år viser at 13 prosent rapporterte om psykiske plager den siste måneden og 16 prosent sa de hadde hatt symptomer på psykiske plager i løpet av det siste året (Trollor JN, 2007). 

– Eldre psykiatriske pasienter er en sårbar gruppe som vi bør få mer kunnskap om. Det å gi god helsehjelp til eldre er spesielt viktig når man tenker på hvordan befolkningen vil utvikle seg i årene som kommer, sier Tveito. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!